Ukategorisert

Hvem privatiserer mest?

Det er ingen tvil om at nåværende regjering har satt rekord i skattelettelser gitt i en fireårsperiode. Men hvem har privatisert mest?

Svaret er Ap-regjeringen til Jens Stoltenberg, som overtok makten i mars 2000 (på gasskraftsaken), og gikk på et historisk valgnederlag 15 måneder senere.

Jens tok over regjeringsmakten med en visjon om å modernisere Norge, og da spesielt offentlig sektor. Tjenester skulle bli bedre – uten hensyn til hvem som utførte tjenestene. Ved å omdanne offentlige selskaper til aksjeselskaper, sende dem på børs, og få inn privat kapital skulle disse også bli bedre rustet til å møte konkurransen i en globalisert verden. Og til å yte service.

Nå har Ap valgt seg alliansepartnere som er dønn konservative – på det offentliges vegne. Regjeringsalternativet til Jens Stoltenberg får Gorbatsjovs regjeringer til å fremstå som de reneste markedsliberalister (for å bruke sjargongen til Attac og andre revolusjonsromantikere på venstresiden).

Den reaksjonære alliansen av SP, SV, Fagforbundet og Ap vil nå stanse alle privatiseringer, konkurranseutsettinger, og skattelettelser. Og beskylder samarbeidsregjeringen til H, KrF og V for å «selge Norge».

Aftenposten viser idag at Stoltenbergregjeringen 2000/01 reduserte statlige eierandeler og ført en mer markedsliberal politikk enn Bondevik-regjeringen har gjort siste fireårsperiode.

Vi regner med at oppslaget kommer til å bli brukt i valgkampinnspurten. Kanskje får det samme virkning nå som da Ap i forrige valgkamp hemmeligholdt sitt egentlige standpunkt om midlertidige ansettelser?

Det er lov å håpe.

Det er samtidig nokså bakvendt å selge ned statlige eierandeler i store selskaper – samtidig som brukerne av offentlige tjenester på kommunenivå skal tvinges til å akseptere offentlige monopoler – og ikke selv få velge leverandør, selv om det offentlige fortsatt skal finansiere tjenestene.

Det står ikke til troende når Ap og Jens Stoltenberg nekter for å ha endret politisk kurs.

Likevel oppfatter velgerne ham som den mest troverdige i årets valgkamp.

Forstå det den som kan!

Tags:

Mest lest

Arrangementer