Ukategorisert

Kommer: Serie om rettigheter

Liberaleren kommer i dagene fremover til å publisere en serie artikler om noe av det mest grunnleggende i liberalismen; naturgitte rettigheter.

Liberaleren er en liberalistisk nettavis, eiet av FRIdemokratene, med redaksjonell uavhengighet (som redegjort for i «Redaksjonell linje» i høyre spalte).

Liberaleren kommenterer aktuelle hendelser og temaer i nyhetsbildet, med en liberalistisk vinkling. At vinklingen er liberalistisk tilsier at vi berører ulike sider ved liberalismen i vår kommentar til f.eks skattepolitikken, krenkelsen av rettigheter etc.

Liberaleren publiserer også artikler der vi berører prinsipper ved liberalismen mer utførlig – og disse artiklene kan komme uavhengig av aktuelle hendelser like gjerne som på grunn av slike hendelser.

Eksempler på slike artikler er Sivil ulydighet – hva mener liberalister, og Hvorfor er skatt tyveri?.

Det fine med liberalismen er at den ikke har noe utopisk samfunn som endelig mål, men et sett grunnleggende prinsipper som ligger i bunnen for forholdet mellom mennesker, og mellom mennesker og staten. Et liberalistisk samfunn er et dynamisk samfunn.

Forskjellige mennesker vektlegger ulike deler av de grunnleggende prinsippene – derfor finner du sjelden to liberalister som er enige om et og alt.

De artiklene som publiseres om naturgitte rettigheter de kommende dagene er skrevet av forskjellige liberalister – og artiklenes tilnærming til temaet vil derfor variere. På denne måten håper Liberaleren å få frem det mangfoldige i liberalismen og meningsmangfoldet blant liberalister – selv om artiklene skal handle om noe så grunnleggende ved liberalismen som naturgitte rettigheter.

Liberaleren håper artiklene vil bidra til opplysning og innsikt. Og vi blir slett ikke lei oss hvis artiklene bidrar til å skape debatt blant dem som leser Liberaleren. Og det er bare bra hvis disse debattene bringes inn i de fora og organisasjoner leserne er aktive i.

Dette er en meddelelse fra redaksjonen – og skulle derfor ikke være nødvendig å kommentere. De enkelte artikler om temaet denne meddelelsen varsler, vil naturligvis være åpne for kommentar.

God lesning!

Tags:

Mest lest

Arrangementer