Ukategorisert

Hvilke saker prioriterer liberalister ved årets valg?

Liberaleren skal utfordre 4 ungdomspartiledere til å skrive om sitt parti på Liberaleren. I denne sammenheng spør vi våre lesere: Hva er viktigst for liberalister ved årets valg?

For liberalister er partier generelt knapt noe positivt. De ber om generell fullmakt til å styre på dine vegne i fire år – og gjør en hel masse du garantert ikke ville gitt fullmakt til. Så hvorfor stemme? Kanskje fordi likegyldighet er det ondes største fiende.

Vi påstår ikke at sosialister er onde, eller; jo da, noen av oss vil kanskje si nettopp dét. Selv om de fleste partier med makt og innflydelse i Norge (neida, DLF, dere er ikke glemt!) langt fra har noen drømmepolitikk sett fra et liberalistisk ståsted, må vi innrømme at vi helst vil slippe å se Kristin Halvorsen og Åslaug Haga avløse Kristin Clemet og Morten Meyer på taburettene.

Liberaleren gir ingen direkte råd til våre lesere om hva de skal stemme. Men vi vil i år som ved forrige valg slippe partiene til; de partiene som våre lesere kanskje kan være enige med i få eller flere saker, dog ikke i alle. Derfor vil vi spørre deg som leser: Hva er dine prioriteringer ved årets valg? Hvilke saker vil avgjøre hvem som får din stemme?

En mindre stat
Liberalister som erkjenner nødvendigheten av en stat, mener at staten skal ha begrenset makt. Til å utføre kjerneoppgaver. Men hvilke oppgaver er kjerneoppgaver? Og hva skal til for å gjøre staten mindre? Hvordan får vi til lavere skatter, avgifter og færre offentlige inngrep?

Som kjent er lover og forskrifter, skatter og avgifter de virkemidler politikerne har for å styre vår hverdag, ta kontrollen med våre liv. Men er det slik at alle lover og forskrifter er like ille? Eller kan vi prioritere mellom dem vi vil fjerne, eller begynne med å forenkle?

Er alle skatter og avgifter like ille? Hva er verst? Bør partiene ta taktiske hensyn når vurderer hvilke skatter og avgifter de skal begynne med?

Hvis staten skal redusere sitt ansvar må vi mennesker få større ansvar for vårt liv. Hva bør staten miste først? Er det noe det er enklere å få gjennomslag for enn annet? Bør man begynne med uhjelp, distriktssubsidier, landbruket – eller pressestøtten? Er borgerlønn en vei å gå for å redusere statens innsyn og kontroll i våre liv – eller er det en blindvei?

Skal vi liberalister skjele til regjeringsspørsmålet når vi bestemmer partivalg? Spiller det egentlig noen rolle hvem som styrer Norge – eller er det retningen som avgjør?

Redaksjonen innser at det kan komme mange svar og kommentarer. Vi ber derfor om at du prioriterer – og begrunner kort. Et sammendrag vil bli gitt til ungdomspartilederne, før de skal skrive her på Liberaleren.

Det er nå du som leser kan påvirke hva ungdomspartilederne skal svare når de skriver på Liberaleren – for å fiske din stemme!

Bruk sjansen!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer