Ukategorisert

Betalt NRK-lisensen?

I morgen forfaller NRK-lisensen til betaling. Pengene går til NRK – men er en betaling for å ha TV. Hvorfor denne betalingsmåten? Er det en statlig oppgave å drive radio og TV?

I går betalte jeg lisensavgiften, uten særlig glede. Da det var kun NRK å se på, var det vel ikke så mange spørsmål rundt lisensen. Men nå? Det flommer jo over av kanaler. Noe for enhver smak. Hvis man ikke ser NRK overhodet, eller bare noe av tiden – er det da rimelig å betale lisens?

Hvis lisensen er avgift på å ha TV, hvorfor skal pengene tilfalle bare NRK? Hvorfor skal det i det hele tatt være avgift på å ha TV? Hvis staten skal eie TV/radio-selskap burde vel selskapet finansieres via statsbudsjettet? Allerede midt på 1980-tallet, da folk fikk flere kanaler å velge mellom, burde lisensfinansiering vært avskaffet.

Lisensens historie
Kringkastingsavgiften (lisensavgiften) ble innført i 1924 (for radio). For å finansiere utbygging av sendere – og programskaping. TV-lisensen ble innført i 1957, og i 1968 ble den endret til å gjelde for husstand (før var det for hvert TV-apparat).

Er ikke sendenettet snart ferdig utbygget? Noen får ikke inn NRK2 – men de må likevel betale full lisens. NRK får sine inntekter via lisensavgiften, men mottar også sponsing til enkeltprogrammer. Direkte reklame mellom programmene er ikke tillatt for NRK. Man kan lure på hvor logikken er, når kanalen ikke får penger over statsbudsjettet, og ikke skal få reklameinntekter, mens sponsing er helt i orden? Hvor er prinsippene? Hva er forskjellene på sponsing og reklame?

Staten som anklager, dommer, jury og bøddel
En bekjent av meg har fått merke at NRK-lisensen er ikke noe man spøker med. Her er hans historie:

”For ca fire år siden så kvittet jeg meg med min gamle TV. Jeg betalte da lisensen siden det var utpå våren den gikk i søppla. Året etter kom kravet på nytt, jeg ringte lisensavdelinga og fikk beskjed om at dette skulle de fikse. Jeg hørte ingenting. Ifjor kom det nytt krav, jeg ringte og sendte mail der jeg gjorde dem oppmerksom på at jeg ikke hadde tv. «Alt i orden, dette fikser vi!» var svaret jeg fikk. I begynnelsen av denne måneden fikk jeg så ett brev fra statens innkrevingssentral med trussel om utleggsforetning, der de ville trekke meg for lisensen pluss gebyrer og renter. Jeg ringte opp og fikk til svar at jeg måtte sende brev med dokumentasjon på at jeg ikke hadde hatt TV i nevnte tidsrom. Det er jo mildt sagt snodig at jeg skal bevise overfor en offentlig etat at jeg ikke har vært i besittelse av det TV-apparatet som de krever lisens for? Trodde de hadde bevisbyrden? Og hvordan i alle dager skal jeg kunne dokumentere/bevise det?

Kravet opprettholdes, fikk jeg beskjed om, med betalingsfrist 01.09.2005. Samt at jeg måtte betale årets lisens, på tross av at min samboer med samme adresse betaler lisens for fjernsynet som vi har i husstanden. Ikke noe hjelper. Du spør om de bruker private inkassobyråer? Nei, det gjør de ikke. Staten har jo en egen finurlig ordning der de er kreditor, inkassoselskap og domstol på en og samme gang. Jeg har ikke mulighet til å møte opp i Brønnøysund eller hvor i nord denne etaten holder til, så det ender med uteblivelsesdom!! Sikkert derfor denne etaten ligger der den ligger, ikke mange som tar seg råd til å reise for «små» beløp.

Hadde det enda vært private inkassobyråer som tok seg av NRK lisensen så hadde det vært helt annerledes. De tar som regel kontakt før saken kommer til Namsmannen, en får tilbud om nedbetalingsavtale dersom kravet er reelt, samt at de sjekker om kravet er reelt!! Så her er det virkelig ting å ta tak i. Uansett om en er for eller imot lisens, så kan ikke staten ture fram på denne måten. En blir jo på det nærmeste rettsløs.”

For ordens skyld: Utleggsforretning er noe som iverksettes av Namsmannen mot en skyldner, hvis fordringshaver har fått dom (i forliksrådet) for at kravet er korrekt, eller fordi det eksisterer et rettsgrunnlag i form av gjeldsbrev. Utlegg kan taes i fast eiendom, eller som trekk i lønn eller trygd. Forutsetningen for å få utlegg er altså at kravet har et gyldig rettsgrunnlag.

En NRK-lisens skyldneren har innlevert innsigelse mot, er omtvistet – og burde behandles som sådan. Det vil si at egen sak fremmes for forliksrådet – før det eventuelt kan sendes utleggsbegjæring til Namsmannen.

Hva mener partiene?
Fremskrittspartiet ønsker å redusere og på sikt fjerne lisensavgiften NRK innkrever. Så lenge NRK lisensen eksisterer, må også NRK2 gjøres tilgjengelig for alle. FrP mener det er viktig at myndighetene legger til rette for god konkurranse mellom leverandørene av kringkastingstjenester til forbrukerne. Allmennkringkastere bør stilles ansvarlig for dekning i henhold til sine konsesjoner. Det kommer kanskje som en overraskelse for noen, men FrP har ikke programfestet at det ikke er noen offentlig oppgave å drive kringkastingsselskap. Derfor er det ingen formuleringer om at NRK skal privatiseres, selges etc.

Høyre mener at den rivende utviklingen innen informasjonsteknologi gjør at lisensfinansiering i fremtiden ikke nødvendigvis vil være best egnet eller den enerådende finansieringskilde for NRK. Derfor mener Høyre det er naturlig å utrede privat medeierskap i NRK. En eventuell endring av eierstrukturen må imidlertid ikke ramme selskapets uavhengighet og rolle som allmennkringkaster.

Venstre vil avvikle NRK-lisensen, og heller bevilge penger via statsbudsjettet. Partiet er tilhenger av en offentlig eiet allmennkringkaster. Begrunnelsen for vedtaket som ble gjort på årets landsmøte, er at dagens tv-lisens er en ordning som er kostbar å administrere og at NRK-lisensen har blitt en såkalt ren fiskalavgift, som bare bringer penger inn i statskassen.

TV-lisens på mobilen?
I vår digitale hverdag kan folk se TV via sin PC, eller på mobilen. Det er derfor kommet forslag om at lisensen ikke bare skal knyttes til om folk har TV-apparat. Forslaget kommer naturligvis fra NRK selv. NRK er redd for at den uavhengige stillingen blir svekket, om selskapet kun finansieres via statsbudsjettet. Lisensen sikrer NRK friere spillerom.

Vårt syn
er naturligvis at kringkastingsvirksomhet ikke er noen offentlig oppgave. Avgift på å eie TV er naturligvis heller ikke noe poeng. Hvis NRK skal finansieres må det gjøres av eier, eller ved betaling til selskapet. Ser man ikke NRK, er det ingen grunn til å betale. Så lenge NRK får lisensavgiften er det ingen grunn til at selskapet skal kunne få sponset enkeltprogrammer.

Liberaleren venter spent på om noen vil ta kampen opp mot NRK og staten, for å få avviklet avgiften på å ha TV.

Tags:

Mest lest

Arrangementer