Ukategorisert

Prisen for et ødelagt liv

Efter å ha kjempet seg gjennom fire måneders koma efter en trafikkulykke ble Kjetil Rusvik grovt mishandlet av 3 unge menn. De tok livet fra ham, sa aktor. Og hvilken straff syntes aktor var passende, tror du?

Det er nok flere enn meg som er blitt både forbannet, oppgitt – men også rørt over skjebnen til Kjetil Rusvik. Mishandlet av 3 unge menn på bussen, der deres gevinst var 200 kroner. Han ble mishandlet på et busstopp, men også på bussen – med bussjåfør og 30 andre passasjerer tilstede.

Man kan bli forbannet av at en tilfeldig person kan bli mishandlet for livet – uten at noen griper inn. Bussjåføren unnlot å ringe politiet fordi han selv ble truet. 30 passasjerer løftet ikke en finger for å hjelpe Rusvik. Kunne ingen av dem ringe politiet fra egen mobil? Det var i det hele tatt vanskelig å få noen av dem til å stå frem som vitne i en rettssak.

Aktor sa i sin prosedyre ta Rusvik ikke ble ble tatt livet av, men fratatt livet. Måten mishandlingen skjedde på, kunne fort endt i drapstiltale.

De tiltalte erkjenner å ha slått Rusvik på bussen, fordi han ”maste for å få tilbake lommeboken sin.” (!). Tenk det! At en som er blitt bestjålet ber om å få tilbake eiendelene sine! En venn av de tiltalte mente det var likegyldig for ham at Rusvik endte opp slik. Han kjente jo ikke Rusvik, bare de tiltalte..

Offeret selv kan ende på sykehjem, uten noe tilbud. Da han ble grovt mishandlet hadde han kjempet seg tilbake til livet, efter å ha ligget 4 måneder i koma efter en bilulykke.

Aktor mener at prisen de tiltalte må betale for å ha fratatt Kjetil Rusvik livet, er 6 og 6,5 års fengsel. Det er til å gråte av.

Hele saken er til å gråte av: De tiltaltes manglende respekt for individets integritet og privat eiendomsrett, bussjåføren og de øvrige passasjerenes passivitet og likegyldighet, det såkalte velferdssamfunnets tilbud til en som ender opp som Kjetil Rusvik – og rettsstatens reaksjon mot fysisk mishandling og tyveri.

En passende straff for de tiltalte hadde kanskje vært å jobbe med ofre for trafikkulykker på Sunnaas, eller med folk som blir handicappede på grunn av tilfeldig vold. Da hadde de kanskje fått et perspektiv på sine egne handlinger.

Det går jo an å håpe at retten skjerper straffen, i forhold til aktors påstand.

14 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bård Standal
Bård Standal(@bard)
16 years ago

«Det går jo an å håpe at retten skjerper straffen, i forhold til aktors påstand.»

Du kommer nok beklageligvis til å oppleve det motsatte. Det straffenivå aktor ber om er nesten historisk strengt for denne typen overtredelser.


Bård

Liberaler
Liberaler
16 years ago

Hei jeg er i og for seg hjertens enig i Pleyms argumentasjonsrekke, men så sporer han helt av:

«En passende straff for de tiltalte hadde kanskje vært å jobbe med ofre for trafikkulykker på Sunnaas, eller med folk som blir handicappede på grunn av tilfeldig vold. Da hadde de kanskje fått et perspektiv på sine egne handlinger».

Burde ikke dette «perspektivet» vært på plass forut for selve ugjerningen, er det virkelig for mye og FORLANGE!

Dødsstraff ved offentlig henging synes jeg ville vært en passende straff. Dette ville klart satt den kriminelle ugjerning i et korrekt «perspektiv».

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Naturligvis er jeg helt enig i at perspektivet burde vært på plass forut for selve ugjeringen. Da hadde den forhåpentligvis ikke skjedd.

Så er det naturligvis grunn til å spørre seg hvorfor ikke de tiltalte hadde perspektivet inne?

En straff skal både være en straff for de tiltalte, samtidig generalpreventivt for å avskrekke andre i å gjøre samme ugjerninger – samtidig skal tiltalte ha mulighet til å sone sin straff og møte samfunnet med blanke ark.

Dødsstraff gir ikke den muligheten.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Og det verste er jo at denne mannen som har lidd skal brukes av dere for det det er verdt ideologisk og politisk..

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Det var ikke vi som overfalt Rusvik.

Det er ikke oss som har skrevet lovene gjerningsmennene er tiltalt efter.

Det er ikke oss som har vært legdommere og vært med å bidra til rettspraksis på området.

At vi bruker eksempler fra hverdagen – noe som kunne hendt hvem som helst – for å argumentere for vårt syn, er vanlig politisk virksomhet – og vår ytringsfrihet er beskyttet av Grunnloven.

Du, derimot, sier ingenting om hva du mener om ugjerningen utøvet i dette tilfellet.

Liberaler
Liberaler
16 years ago

Pleym: «Så er det naturligvis grunn til å spørre seg hvorfor ikke de tiltalte hadde perspektivet inne?» På grunn av sviktende moral, de visste utmerket godt hva de gjorde, og de ga blaffen. Jeg mener at mennesket har «fri vilje». Ugjerninger som dette skjer ikke ut av det blå, hvor statens oppgave er å forstå-seg-på eller hjelpe den kriminelle til et nytt liv med «blanke ark og fargestifter på». Tvert i mot er statens oppgave harmdirrende og nådeløst gjenopprette den urett som har blitt begått uavhengig av allmennpreventive eller individprevantive hensyn. At dødsstraff kan være problematisk i et samfunn med… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg synes generelt sett straffene som gis for voldtekt, mishandling, drap er for lave i Norge – men jeg ønsker heller ikke å se et USA-scenario med sinnsykt lange straffer. Å øke dem med 50% hadde ikke skadet, derimot, tror jeg.

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Det er ikke en liberal stat som tar seg rett til å drepe sine borgere, uansett hvor grov en kriminell handling har vært. Ellers er jeg for så vidt enig med deg…det er vanskelig å komme seg bort fra ‘retributivism’ (er usikker på hva dette oversettes til) som den eneste prinsippmessige korrekte straffefilosofi. Dog, hvor det er mulig, burde dette kunne forenes med utilitariske og utdannende hensyn.

Liberaler
Liberaler
16 years ago

Kyrre:

«Det er ikke en liberal stat som tar seg rett til å drepe sine borgere,»

Hvorfor ikke????

Kan du forresten nevne en eneste skikkelig klassisk liberal tenker, som på prinsippielt grunnlag har vært motstander av dødsstraff?

Ikke det nei, jeg tenkte meg nesten det!

Liberal
16 years ago

Døsstraff er det samme som drap. Enhver libraler med en hjerne større en enn ert budre forstå det.

Liberaler
Liberaler
16 years ago

Liberal:

«Døsstraff er det samme som drap. Enhver libraler med en hjerne større en enn ert budre forstå det.»

Hehehe det er så utrolig mange «dype» debattanter på dette forumet.

Hva så om dødsstraff er drap, er drap nødvendigvis et onde? F.eks. drap av fiendens soldater? Abort? Barmhjertighetsdrap?

Kanskje erten din kan bruke denne helgen til litt drøfting av noen praktiske etiske problemstillinger. Eller har du lagt den på sprit for «politisk korrekt» konservering?

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Robert Nozick syntes spørsmålet om dødstraff var veldig vanskelig for en liberaler, men mente at det burde unngåsi hans ‘libertarian utopia’.

Litt av poenget med liberalismen er dette med naturgitte rettigheter, som staten ikke kan ta fra deg. Retten til å leve er selvsagt den mest grunnleggende, og uansett hva du gjør kan ikke staten fraskrive deg den. Ett øye for ett øye kan virke prinsippmessig liberalt, men det rettferdiggjør ikke statens rolle som bøddel.

Liberal frihetskjemper
16 years ago

Jepp og du brøt muren med lyses hastighet. det var å tenke gjennom de etiske dillemane jeg kom frem til dette, og du vil ikke tro det. jeg brukte faktisk hjernen i mottsettning til enkelte andre.

Liberaler
Liberaler
16 years ago

LIBERAL FRIHETSFORKJEMPER: «Jepp og du brøt muren med lyses hastighet. det var å tenke gjennom de etiske dillemane jeg kom frem til dette, og du vil ikke tro det. jeg brukte faktisk hjernen i mottsettning til enkelte andre». Hvilke etiske dilemmaer?!, slik jeg ser det har du ikke presentert et eneste intelligent argument. Du virker heller ikke særlig reflektert, så jeg gidder ikke kaste bort mer tid på usaklighetene dine. KYRRE: «Robert Nozick syntes spørsmålet om dødstraff var veldig vanskelig for en liberaler, men mente at det burde unngåsi hans ‘libertarian utopia'». Robert Nozick er en dilletant, han har heller… Read more »

Fra arkivet