Ukategorisert

Det går jo med overskudd…

Union nedlegges, og ulvene hyler. Det er jo uanstendig å legge ned en bedrift som går med overskudd.

Liberaleren har ikke spesialkompetanse på å drive bedrifter. Det er imidlertid et viktig bedriftsøkonomisk poeng som vi – i motsetning til mange andre – tydeligvis forstår.

Tanken er veldig enkel. Det essensielle er ikke om en bedrift i øyeblikket går med overskudd. Å tro det viser en naiv mangel på forståelse for hvor penger skapes: Nemlig i fremtiden!

Det er ikke slik at det alltid er ulønnsomt å starte bedrifter. Det er ikke slik at bedrifter aldri kan startes opp. Alle bedrifter har nemlig det til felles at de taper penger i starten! Det er nemlig slik at et produkt alltid må lages før det selges, om så bare minutter eller sekunder før. Tiden fra oppstart til første salg, er alltid underskudd, rent logisk. Mange bedrifter går med underskudd i mange år før de lønner seg. Dette er en av grunnene til at det kommer få nyskapninger i land med stadige statlige innblandinger i økonomien, vekst trenger stabilitet for investeringer.

Den intelligente leser har allerede forstått poenget vårt. Et overskudd i dag kan endres til et underskudd i morgen. Da biler ble vanlige, kunne man forutsi et fall i salg av hestekjerrer. Dyktige hestekjerreprodusenter kuttet i sin produksjon og investerte pengene i nye virksomheter før de tapte mange penger. Profitt ligger i å forutsi fremtiden på en god måte, enten gjennom å strate opp nye ting eller gjennom å nedlegge avlegse ting og satse på nye.

Vi kan ikke si noe om Union treffer med timingen. Det er i hvert fall ikke noen grunn til å kritisere dem for at de nedlegger en bedrift mens den går med overskudd. Skulle de vente til de begynte å tape penger? Det ville være idioti!

De som hyler høyest om dette, viser en grunnleggende mangel på økonomisk forståelse. Men det viste vi jo allerede, siden det er de samme som tror på statlig planstyring…

Mest lest

Arrangementer