Ukategorisert

Kaos om den røde skolen

SV har i flere valgkamper profilert seg om barne- og ungdomspartiet, med fokus på barnehaver, skoler og SFO. Nå avsløres partiets politikk – av partner Ap.

Det kan ikke være lett å være SV’er på stand og i debatter om dagen. Hvert eneste valgkampløfte fra Sosialistisk Venstreparti plukkes ned av Aps leder Jens Stoltenberg. Hvorfor driver i det hele tatt SV valgkamp, hvis det er Ap-lederen som bestemmer? Før valgresultatet i det hele tatt er klart? Før regjeringsforhandlingene eventuelt åpner på Soria Moria?

De siste årenes statsråder på skoleområdet har vært Gudmund Hernes, Jon Lilletun, Trond Giske – og nå Kristin Clemet. Hun kan bli efterfulgt av Kristin Halvorsen. I Aftenposten var det nylig en sammenligning mellom disse statsrådene – og hva som kan komme. Det røde alternativets troverdighet sto ikke høyt i kurs hos Professor i pedagogikk, Kaare Skagen ved Universitetet i Tromsø.

Skatt og skole var Høyres varemerke i 2001. Å påstå at partiet ikke har levert som lovet, ville være løgn. Å påstå at partiets prosjekt på begge områder er fullført, ville være å overdrive innsatsen denne fireårsperioden.

Skatt og skole kunne også vært SVs varemerke, bare med motsatt fortegn. Mye skatt er det sikkert at det blir – men hvor mye skole det vil bli med SV, er et annet spørsmål.

SV har brukt flere valgkamper og stortingsperioder på å og bygge opp troverdighet og profil på partiet for kvinner i offentlig sektor – med barn, uansett om barnene er i alder for barnehave, eller for skole/SFO. Så lenge partiet ikke var aktuell for regjering fikk Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal og Hallgeir Langeland holde på med sitt. Partiet var en nyttig kontrast til Høyre, for på disse områdene er ikke Ap så interessant.

Arbeiderpartiet er på skole (spesielt videregående) mer opptatt av å putte alle inn, enn hva som puttes inn i alle. Ap hadde regjeringsmakt i en nærmest sammenhengende tiårsperiode, med suverene Gro som lagets spiss. Uten at det ble så mye barnehave av det. Gro var for øvrig ingen bastant motstander av private barnehaver, ifølge hennes memoarer. Hun så hvordan datteren Kaja slet med byråkrati, lovverk og annen motstand.

I denne valgkampen er SV en del av et rødt regjeringsalternativ, ifølge Venstre-leder Lars Sponheim det rødeste noensinne. Da må SVs politikk taes på alvor. Det skjønner også Ap-leder Jens Stoltenberg. Det må være derfor han går rundt og punkterer det ene løftet efter det andre fra SVs regjeringskåte kandidater. For tanken på et venstresosialistisk parti med regjeringsmakt er ingen lystelig tanke, hverken for næringsliv eller skattebetalere. Hvis SV får ture frem med sine kostbare løfter kan den egentlige prisen bli at regjeringsmakten glipper for Ap.

Det skal ikke stilles krav, verken til lærere eller elever. Derfor er SV mot de nasjonale prøvene. Heller ikke SP liker at det stilles krav. Nå har de fått Ap med seg på at resultatene ikke skal offentliggjøres. Hemmelighold er altså SVs vei til en bedre skole. Men så skal jo ikke elever og foreldre få lov til å velge skole, heller – så hva skal de da med tilgang til resultater fra nasjonale prøver? Kunnskap er ut og trivsel er inn i SV skolen. Å teste kunnskap er derfor helt bortkastet. Det er vel symptomatisk for SVs manglende interesse for kunnskap at partiet vil utsette Clemetreformen ”Kunnskapsløftet”. Heller ikke dette vil Ap og SP være med på.

Ikke får man teste elevene, for å se om de har lært noe. Men lærerne, da? De må det vel stilles krav til, for å se om de har kompetansen i orden? Neppe. SV vil gjøre skolen bedre ved å senke kravene for opptak til lærerutdannelsen! De som gjorde det dårlig på skolen er de som får ansvaret for å lære opp neste generasjon! Alt henger sammen i SVs skolesystem.. Når elever og lærere ikke skal testes, og retten til å velge mellom offentlige skoler, og mellom offentlige og private skal avskaffes, er vel neste skritt å legge ned infobasen www.skoleporten.no.

SV har lovet gratis skolemat (det betyr at du og jeg som skattebetalere får regningen), men har bløffet om prisen. Partiet har ikke engang tatt med alle utgiftene; til ombygging av skoler, og frakt av råvarer. Det varme måltidet partiet skryter av, skal bare være en gang i uken. Omtrent som i barnehaven til mine barn. Sp vil ikke være med på dette, og Ap vil også starte forsiktig.

SV vil unngå prestisjejaget de mener privatskoler skaper, men skal selv skape en skole der det meste er trivelig, og utrivelige krav til prestasjoner glemmes. Både for elever og lærere. Det trivelige er mat fra skolen, mer gym, mer lek – og mindre faglig innhold. Timeplanen Kristin Halvorsen nylig presenterte, viser hvor lite SV egentlig fokuserer på fag, kunnskap og kompetanse. Det er rammen rundt som interesserer SV. Ja, det hele skal være så trivelig at de håpefulle ikke engang skal ha noe vitnemål å vise for seg i møtet med arbeidslivet. Kanskje er meningen at de skal hygge seg gjennom 12 – 13 år på skolen, og ende opp på trygd fordi de ikke får vist potensielle arbeidsgivere at de kan noe?

Siden SVs ideal er at familien skal bestå av fulltids utearbeidende voksne, skal skolen også ha ansvaret for barnene når skoledagen er over. Derfor skal det stilles gratis skolefritidsordning til disposisjon (igjen; du og jeg får regningen). Samfunnets barn skal altså rett fra vuggen til en offentlig organisert barndom og ungdom. Partiet blir nå utfordret på sin troverdighet i forholdet mellom skole (undervisning) og SFO (organisert fritid).

Å snakke om en stabil flertallsregjering når partiene er rykende uenige om det nest største partiets viktigste satsningsområder, er regelrett humbug. Å snakke om fremtidig verdiskapning når planene er å lage en skole der man knapt stiller krav til kunnskap og kompetanse, verken hos lærere eller elever, er en stor vits.

For vår del må Ap gjerne fortsette å plukke ned SVs valgløfter på flere områder enn skatt og skole, slik at troverdigheten til det røde regjeringsalternativet svekkes ytterligere de to ukene som er igjen til valget.

Tags:

Mest lest

Arrangementer