Ukategorisert

FrPs bommer i kriminalitetspolitikken

Dessverre er det ikke bare slik at FrP vil ha strengere straffer, deres fokus overfor kriminelle fratar kriminelle personlig ansvar for sine handlinger.

Dagsavisen i dag har et stort oppslag om FrPs nye valgbrosjyre der man på forsiden kan lese ”Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse…!” Kritikken fra andre politikere er av samme type som i alle år. Oppslaget har også sikkert den vanlige effekten fra tidligere valgkamper: Å mobilisere alle de som ”vet hva Hagen står for når det gjelder innvandring”.

Liberaleren er opptatt av en rettferdig kriminalpolitikk der gjerningsmennene får som fortjent. Det skal aldri lønne seg å skade andre mennesker! Det er således trist at FrP – som på mange måter har en bra kriminalpolitikk – bommer så fullstendig.

La oss illustrere poenget med to paralleller som viser grusomhetens i FrPs syn:

En nordmann blir voldtatt i Norge. Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse. På grunn av dette må vi hindre utlendinger å komme til Norge.

En kvinne blir voldtatt i Oslo sentrum. Gjerningsmannen er en mann. På grunn av dette må vi hindre menn å komme til i Oslo sentrum.

FrP står for en renspikket kollektivisme! Mennesker som tilhører samme kollektive gruppe gjøres ansvarlig for handlingene til et individ. Dette har to minst to negative effekter:

Den individuelle gjerningsmannen fratas (deler av) sitt personlige ansvaret for sine handlinger. Det kan oppfattes som formildende siden det egentlig ikke var hans skyld. Han gjorde jo bare det som var naturlig for hans gruppe. Innvandrere er kriminelle. Menn er overgripere.

Dernest gjør det andre mennesker ansvarlige for noe de er uten skyld i. Et menneske som befinner seg i Pakistan eller Somalia idet et ran blir foretatt i Norge, er bevisselig uskyldige i dette ranet. Det er galt å straffe dem for det, inkl. det å nekte dem å komme til Norge p.g.a. ranet. På samme måte som et menneske som befinner seg i en leilighet på Majorstuen er uskyldig i en voldtekt på Torshov.

Noen prøver å argumentere for at det er en statistisk overrepresentasjon av mennesker med utenlandsk opprinnelse blant kriminelle. Dessverre er det de som argumenterer mot dette, noe som er en stor feilvurdering. For hvis de har faktafeil, så har de legitimert politikk basert på statistikk. Poenget er at en statistisk overrepresentasjon er fullstendig irrelevant, og eventuelle positive statiske reduksjoner i kriminaliteten er uønskede. La oss igjen illustrere poenget med en parallell til norske menn.

Menn mellom 15 og 30 år er overrepresentert i voldelige handlinger i Oslo sentrum etter kl. 20.00 på kvelden. Statistisk FrP-løsning. Portforbud for slike menn i dette tidsrommet. Menn som blir tatt ute etter 20.00 sendes til Bjørnøya! Dette ville sikkert redusert volden i Oslo på kveldstid. Likevel er det uakseptabelt. Rett og slett fordi det rammer uskyldige.

Salim som jobber på Shell, Ali i Oslo Taxi, Hessam på Rimi eller Amir på gatekjøkkenet er alle uskyldige, og det er et overgrep å straffe dem for noe de ikke har gjort! Og har disse menneskene noen slektninger som ønsker å komme til Norge for å søke lykken, så ønsker Liberaleren dem med glede velkommen!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Martin Sande
Martin Sande
16 years ago

Helt engi.

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

Det var en morsom analogi du der uttalte, men er den holdbar. Ja, FrP vil stramme inn på innvandringen ifra søplekulturer. Dette er motivert av mange ulike ting, men fremst av alt er det forsøk på å demme opp for det økonomiske motiv i disse innvandrere har mht. offentlig støtte. Leser vi inn i FrP’s program hvilket filosofiske utgangspunkt partiet er ment å ha, så forstår vi at målet er å fjerne bortimot alle inntekter til staten. Det er idag ikke politisk gjennomførbart. Som det pragmatiske parti FrP er, så prøver de å stoppe og redusere utgiftene på andre måter,… Read more »

Fra arkivet