Ukategorisert

Hvilke saker prioriterer liberalister ved årets valg?

Liberaleren skal utfordre 4 ungdomspartiledere til å skrive om sitt parti på Liberaleren. I denne sammenheng spør vi våre lesere: Hva er viktigst for liberalister ved årets valg?

For liberalister er partier generelt knapt noe positivt. De ber om generell fullmakt til å styre på dine vegne i fire år – og gjør en hel masse du garantert ikke ville gitt fullmakt til. Så hvorfor stemme? Kanskje fordi likegyldighet er det ondes største fiende.

Vi påstår ikke at sosialister er onde, eller; jo da, noen av oss vil kanskje si nettopp dét. Selv om de fleste partier med makt og innflydelse i Norge (neida, DLF, dere er ikke glemt!) langt fra har noen drømmepolitikk sett fra et liberalistisk ståsted, må vi innrømme at vi helst vil slippe å se Kristin Halvorsen og Åslaug Haga avløse Kristin Clemet og Morten Meyer på taburettene.

Liberaleren gir ingen direkte råd til våre lesere om hva de skal stemme. Men vi vil i år som ved forrige valg slippe partiene til; de partiene som våre lesere kanskje kan være enige med i få eller flere saker, dog ikke i alle. Derfor vil vi spørre deg som leser: Hva er dine prioriteringer ved årets valg? Hvilke saker vil avgjøre hvem som får din stemme?

En mindre stat
Liberalister som erkjenner nødvendigheten av en stat, mener at staten skal ha begrenset makt. Til å utføre kjerneoppgaver. Men hvilke oppgaver er kjerneoppgaver? Og hva skal til for å gjøre staten mindre? Hvordan får vi til lavere skatter, avgifter og færre offentlige inngrep?

Som kjent er lover og forskrifter, skatter og avgifter de virkemidler politikerne har for å styre vår hverdag, ta kontrollen med våre liv. Men er det slik at alle lover og forskrifter er like ille? Eller kan vi prioritere mellom dem vi vil fjerne, eller begynne med å forenkle?

Er alle skatter og avgifter like ille? Hva er verst? Bør partiene ta taktiske hensyn når vurderer hvilke skatter og avgifter de skal begynne med?

Hvis staten skal redusere sitt ansvar må vi mennesker få større ansvar for vårt liv. Hva bør staten miste først? Er det noe det er enklere å få gjennomslag for enn annet? Bør man begynne med uhjelp, distriktssubsidier, landbruket – eller pressestøtten? Er borgerlønn en vei å gå for å redusere statens innsyn og kontroll i våre liv – eller er det en blindvei?

Skal vi liberalister skjele til regjeringsspørsmålet når vi bestemmer partivalg? Spiller det egentlig noen rolle hvem som styrer Norge – eller er det retningen som avgjør?

Redaksjonen innser at det kan komme mange svar og kommentarer. Vi ber derfor om at du prioriterer – og begrunner kort. Et sammendrag vil bli gitt til ungdomspartilederne, før de skal skrive her på Liberaleren.

Det er nå du som leser kan påvirke hva ungdomspartilederne skal svare når de skriver på Liberaleren – for å fiske din stemme!

Bruk sjansen!

Tags:

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
16 years ago

Valgfrihet = mindre stat og MYE lavere skatt Helse- og omsorg: For å få reell valgfrihet og for at vi som er vanlig lønnsmottakere skal ha mulighet og råd til å kjøpe alternative helse- og omsorgstjenester enn de statlige. Nå er det kun rike som kan sikre seg alternativer. Vanlige familier betaler dobbelt dersom de både betaler for tjenester gjennom skatt OG i tillegg sikrer seg privat. Greit nok at staten tilbyr en minimumstjeneste, feks i eldreomsorgen, som ikke kan garantere om jeg får eget rom eller blir stuet vekk på do. Men da bør jeg få muligheten til å… Read more »

Galilee
Galilee
16 years ago

Jeg mener hovedsakelig at staten bør bli mindre på den del områder der de private kan gjøre like god jobb. Forutsetningen er selvfølgelig at staten fortsatt bærer disse utgiftene, jeg vil ikke ha et samfunn der bare de rike kan kjøpe seg hjemmehjelp. Staten bør finansiere og ha ansvaret for infrastruktur, herunder veier, togskinner, telefonnett osv men private aktører bør sørge for tjenestene. Staten bør også i størst mulig grad benytte private entrepenører ved anskaffelse og nybygging. Staten skal lage rammebetingelser og ha et visst oppsyn med næringslivet slik at private folks rettigheter blir tatt vare på. Staten skal ikke… Read more »

Kristian
Kristian
16 years ago

Staten selger alle skoler, barnehager, sykehus til private. Gjerne til internasjonale aktører.

All støtte/subsidier til næringslivet kuttes.

All statlig u-hjelp kuttes.

Skatter og avgifter kuttes radikalt.

Det innføres lav flat skatt.

Politi og domstoler gjør jobben sin, dvs setter tyver og kjeltringer i fengsel.

y
y
16 years ago

Galilee:»naturlig ved å ha en røykelov som hindrer røykere å aktivt drepe andre medmennesker på offentlige steder.» Når jeg nå svarer på dette er jeg aktivt med på å drepe Galilee, stress er en viktig dødsårsak i vår tid. En stresslov burde snarest inføres for å motvirke hjerte- og karsykdomer. Denne loven bør omfatte talevolum begrensninger, mobiltelefon begrensninger (volum, ringetoner, tastaturlyder), småbarnsgråt forbud, forbud mot høylydt skåling, tiltak mot dårlig service, minstekrav til antall butikkkasser for begrensning av køståing, osv. Denne loven vil spare tusenvis av liv i året, samt bedre arbeidsforholdene til folk i utelivsbransjen. Ikke svar Galilee, jeg… Read more »

Kyrre
Kyrre
16 years ago

For det første er det langt fra ‘bevist’ at passiv røyking er særlig skadelig. Dette er et meget kontroversielt forskningsområdet; flere rapporter viser til minimal virkning, på linje med det som kan påvises av f. eks. det å bo i en forurenset by. For det andre så er det DITT frie valg å gå til et utested hvor andre mennesker fritt velger å røyke. Vil du ha et utested uten røyk kan du bare starte ett selv. Hvis det er så mange som vil ha røykefrie utested (visstnok et klart flertall i befolkningen) burde det kanskje være et marked for… Read more »

norcan dot org
norcan dot org
16 years ago

Legalisering av cannabis er en viktig sak! Men det er ingen partier som tørr å ta opp debatten engang. Hadde forventet det av det «liberale» venstre og kanskje en liten sjanse fra «eks-nesten-liberale» FRP.

Unge Venstre er visstnok ganske hypp på avkriminalisering da, men det er likevell bare en simpel ungdomsorganisasjon til et parti med under 5% av stemmene..

z
z
16 years ago

Trodde cannabis var legalisert, kan virke slik hvis man tar seg en runde rundt i Oslo any given saturday..

nor
nor
16 years ago

Det er ikke alle som er så heldige å bor i Oslo 😛 Har politiet droppet nulltoleransepolitikken? Så bra for oslo-folk

Sokrates junior
Sokrates junior
16 years ago

At passiv røyking er skadelig behøver ikke bevises. Det holder med å erfare. Det er allmennkunnskap at røyking er helsefarlig: det holder med å se på hyppighet av forekomst av astma, bronkitt og allergi, så behøver du ikke bevis til det.. Ellers sier jeg som R. Reagen: «De beste hodene er ikke statsadministrasjonen. Hvis de var det, ville noen i næringslivet ansette dem». Eller hva med denne: «På alle områder hvor folk kan klare seg selv, burde myndighetene unnlate å gripe inn». Og la meg, som en ekte mann, få føye til: » En tenkende kvinne er som et møbel… Read more »

Fra arkivet