Ukategorisert

Stabile bensinpriser er håpløst!

Denne artikkelen handler ikke om størrelsen på bensinavgiften, men om viktigheten av variable priser. En helt grunnleggende visdom, som dessverre Fremskrittspartiet har glemt

Det er ikke noe nytt at FrP vil ha billigere bensin, gjennom lavere bensinavgifter. Dette er noe Liberaleren støtter opp om. Dagens utspill fra Carl. I. Hagen handler imidlertid om noe mye mer alvorlig enn avgiftsstørrelsen. Det handler om en grunnleggende mangel på markedsøkonomisk forståelse. Det handler om en grunnleggende manglende forståelse for prismekanismer og bruk av knappe ressurser.

La oss sitere Hagen:

Fremskrittspartiet vil ha stabil bensinpris. Hvis oljeprisen går opp, bør vi redusere avgiften tilsvarende.

I en markedsøkonomi gjenspeiler priser relativ knapphet. Tilbud og etterspørsel for en vare, sammenlignet med andre varer. Helt grunnleggende mekanismer. Stabile priser – priskontroll – er en forferdelig politikk. Den er opp gjennom tidene blitt brukt på en rekke områder, et eksempel er husleiereguleringer. Siden folk trenger bolig – som folk på bygda trenger bensin – ville politikere hindre overpriser på boliger. De innførte derfor reguleringer på husleier. Nobelprisvinner i økonomi Milton Friedman oppsummerte det veldig kort: ”Nest etter bombing er husleiereguleringer den mest effektive metoden for å ødelegge en by.”

Fungerende, variable prismekanismer handler om effektiv bruk av ressurser. Frie priser er grunnen til at miljøbevegelsen alltid har tatt feil i sine dystre spådommer om at ressurse vil bli brukt opp. La oss illustrere det gjennom å se på hva som skjer dersom en ressurs er i ferd med å bli ”brukt opp”.

Kobber er et godt eksempel siden det ble brukt som skremmeeksempel i 70-årene. Kobber ble bl.a. brukt i telefonlinjer. Hva om alle kinesere får telefon? Da vil jo alt kobber bli brukt opp! Krise! Det som skjer når en ressurs blir knapp er at prisen går opp. De samme effektene får man også dersom man forventer en prisoppgang, mennesker planlegger for fremtiden. En prisoppgang får tre umiddelbare konsekvenser. 1) Sparing. Man bruker mindre eller kaster mindre av ressursen. Man kaster sand, men ikke gull! 2) Mer produksjon av resursen, for eksempel gjennom utvinning av tidligere ulønnomme kilder eller gjennom leting etter nye kilder. 3) Forskning/utvikling/bruk knyttet til substitutter. Kobber i telefonledninger ble byttet ut med optiske fibre, problem løst. De som finner en løsning, tjener fett!

Olje som bensin lages av, er en knapp ressurs. Det er nok av dystre spådommer rundt energisituasjonen i fremtiden og problemer når oljen tar slutt. Slapp av! Det finnes nok av alternative energikilder. Disse vil komme som alternativer når prisen på slike sammenlignet med oljeprisen vil være optimal. Likeledes vil produksjonen fra nye oljekilder avhenge av oljeprisen. Det er således svært viktig med fungerende prismekanismer knyttet til olje og deres videreforedlede produkter.

Avgifter i seg selv forkludrer priser, selv om en diskusjon knyttet til betaling for eksternaliteter er relevant. En fastpris på et så viktig oljeprodukt som bensin er et horribelt forslag. Det er spesielt trist at forslaget kommer fra et parti der svært mange tillitsvalgte har en relativt god forståelse av markedsmekanismene. Det er trist at FrPs populisme er i ferd med å videreutvikle seg til direkte dumskap.

0 0 vurderinger
Vurdering
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Terje
16 years ago

Denne artikellen ble nok heller skrevet som en ren reflekshandling, enn etter å ha tenkt gjennom problemstillingen. Det er da ingen motsetninger mellom fritt marked og at FRP ønsker å senke avgiftene når prisene er høye. Avgiftene på bensin i Norge utgjør nærmere 80% av prisen. At man i tider med høy oljepris senker avgiften til f.eks 60% har da ingenting med å hindre det frie markedet. Markedsprisen vil ligge der den ligger uansett hvilken prosent staten slenger på toppen. At dette nok vil koste mer enn det smaker i økt administrering er en helt annen sak. Det er bedre… Read more »

Mest lest

Fra arkivet

 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • På tide å stanse trosstøtten?På tide å stanse trosstøtten?
  Når Staten skal støtte alle, må den også velge hva som er innenfor og utenfor. Det er ikke uproblematisk.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Mangfold versus enfoldMangfold versus enfold
  Markedet skaper mangfold og politikk skaper enfold. Hva vil du velge?
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.
 • Voltaire – vi trenger deg!Voltaire – vi trenger deg!
  Filosofen Voltaire formulerte selve essensen for forsvaret av ytringer.
 • Gi en liten gave til LiberalerenGi en liten gave til Liberaleren
  Vi trenger Liberaleren som et sterkt talerør for den liberale høyresiden. Her er en mulighet til å hjelpe oss.