Ukategorisert

Betalt NRK-lisensen?

I morgen forfaller NRK-lisensen til betaling. Pengene går til NRK – men er en betaling for å ha TV. Hvorfor denne betalingsmåten? Er det en statlig oppgave å drive radio og TV?

I går betalte jeg lisensavgiften, uten særlig glede. Da det var kun NRK å se på, var det vel ikke så mange spørsmål rundt lisensen. Men nå? Det flommer jo over av kanaler. Noe for enhver smak. Hvis man ikke ser NRK overhodet, eller bare noe av tiden – er det da rimelig å betale lisens?

Hvis lisensen er avgift på å ha TV, hvorfor skal pengene tilfalle bare NRK? Hvorfor skal det i det hele tatt være avgift på å ha TV? Hvis staten skal eie TV/radio-selskap burde vel selskapet finansieres via statsbudsjettet? Allerede midt på 1980-tallet, da folk fikk flere kanaler å velge mellom, burde lisensfinansiering vært avskaffet.

Lisensens historie
Kringkastingsavgiften (lisensavgiften) ble innført i 1924 (for radio). For å finansiere utbygging av sendere – og programskaping. TV-lisensen ble innført i 1957, og i 1968 ble den endret til å gjelde for husstand (før var det for hvert TV-apparat).

Er ikke sendenettet snart ferdig utbygget? Noen får ikke inn NRK2 – men de må likevel betale full lisens. NRK får sine inntekter via lisensavgiften, men mottar også sponsing til enkeltprogrammer. Direkte reklame mellom programmene er ikke tillatt for NRK. Man kan lure på hvor logikken er, når kanalen ikke får penger over statsbudsjettet, og ikke skal få reklameinntekter, mens sponsing er helt i orden? Hvor er prinsippene? Hva er forskjellene på sponsing og reklame?

Staten som anklager, dommer, jury og bøddel
En bekjent av meg har fått merke at NRK-lisensen er ikke noe man spøker med. Her er hans historie:

”For ca fire år siden så kvittet jeg meg med min gamle TV. Jeg betalte da lisensen siden det var utpå våren den gikk i søppla. Året etter kom kravet på nytt, jeg ringte lisensavdelinga og fikk beskjed om at dette skulle de fikse. Jeg hørte ingenting. Ifjor kom det nytt krav, jeg ringte og sendte mail der jeg gjorde dem oppmerksom på at jeg ikke hadde tv. «Alt i orden, dette fikser vi!» var svaret jeg fikk. I begynnelsen av denne måneden fikk jeg så ett brev fra statens innkrevingssentral med trussel om utleggsforetning, der de ville trekke meg for lisensen pluss gebyrer og renter. Jeg ringte opp og fikk til svar at jeg måtte sende brev med dokumentasjon på at jeg ikke hadde hatt TV i nevnte tidsrom. Det er jo mildt sagt snodig at jeg skal bevise overfor en offentlig etat at jeg ikke har vært i besittelse av det TV-apparatet som de krever lisens for? Trodde de hadde bevisbyrden? Og hvordan i alle dager skal jeg kunne dokumentere/bevise det?

Kravet opprettholdes, fikk jeg beskjed om, med betalingsfrist 01.09.2005. Samt at jeg måtte betale årets lisens, på tross av at min samboer med samme adresse betaler lisens for fjernsynet som vi har i husstanden. Ikke noe hjelper. Du spør om de bruker private inkassobyråer? Nei, det gjør de ikke. Staten har jo en egen finurlig ordning der de er kreditor, inkassoselskap og domstol på en og samme gang. Jeg har ikke mulighet til å møte opp i Brønnøysund eller hvor i nord denne etaten holder til, så det ender med uteblivelsesdom!! Sikkert derfor denne etaten ligger der den ligger, ikke mange som tar seg råd til å reise for «små» beløp.

Hadde det enda vært private inkassobyråer som tok seg av NRK lisensen så hadde det vært helt annerledes. De tar som regel kontakt før saken kommer til Namsmannen, en får tilbud om nedbetalingsavtale dersom kravet er reelt, samt at de sjekker om kravet er reelt!! Så her er det virkelig ting å ta tak i. Uansett om en er for eller imot lisens, så kan ikke staten ture fram på denne måten. En blir jo på det nærmeste rettsløs.”

For ordens skyld: Utleggsforretning er noe som iverksettes av Namsmannen mot en skyldner, hvis fordringshaver har fått dom (i forliksrådet) for at kravet er korrekt, eller fordi det eksisterer et rettsgrunnlag i form av gjeldsbrev. Utlegg kan taes i fast eiendom, eller som trekk i lønn eller trygd. Forutsetningen for å få utlegg er altså at kravet har et gyldig rettsgrunnlag.

En NRK-lisens skyldneren har innlevert innsigelse mot, er omtvistet – og burde behandles som sådan. Det vil si at egen sak fremmes for forliksrådet – før det eventuelt kan sendes utleggsbegjæring til Namsmannen.

Hva mener partiene?
Fremskrittspartiet ønsker å redusere og på sikt fjerne lisensavgiften NRK innkrever. Så lenge NRK lisensen eksisterer, må også NRK2 gjøres tilgjengelig for alle. FrP mener det er viktig at myndighetene legger til rette for god konkurranse mellom leverandørene av kringkastingstjenester til forbrukerne. Allmennkringkastere bør stilles ansvarlig for dekning i henhold til sine konsesjoner. Det kommer kanskje som en overraskelse for noen, men FrP har ikke programfestet at det ikke er noen offentlig oppgave å drive kringkastingsselskap. Derfor er det ingen formuleringer om at NRK skal privatiseres, selges etc.

Høyre mener at den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi gjør at lisensfinansiering i fremtiden ikke nødvendigvis vil være best egnet eller den enerådende finansieringskilde for NRK. Derfor mener Høyre det er naturlig å utrede privat medeierskap i NRK. En eventuell endring av eierstrukturen må imidlertid ikke ramme selskapets uavhengighet og rolle som allmennkringkaster.

Venstre vil avvikle NRK-lisensen, og heller bevilge penger via statsbudsjettet. Partiet er tilhenger av en offentlig eiet allmennkringkaster. Begrunnelsen for vedtaket som ble gjort på årets landsmøte, er at dagens tv-lisens er en ordning som er kostbar å administrere og at NRK-lisensen har blitt en såkalt ren fiskalavgift, som bare bringer penger inn i statskassen.

TV-lisens på mobilen?
I vår digitale hverdag kan folk se TV via sin PC, eller på mobilen. Det er derfor kommet forslag om at lisensen ikke bare skal knyttes til om folk har TV-apparat. Forslaget kommer naturligvis fra NRK selv. NRK er redd for at den uavhengige stillingen blir svekket, om selskapet kun finansieres via statsbudsjettet. Lisensen sikrer NRK friere spillerom.

Vårt syn
er naturligvis at kringkastingsvirksomhet ikke er noen offentlig oppgave. Avgift på å eie TV er naturligvis heller ikke noe poeng. Hvis NRK skal finansieres må det gjøres av eier, eller ved betaling til selskapet. Ser man ikke NRK, er det ingen grunn til å betale. Så lenge NRK får lisensavgiften er det ingen grunn til at selskapet skal kunne få sponset enkeltprogrammer.

Liberaleren venter spent på om noen vil ta kampen opp mot NRK og staten, for å få avviklet avgiften på å ha TV.

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Galilee
Galilee
16 years ago

Min personlige holdning sammenfaller på dette punktet åpenbart med Venstre sitt syn. 1. det er i utgangspunktet latterlig å ha en avgift på en tjeneste som i praksis alle i Norge benytter seg av, være seg NRK TV eller radio. Det er selvfølgelig ikke alle som ser på NRK, men tross alt vesentlig større prosentandel enn det er som benytter mange andre ordninger i samfunnet f.eks. barnehagestøtte. 2. Staten bør drive offentlig kringkastning under visse forutsetninger. Dette mener jeg fordi NRK kan tilby et produkt som ikke private kanaler kan tilby, et bredt tilbud for HELE landet som nødvendigvis ikke… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

Med den teknologiske utviklingen er det umulig å beholde linsensfinansiering av NrK. Lisensfinansieringen er således død. Det interessante spørsmålet er om staten i fremtiden kommer til å å finansiere NrK via statsbudsjettet. Kultur-Høyre vil nok svare ja. Venstre vil svare ja. FrP vil trolig støtte å ha en nasjonal plan (kan trolig gjøres via private kanaler) for kommunikasjon ved krisesituasjoner.

Aldri lisens fra meg
Aldri lisens fra meg
16 years ago

Det er kun et spoersmaal som trengs aa stilles her: Er normenn voksne nok til aa bestemme selv hva de bruker ‘tv-budsjette’ sitt paa?

Det er vi. Lisensavgiften er en sosialistisk anakronisme.

Børge
Børge
15 years ago

Jeg betaler lisensen med glede. Hadde ikke NRK vært der med sitt reklamefrie kringkastingstilbud hadde jeg ikke brukt verken TV eller radio. I tillegg gjør lisensen NRK fristilt fra næringslivet, og kan derfor lage bedre og bredere programmer. Det er ikke uten grunn NRK fremdeles er norges største både på TV og radio. Dette ville forandre seg om vi ikke skulle betale lisens. Når det er sagt er jeg enig i at det ikke er noen grunn til at NRK skal kunne få sponset enkeltprogrammer. Finansiering via statsbudsjettet er selvfølgelig mulig, men da gjør man lisensen til en skatt som… Read more »

Lyder
Lyder
15 years ago

NRKs lisenskontor oppleves arrogant i sin holdning. Selv om lisenspengene brukes til å finansiere drift også av NRK 2 hevder de at stortinget ikke knytter avgiften til radio og TV-kanaler NRK leverer. En annen ting er at avgiften også må betales selv om du ikke har TV apparat. Det er nok å eie en videospiller! NRK sier også at stortinget, ved opprettelsen av NRK 2, vedtok at kanalen først og fremst skulle distribueres over satelitt, noe som krever at husstandene må anskaffe ekstrautstyr for å kunne motta signalene. Dersom noen kunne stille finasiering, minst 500.000,-, vet jeg om advokater som… Read more »

Ronnie
Ronnie
15 years ago

Bare lurte på om det er noen der ute som vet om en lovlig måte å kunne se tv på uten å måtte betale den j…. nrk-lisensen?

enur
enur
15 years ago

jeg er lei av den evinnelige feige holdningen til nrk, der de først hevder at man betaler lisens for å ha tv (som jeg selvfølgelig er i mot) for deretter å argumentere for et «reklamefritt» tv-tilbud.) deres egne dobbeltmoralistiske selvmotsigelser gjør meg nesten kvalm. når bernander attpåtil avgjør over våre hoder hva han mener vi bør få se (jeg sikter her til Borgens «et lite stykke norge») så er galskapen komplett. Førde, en mann med laaangt større baller enn bernander, uttalte også at; lisensen på sikt bør avskaffes. Det er med nrk og nrk-lisensen akkurat som Tine og telenor; Tine… Read more »

snk
snk
15 years ago

Lisens kontrollør kom på døren til meg i går med en registrering slipp for at jeg hadde tv med betalin fra 01.10.06 å han sto på døren 04.12.06 hvordan kan de da ta seg betalt fra 01.10? Hvorfor har jeg ikke Nrk2 via vanlig antenne, jeg har også parabol hvor jeg betaler blant annet for Nrk? Hvis dette er en lisens for å ha et Tv – apperat mener jeg at alle Norske Kanaler som TV2, Tvnorge og Nrk burde delt på den om lisens avgiften skal fortsette, Nrk for også div, intekter utover lisens, ingen må fortelle meg annet.… Read more »

Rudolf Blodstrupmoen
13 years ago

enur:

«hva koster f eks lisenskontoret i brønnøysund?»

Lisensavdelinga ligger i Mo i Rana, ikke i Brønnøysund.

Tone
Tone
11 years ago

Gir helt opp lisenskontoret. Har sakt opp tv lisensen for lenge siden, får likevel regning. Et helsikkes styr hver gang NRK/innkrevingssentralen sender ut regninger, dvs 2 g pr år. Jeg har ikke Tv!!!!

Glen Cashmore
Glen Cashmore
11 years ago

Jeg ser det går mye debatt om rettferdsbegrepet og lignende her, men lite egentlig om lov, altså hvilke lov NRK opererer under da det forlanges betaling av Kringskastingsavgift. Jeg er lite kjent med norsk lov, men jeg er nysgjerrig på dette. Da man mottar regningen er dette tilsendt lisenstaker med navn i blokkbokstaver. Dvs. at mottaker en legal fiksjon, ikke et individ. Fra det jeg har lest eksisterer disse under Sjørett (Admiralty Law), i hvert fall under lovsystemer basert på engelsk Common Law. Norges lover er basert på germansk Civil law eller kontinental lov, så jeg er ikke sikker på… Read more »

Fra arkivet