Ukategorisert

Stabile bensinpriser er håpløst!

Denne artikkelen handler ikke om størrelsen på bensinavgiften, men om viktigheten av variable priser. En helt grunnleggende visdom, som dessverre Fremskrittspartiet har glemt

Det er ikke noe nytt at FrP vil ha billigere bensin, gjennom lavere bensinavgifter. Dette er noe Liberaleren støtter opp om. Dagens utspill fra Carl. I. Hagen handler imidlertid om noe mye mer alvorlig enn avgiftsstørrelsen. Det handler om en grunnleggende mangel på markedsøkonomisk forståelse. Det handler om en grunnleggende manglende forståelse for prismekanismer og bruk av knappe ressurser.

La oss sitere Hagen:

Fremskrittspartiet vil ha stabil bensinpris. Hvis oljeprisen går opp, bør vi redusere avgiften tilsvarende.

I en markedsøkonomi gjenspeiler priser relativ knapphet. Tilbud og etterspørsel for en vare, sammenlignet med andre varer. Helt grunnleggende mekanismer. Stabile priser – priskontroll – er en forferdelig politikk. Den er opp gjennom tidene blitt brukt på en rekke områder, et eksempel er husleiereguleringer. Siden folk trenger bolig – som folk på bygda trenger bensin – ville politikere hindre overpriser på boliger. De innførte derfor reguleringer på husleier. Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman oppsummerte det veldig kort: ”Nest etter bombing er husleiereguleringer den mest effektive metoden for å ødelegge en by.”

Fungerende, variable prismekanismer handler om effektiv bruk av ressurser. Frie priser er grunnen til at miljøbevegelsen alltid har tatt feil i sine dystre spådommer om at ressurse vil bli brukt opp. La oss illustrere det gjennom å se på hva som skjer dersom en ressurs er i ferd med å bli ”brukt opp”.

Kobber er et godt eksempel siden det ble brukt som skremmeeksempel i 70-årene. Kobber ble bl.a. brukt i telefonlinjer. Hva om alle kinesere får telefon? Da vil jo alt kobber bli brukt opp! Krise! Det som skjer når en ressurs blir knapp er at prisen går opp. De samme effektene får man også dersom man forventer en prisoppgang, mennesker planlegger for fremtiden. En prisoppgang får tre umiddelbare konsekvenser. 1) Sparing. Man bruker mindre eller kaster mindre av ressursen. Man kaster sand, men ikke gull! 2) Mer produksjon av resursen, for eksempel gjennom utvinning av tidligere ulønnomme kilder eller gjennom leting etter nye kilder. 3) Forskning/utvikling/bruk knyttet til substitutter. Kobber i telefonledninger ble byttet ut med optiske fibre, problem løst. De som finner en løsning, tjener fett!

Olje som bensin lages av, er en knapp ressurs. Det er nok av dystre spådommer rundt energisituasjonen i fremtiden og problemer når oljen tar slutt. Slapp av! Det finnes nok av alternative energikilder. Disse vil komme som alternativer når prisen på slike sammenlignet med oljeprisen vil være optimal. Likeledes vil produksjonen fra nye oljekilder avhenge av oljeprisen. Det er således svært viktig med fungerende prismekanismer knyttet til olje og deres videreforedlede produkter.

Avgifter i seg selv forkludrer priser, selv om en diskusjon knyttet til betaling for eksternaliteter er relevant. En fastpris på et så viktig oljeprodukt som bensin er et horribelt forslag. Det er spesielt trist at forslaget kommer fra et parti der svært mange tillitsvalgte har en relativt god forståelse av markedsmekanismene. Det er trist at FrPs populisme er i ferd med å videreutvikle seg til direkte dumskap.

Mest lest

Arrangementer