Ukategorisert

Sovjet overtok for Trondhjem bystyre

Visste du at Trondhjem, Norges 3.største by, styres av et arbeiderråd? Ikke vi heller. Men Brennpunkt avslørte blant annet dette i går kveld.

Alle partier har sine ”utstillingsvinduer”. Museumsalternativet til Ap, SV og Sp har Trondhjem, som partiene, har styrt siden valget 2003. Det spesielle med koalisjonen Trond Giske-protegé Rita Ottervik styrer, er at de folkevalgte i praksis har abdisert og overlatt styringen til fagforeningene.

Folkestyret abdiserte i Trondhjem
Som Brennpunkt-programmet i går viste, reiste den nybakte Ap-ordføreren til Oslo efter valget og signerte en abdikasjonserklæring hos Fagforbundets Jan Davidsen. Selv kalte Ottervik og Davidsen dokumentet for en samarbeidsavtale. Konsekvensen av avtalen var at folkestyret og lokaldemokratiet i Trondhjem regelrett abdiserte. Det er viktig å huske at avtalen ikke var politisk behandlet i bystyret da den ble signert.

At Ap, SV og SP ikke ville bruke virkemidler som privatisering og konkurranseutsetting overrasker ingen. At de skulle inngå en skriftlig avtale der de fraskriver seg muligheten til å bruke slike virkemidler, er en annen sak. Folkevalgte bør ikke kunne frasi seg retten til å bruke lovlige virkemidler for å gi innbyggerne best mulige tjenester, og sørge for at skattebetalernes penger brukes mest mulig effektivt. Det er dette Trondhjemsordføreren har gjort.

Trondhjem-sovjetet
Ordføreren har gjort mer enn å avtalefeste at visse virkemidler ikke skal brukes for å styre Trondhjem best mulig. I avtalen er også nye organer for styring opprettet: Et eget utvalg som består av lokale folkevalgte og representanter for Fagforbundet skal behandle alle forslag til omorganisering av offentlige tjenester. Hvis Fagforbundet mener at forslagene ikke er bra for deres medlemmer, har de vetorett. Da blir ikke forslagene fremmet i bystyret!

Har de folkevalgte i Trondhjem glemt at bystyret og kommunen er til for innbyggerne, ikke bare for Fagforbundets medlemmer. Er det viktigste å beskytte Fagforbundets medlemmer mot alle krav til ytelse, service, og kostnadseffektivitet?

Sovjet
er et russisk ord som betyr råd (en organisert forsamling). Det russiske Kommunistpartiets leder Vladimir Lenin oppfordret foran og under revolusjonen i 1917 arbeidere, soldater og bønder til å danne sovjeter – og ta makten i landet. Med et slikt skritt ville makten bli tatt fra folkevalgte organer (i tsar-Russland; Dumaen) – og overført selvbestaltede makthavere. Og dette skjedde. Storgods ble omdannet til kollektivbruk styrt av lokale råd, også fabrikker ble styrt av arbeiderråd. Tilslutt ble også Hæren underlagt Kommunistpartiet, og rene politiske offiserer skulle passe på at kontrarevolusjonær virksomhet ikke fikk fotfeste. Nikita Krutsjov hadde en slik stilling under 2.verdenskrig. Selv Russland ble omdøpt til Føderasjonen av russiske rådsrepublikker (USSR), på norsk Sovjetunionen.

Vi trodde Norge var tuftet på folkestyre og demokrati gjennom valgte forsamlinger, og at arbeiderråd, laug og andre styringsformer hørte forgagne tider til. Tydeligvis ikke i Trondhjem.

Folkefront tar makten i Norge?
Som kjent sitter LO-leder Gerd-Liv Valla i Aps sentralstyre, sammen med forbundslederne Kjell Bjørndalen og Jan Davidsen. I SVs sentralstyre sitter forbundsleder Per Østvold. Særlig SV har en tradisjon for å samarbeide med utenomparlamentariske grupper. Spesielt i perioden 1973 – 77 ble dette i partiet fremhevet som vel så viktig som det parlamentariske arbeidet. Toril Skard (stortingsrepresentant denne perioden)skriver om dette i sine memoarer. Sp har finansiert sine EU-kamper med penger fra landbruksorganisasjonene, og samarbeider tett med disse. Visse signaler de siste dagene tyder på at Ap, SV og Sp vil samarbeide tett og nært med særinteressegrupperinger og utenomparlamentariske organisasjoner – også i regjeringsposisjon. Ap har tradisjon for å hente inn en LO-representant når partiet har regjeringsmakt. Hvilke grupperinger SV og Sp vil ta med seg til kongens råd (som det heter i Grunnloven) kan man bare tenke seg.

Folkefront-begrepet stammer fra tiden før 2.verdenskrig, og var blant annet betegnelsen på Leon Blums regjering i Frankrike. Det er fristende å bruke dette begrepet som navn på den type regjering Ap, SV og SP tar sikte på å danne efter valget.

Vil Jens Stoltenberg bli leder for en folkefront-regjering efter 12.september?

Du avgjør!

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer