Ukategorisert

LO ved Kongens bord: NRK 1 kl. 2025. I kveld

NRK setter endelig lyset på korrupsjonen i norsk politikk; at fagbevegelsen betaler den politiske venstresiden for direkte innflydelse på den politiske beslutningsprosessen.

I programomtalen står det: Fire år i skyggen av høyresiden er nok. Et nytt, rødgrønt regjeringsalternativ prøver å ta makten i Norge ved Stortingsvalget. Bak står LO som pådriver og bidragsyter. Hvilken uttelling får LO hvis det blir en ny rødgrønn flertallsregjering?

Innflydelsen handler ikke om høringsuttalelser eller møter med politikerne. Det handler om å få positiv stemmegivning i konkrete saker i bytte for økonomisk støtte. Finnes det noen mer presis definisjon på korrupsjon?

Partiene på høyresiden og i sentrum har lenge kritisert Ap for å være bastet og bundet av LO. Carl I. Hagen har lenge ment at Aps kommunestyremedlemmer er inhabile i saker som angår organisering av kommunale tjenester, når partiet har underskrevet en avtale som gir Fagforbundet (da Kommuneforbundet) vetorett ved enhver omorganiseringsprosess.
I anledning kveldens program har FrPU rykket inn en annonse der partilederne i museumsalternativet fremstilles som marionettfigurer for LO-leder Gerd-Liv Valla. Hagens unge spiller også på LO-lederens fortid i KUL (kommunistisk ungdomslag), som også er ofret omtale i en kronikk trykket i Dagbladet i dag. Verdt å lese!

De grundigste og mest helhetlige angrepene mot Ap-korrupsjon og samrøre med LO har jeg hørt i taler av Odd Einar Dørum og Lars Sponheim. Dørums tale til V-landsmøtet i 1996 som avtroppende partileder burde være obligatorisk lesning overalt der det foreleses i demokrati under temaet åpenhet, innsyn og samrøre. For et parti som er opptatt av spillereglene i demokratiet er naturligvis dette et drømmetema.

Høyre gav for noen år siden ut boken ”Partiet, makten og staten”, om samme tema. Deres oversikt over dybden og bredden i samrøret er uvurderlig. Listen over institusjoner, personer, organisasjoner og partiutnevnelser er til å fryse på ryggen av. Boken burde være aktuell for en oppdatert utgivelse.

Det burde være en selvfølge at demokratiet er overordnet tema i et stortingsvalg. I stedet handler det om enkeltsaker, tall og statistikk, påstander og karakteristikker.

Og som et apropos: Før helgen sto en liten artikkel i Dagsavisen om at LO nå for alvor setter i gang sin kampanje for å få veltet regjeringen. Pris: 7 millioner kroner. Når de i de gjenstående ukene til valget 12.september hagler med negative karakteristikker av det ikke-sosialistiske flertallet, er det viktig å huske at det står særinteresser bak. De har ikke ditt og mitt ve og vel i tankene. Snarere er parolen; det som er godt for fagbevegelsen er bra for landet.

Husk: NRK1 kl. 2025. I kveld.

Mest lest

Arrangementer