Ukategorisert

Også Universitetet lider under statlig eierskap

Liberaleren har hatt fokus på problemene med offentlig eierskap; det offentlige lar byggmasse forfalle – til verdiforringelsen er total. Idag: Universitetet i Oslo.

Ukeavisen Ledelse og Dagbladet har sett på kontrastene mellom Universitetet i Oslo og BI (Bedriftsøkonomisk Institutt); UiO-bygninger forfaller og er ubrukelige på grunn av akkumulert vedlikeholdsbehov. BI bygger seg et palass av et nytt skolebygg.

Ved UiO er man redd den dårlige bygningsstandarden ikke bare vil ødelegge elevenes fysiske læremiljø, men også at kvaliteten på lærekreftene blir dårligere. For lærerne vil søke seg til læresteder med en moderne standard – som faktisk blir vedlikeholdt.

Vil det samme skje med studentene? Det er jo lov å håpe. Kanskje vil universitetene se fordelen av ikke å ha staten som eier.

Kanskje ser politikerne snart poenget i å konsentrere seg om kjerneoppgaver istedenfor å smøre ressursene tynt utover alle mulige tiltak og sektorer som har hopet seg opp under det offentliges paraply opp gjennom årene?

Mest lest

Arrangementer