Ukategorisert

Aldri mer Hiroshima!?

I dag er det 60 år siden en atombombe for første gang ble brukt i en krigssituasjon. I hele den ”kalde krigen” øket frykten for atomkrig i takt med veksten i våpenarsenalene. 15 år efter Berlinmurens fall er det risikoen for at terrorister skal skaffe seg atomvåpen som skaper størst frykt.

Det var den nyslåtte president Harry S. Truman som tok avgjørelsen om å bruke atombomben over Hiroshima (og Nagasaki noen dager senere) i et forsøk på å få slutt på den 2.verdenskrig også i Asia. I Europa sluttet krigen 08.mai – i Asia fortsatte den drøyt 3 måneder lenger. Det var først da kunnskapen om USAs dødbringende nye våpen – og de grusomme virkningene da våpenet ble brukt som fikk Japan til å kapitulere. De japanske styrkene var beryktet for sin grusomhet, dødsforakt og fanatisme. Den amerikanske regjeringen var redd tapene av egne soldater skulle øke dramatisk ved et forsøk på å invadere Japan. Til da hadde man bare, med voldsomme anstrengelser, forsøkt å drive japanske styrker ut av områder de hadde okkupert.

Alternative strategier?
Kunne Truman ha handlet annerledes i august 1945? I Dagbladet i dag er det en kronikk som drøfter alternative strategier – blant annet at USAs og Storbritannias allierte, Sovjetunionen kunne vært bragt inn i krigen i Asia. USA hadde allerede fått kalde føtter når det gjaldt alliansen med verdens eneste kommunistiske makt. Egentlig var alliansen mellom de to i årene 1941 – 1945 et unntak. Fra kommunistenes kupp i 1917 (feilaktig kalt revolusjon) var USA en klar fiende – helt til 1989 (men altså med de 4 årene under 2.verdenskrig som unntak). Var noe så kaldblodig og skruppelløst som ønsket om å teste sitt nye våpen over en storby grunnen til at atombomben ble sluppet over Hiroshima? Kunne krigen vært avsluttet uten bruk av atomvåpen?

Menneskehetens kollektive selvmord
er muliggjort med eksistensen av atomvåpen. Frykten og faren for at det faktisk skulle skje, dominerte efterkrigstiden. Feilaktige reaksjoner på uklare hendelser – eller rett og slett teknisk feil – kunne skape atomkrig. Verden ble for alvor klar over faren under Cubakrisen i 1962. Frem til da var USAs og NATOs svar på ethvert militært fremstøt fra Sovjetunionen såkalt ”Massive response”; uansett hvor lite eller begrenset en militær aksjon fra Østmaktene ville NATO svare med et massivt atomangrep. Efterhvert som også Sovjetunionen fikk atomvåpen, og strammet grepet om sine vasallstater ble ”spillets” regler klarere; Polen og Øst-Tyskland 1953, og Ungarn 1956 viste at USA i praksis godtok sovjetisk kontroll og maktbruk innenfor egen interessesfære. Efter Cubakrisen endret Kennedy strategien fra massiv til ”flexible response”. Man skulle vurdere omfanget og alvoret i aggresjonen fra øst før man gav et tilpasset svar.

Kommunistenes lakeier
eller et reelt uttrykk for frykt og ønske om forandring? Meningene om atomprotestene som efterhvert utfoldet seg i mange land under den kalde krigen var mange. Fredsmarsjer, ”menneskelenker” og underskriftskampanjer ble sett på som uttrykk for naive menneskers manglende forståelse for kommunistenes vilje til verdensmakt, og deres regimers reelle undertrykkelsesvilje. Det var militære og politiske ”hauker” som besatt den virkelige kunnskapen om det Reagan kalte ”ondskapens imperium”.

Den kalde krigen varte i ca. 40 år – en kort periode i historisk sammenheng. Uansett om atombombene som ble sluppet over Japan i august 1945 sees på som slutten på 2.verdenskrig eller et forspill til den kalde krigen, har vissheten om effekten av våpenet hvis det blir brukt hengt tungt over politikere og (kanskje) militære i alle årene siden.

Unngå spredning!
Denne parolen ble efterhvert sentral i atommaktenes politikk efter 1945. USA ville ikke at Sovjetunionen skulle ha den, ingen av de 4 vetomaktene (USA, Sovjetunionen, Frankrike og Storbritannia) ville at land i det eksplosive Midtøsten skulle ha den, Israel vil ikke at arabiske stater skal få den, mens hverken Israel, China, Inda eller Pakistan (i likhet med de tidlige atommaktene) vil at opprørsgrupper og terrorister skal få tak i en variant (f.eks ved bruk av avfall fra atomreaktorer etc til å lage såkalte ”skitne bomber”).
Oppløsningen av Sovjetunionen reduserte kontrollen med landets atomvåpenarsenal dramatisk, og spredte våpnene til nye republikker med overveiende muslimsk befolkning.

Ikke-aggresjon
i mellommenneskelige forhold er et viktig prinsipp i liberalismen. Å bruke aggresjon mot mennesker som ikke har gjort deg noe, men som ved gruppeinndeling tilfeldigvis kan plasseres i en gruppe med en som har utøvet aggresjon mot deg, er uakseptabelt. Å forsvare seg mot angrep er legitimt, men ikke ved å tildele kollektiv straff. Atomvåpen er et våpen som aldri kan ramme kun den/de som har utøvet aggresjon mot deg – og er derfor et uakseptabelt våpen å bruke til forsvar – eller til gjengjeldelse.

Liberalister er mot verneplikt, siden dette innebærer tvang initiert mot enkeltmennesker. Militært forsvar (for å beskytte individenes medfødte rettigheter) er blant de oppgaver liberalister anerkjenner at statsmakten skal ha ansvaret for.

Hvordan skal/bør liberalister opptre overfor et militærvesen der bruk av atomvåpen kan inngå i den militære strategi? Vil ikke bruk av atomvåpen ramme uskyldige – som for eksempel kun kan sies å ha nasjonaliteten til felles med aggressoren? Men samtidig være undertrykket av samme aggressor – gjennom et diktatur?

Liberalister kan ikke, uten å gå på akkord med sin ideologi, godta atomvåpen eller strategier som inkluderer bruk av atomvåpen.

Liberaleren istemmer parolen: Aldri mer Hiroshima!

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Liberalist
Liberalist
16 years ago

Bør du kalle deg liberalist når du i «liberalismens» navn foretar et knefall for ethvert tyranni i frihetens navn?

I følge din logikk er enhver krig per definisjon en rettighetskrenkelse og kan ikke vinnes uten å drepe såkalt «uskyldige» (som om krig var en rettssak..). Med slike naive fjols som deg vil enhver aggressor ha fritt fram dersom han bare dekker seg bak sivile. Men dine meninger her er jo mainstream og politisk korrekte, og inneholder ikke en trevl av radikalitet og liberalisme. Du er bare en nyttig idiot for de som ønsker å undergrave vestens rett til selvforsvar.

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg ventet denne vinklingen – og er overrasket over at de tok så lang tid før den kom.. Riktig, krig er rettighetskrenkelse! Har du aldri vært i tvil om det? Ikke dermed sagt at man ikke skal forsvare seg. Tvert imot. Det skriver jeg også i artikkelen. Derimot er det stor forskjell på å forsvare seg mot den/de som angriper, og å bruke våpen/taktikk som betyr at uskyldige/sivile blir drept – for noe andre har gjort. At de har samme nasjonalitet, religion etc. er ingen grunn til å drepe uskyldige. Du visste kanskje ikke at f.eks i første verdenskrig var… Read more »

Enola Gay
Enola Gay
16 years ago

Hvem er de uskyldige, som for enhver pris må vernes i eller bak aggressorens linjer? Er det bøndene som forskyner fiendens soldater med mat? Er det barna som topptrenes i Hitlejügend for å kunne plasseres bak SAM batterier for å skyte ned sivilisasjonens fly? Er stålarbeiderne som bygger fiendens tanks, ubåter og bombefly? Er det studentene og professorene ved universitetene som har matet tyrannen med ideer og regimet med vitenskaplige innsikter, som kan forsyne regimet med ABC-våpen kunnskap? Er det politikerne? Er det lærerne som har inndoktrinert de små barnesinn full av pur ondskap? Er det ingenørene som utbygger fiendens… Read more »

Enola Gay
Enola Gay
16 years ago

Hvem er de uskyldige, som for enhver pris må vernes i eller bak aggressorens linjer? Er det bøndene som forskyner fiendens soldater med mat? Er det barna som topptrenes i Hitlejügend for å kunne plasseres bak SAM batterier for å skyte ned sivilisasjonens fly? Er stålarbeiderne som bygger fiendens tanks, ubåter og bombefly? Er det studentene og professorene ved universitetene som har matet tyrannen med ideer og regimet med vitenskaplige innsikter, som kan forsyne regimet med ABC-våpen kunnskap? Er det politikerne? Er det lærerne som har inndoktrinert de små barnesinn full av pur ondskap? Er det ingenørene som utbygger fiendens… Read more »

Liberalist
Liberalist
16 years ago

Noen korte kommentarer til Pleym. Han skrev: «Riktig, krig er rettighetskrenkelse! Har du aldri vært i tvil om det?» Liberalist: Ta annen verdenskrig. De Allierte der forsvarte seg og hadde retten på sin side. Du mener altså at de ikke hadde det og fordømmer midlene de brukte for å vinne krigen, jeg har det motsatte standpunkt og mener f.eks. Churchill er å anse som en helt og ikke krigsforbyter pga de allierte bombeangrep på byer i Tyskland. I dagens klime hvor fiendens sivile skjold blir ansett for å ha krav på de samme rettigheter som innbyggerne i de land som… Read more »

Redaksjonell linje
Redaksjonell linje
16 years ago

Fra liberalenes redaksjonelle linje:

«FRIdemokratene ønsker å gjenspeile liberalismens mangfold. Liberaleren skal derfor ikke innta standpunkt som anses som kontroversielle blant liberalister.»

Gitt at denne artikkelen inntar et «kontroversielt» syn, hvor det er stor grad av uenighet blant norske liberalister, så bør egentlig Pleyms artikkel fjernes fra liberaleren.

Liberaleren bør derfor heller fokusere på uvesentlige småting og pludrerier som butikkers åpningstider, verneplikt, pornolovgivning og dagsagendaen i avisen Nationen.

Bigboyen
Bigboyen
16 years ago

Nå er det ikke det Pleym skriver kontroversielt i forhold til liberalismen. Og det er jo interessant at antiliberalisten egentlig argumenterer på en måte som godtar terrorisme. For utvilsomt mener terroristene at de er i en krig og da vil jo i forhold til antiliberalistens ståsted normale borgere være legitime mål i en krig. Eller mener antiliberalisten at det skal gjelde forskjellige utfra hvem som utfører overgrepet?

Gunman
Gunman
16 years ago

Bigboyen er sikkert en av disse historieløse, kunnskapsløse libertarianerne som mangler en forståelse av «krig er», og som sitter og deduserer seg frem til hva som er rett og galt ut i fra noen «svevende» ubegrunnede rettighetsbegreper og filosofisk ubegrunnede libertarianske aksiomer. Selv foretrekker jeg å studere de klassiske opplysningstenkerne og de moralske og empiriske slutninger disse traff i relasjon til «rettferdig krigføring» og akseptable virkemidler i en «krigssituasjon». Er forøvrig enig med debattanten som peker på at Pleyms artikkel er i strid med liberalerens redaksjonelle linje. Denne konflikten kom tydelig til syne etter 11/09 hvor sentrale krefter i det… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Noen svar til ”Liberalist”: Krig er rettighetskrenkelse – av aggressor. Man krenker andres rett til suverenitet (både nasjoner og individer), man krenker deres eiendomsrett og en rekke andre rettigheter som utledes av menneskets medfødte rettigheter. Krig kan innebære rettighetskrenkelse – også av defensor. Hvis man fratar egne innbyggere rettigheter som utledes av menneskets medfødte rettigheter – under påskudd av ”nasjonale sikkerhetshensyn”. Du tar feil når du tillegger meg de meningene du gjør om 2.verdenskrig. Naturligvis var de allierte i sin fulle rett når de forsvarte seg mot angrep fra fascistene! Men likevel kan man spørre seg om ikke noen av… Read more »

Gunman
Gunman
16 years ago

«Krig er rettighetskrenkelse – av aggressor. Man krenker andres rett til suverenitet (både nasjoner og individer), man krenker deres eiendomsrett og en rekke andre rettigheter som utledes av menneskets medfødte rettigheter. Krig kan innebære rettighetskrenkelse – også av defensor. Hvis man fratar egne innbyggere rettigheter som utledes av menneskets medfødte rettigheter – under påskudd av ”nasjonale sikkerhetshensyn”.» Krig rettighetskrenkende? Krig er nettopp en situasjon der normale rettigheter settes ut av spill. Rettigheter medfødte? Det virker som du ikke har noe særlig begrunnet forståelse, utover at rettigheter er noen «magiske» «mystiske», ja religiøst begrunnede størrelser. Mitt syn er at rettigheter er… Read more »

Fra arkivet