Ukategorisert

Prisen for et ødelagt liv

Efter å ha kjempet seg gjennom fire måneders koma efter en trafikkulykke ble Kjetil Rusvik grovt mishandlet av 3 unge menn. De tok livet fra ham, sa aktor. Og hvilken straff syntes aktor var passende, tror du?

Det er nok flere enn meg som er blitt både forbannet, oppgitt – men også rørt over skjebnen til Kjetil Rusvik. Mishandlet av 3 unge menn på bussen, der deres gevinst var 200 kroner. Han ble mishandlet på et busstopp, men også på bussen – med bussjåfør og 30 andre passasjerer tilstede.

Man kan bli forbannet av at en tilfeldig person kan bli mishandlet for livet – uten at noen griper inn. Bussjåføren unnlot å ringe politiet fordi han selv ble truet. 30 passasjerer løftet ikke en finger for å hjelpe Rusvik. Kunne ingen av dem ringe politiet fra egen mobil? Det var i det hele tatt vanskelig å få noen av dem til å stå frem som vitne i en rettssak.

Aktor sa i sin prosedyre ta Rusvik ikke ble ble tatt livet av, men fratatt livet. Måten mishandlingen skjedde på, kunne fort endt i drapstiltale.

De tiltalte erkjenner å ha slått Rusvik på bussen, fordi han ”maste for å få tilbake lommeboken sin.” (!). Tenk det! At en som er blitt bestjålet ber om å få tilbake eiendelene sine! En venn av de tiltalte mente det var likegyldig for ham at Rusvik endte opp slik. Han kjente jo ikke Rusvik, bare de tiltalte..

Offeret selv kan ende på sykehjem, uten noe tilbud. Da han ble grovt mishandlet hadde han kjempet seg tilbake til livet, efter å ha ligget 4 måneder i koma efter en bilulykke.

Aktor mener at prisen de tiltalte må betale for å ha fratatt Kjetil Rusvik livet, er 6 og 6,5 års fengsel. Det er til å gråte av.

Hele saken er til å gråte av: De tiltaltes manglende respekt for individets integritet og privat eiendomsrett, bussjåføren og de øvrige passasjerenes passivitet og likegyldighet, det såkalte velferdssamfunnets tilbud til en som ender opp som Kjetil Rusvik – og rettsstatens reaksjon mot fysisk mishandling og tyveri.

En passende straff for de tiltalte hadde kanskje vært å jobbe med ofre for trafikkulykker på Sunnaas, eller med folk som blir handicappede på grunn av tilfeldig vold. Da hadde de kanskje fått et perspektiv på sine egne handlinger.

Det går jo an å håpe at retten skjerper straffen, i forhold til aktors påstand.

Mest lest

Arrangementer