Ukategorisert

Også Universitetet lider under statlig eierskap

Liberaleren har hatt fokus på problemene med offentlig eierskap; det offentlige lar byggmasse forfalle – til verdiforringelsen er total. Idag: Universitetet i Oslo.

Ukeavisen Ledelse og Dagbladet har sett på kontrastene mellom Universitetet i Oslo og BI (Bedriftsøkonomisk Institutt); UiO-bygninger forfaller og er ubrukelige på grunn av akkumulert vedlikeholdsbehov. BI bygger seg et palass av et nytt skolebygg.

Ved UiO er man redd den dårlige bygningsstandarden ikke bare vil ødelegge elevenes fysiske læremiljø, men også at kvaliteten på lærekreftene blir dårligere. For lærerne vil søke seg til læresteder med en moderne standard – som faktisk blir vedlikeholdt.

Vil det samme skje med studentene? Det er jo lov å håpe. Kanskje vil universitetene se fordelen av ikke å ha staten som eier.

Kanskje ser politikerne snart poenget i å konsentrere seg om kjerneoppgaver istedenfor å smøre ressursene tynt utover alle mulige tiltak og sektorer som har hopet seg opp under det offentliges paraply opp gjennom årene?

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bjørn Tore
16 years ago

Dette er argumenter som veldig ofte blir brukt; de offentlig styrte organene har lokaler som nesten forfaller, mens det på den andre siden – hos de private – står praktfulle og moderne byggverk som det offentlige ligger laaaangt under på status-skalaen. Men få øynene opp og ikke fall for såpass enkel argumentasjon. Slik jeg kjenner offentlige bygninger, og da spesielt universitetet, er det et gammelt bygg. At det kanskje ikke _ser_ helt nytt ut, betyr ikke at det er et dårlig bygg. Tvert om så ligger det en stor verdi i dette gamle bygget, og tanken om å modernisere/pusse opp… Read more »

Galilee
Galilee
16 years ago

Det nye topp moderne realfagbygget på NTNU i Trondheim er også et glimrende eksempel på et moderne skolebygg under statlig eierskap.

Men også gamle bygg som UiO må holdes vedlike. Man skal selvfølgelig ikke legge bygningene i grus og bygge opp topp moderne hus, men man må holde det gamle ved like og oppgradere det slik at man får moderne undervisningsmidler. Dette bør staten ta seg rå til, eller stikke fingeren i jorda å selge bygningsmassen til noen som kan ta vare på den.

Fra arkivet