Ukategorisert

By og bygd – på tiltak og trygd?

Dette skoledebattpoenget rinner meg i hu når jeg ser Stoltenberg svare på Høyres løfte om øket bunnfradrag og større BSU-fradrag.

Liberaleren har flere ganger stilt spørsmålet – og vi må tydeligvis fortsette: Er det et mål for Ap og Jens Stoltenberg at folk skal fortsette å leve på trygder og ulike offentlige støtteordninger?

Det kan absolutt virke slik. I flere debatter der Jens har kommet med angrep på regjeringen for ikke å ha gjort nok for de fattige og de arbeidsledige, og ikke har skapt nok nye arbeidsplasser, er et av hovedpoengene hans å liste opp hvor mye regjeringen har kuttet i kronebeløp på ulike ordninger.

Er det viktige at ordningene er statiske, kun justert for prisstigningen hvert år – eller er det en lurt å se hvordan de faktisk virker? Er det lurt å gjennomføre endringer slik at folk faktisk blir istand til å leve av egen inntekt?

Nå er Stoltenberg ute på galeien igjen. Før helgen varslet Høyres leder Erna Solberg at regjeringen vil øke bunnfradraget til 70 000 kr. Dette er et tiltak som vil komme dem med lavere inntekter spesielt til hjelp. Kanskje vil det hjelpe så mye at de i mindre grad vil efterspørre offentlige støtteordninger.

Jens Stoltenberg svarer på dette med at det kun vil hjelpe de som allerede er i arbeid (!). Og hva så? Det må da være et poeng at folk som er i jobb bedre blir istand til å forsørge seg og sine på egen lønn?

Utelukker hjelp til de med lavest inntekter at man også kommer til å gjøre noe også for dem som går på tiltak og trygd?

Idag har Erna Solberg fulgt opp, med å love større skattefradrag for ungdom som bruker BSU-ordningen til å spare til egen bolig. Ordningen innebærer som kjent at man kan spare 15 000 kr pr år inntil man fyller 34 år, evt. når taket på 100 000 kr. Skattefradraget ved maksimalt spart beløp er 3000 kr pr år.

Sosialistene har som kjent angrepet regjeringen for bare å gi skattelettelser til de rikeste i den valgperioden som nå er over. Dette markerer de finurlig ved å vise hvor store kronebeløp som gies i skattelettelser, fremfor å vise hva det er i prosent av inntekt. Det er jo ingen hemmelighet at sosialister ikke synes folk skal tjene godt. Det er noe mistenkelig ved dem.

Med den skakkjørte skattepolitikken til sosialistene så regjeringen seg nødsaget å gi bedriftene lettelser først i perioden, i håp om at ikke flere bedrifter skulle gå over ende, men istedet kunne øke verdiskapningen og investeringene, og kanskje ansette flere.

Nå har regjeringen varslet at skattelettelsene skal komme i bunn. For sosialister er skattelettelser omtrent det verste en regjering kan finne på – ved siden av privatisering og konkurranseutsetting.

Hvis folk klarer seg selv ved å få beholde mer av egen inntekt – og attpåtil selv får velge hvordan de vil prioritere å bruke pengene sine – er det vel bare styringsglade sosialister som er misfornøyde.

Jo lavere (og færre!) skatter og avgifter – jo mindre galt kan sosialistene finne på med pengene dine og mine, hvis de selv (Gud forby!) skulle få makten.

For å avslutte med det gamle skoledebattpoenget:

Sosialistene vil nok helst at by og bygd skal leve på tiltak og trygd..

Tags:

Mest lest

Arrangementer