Ukategorisert

Hvorfor skal liberalister stemme på Høyre?

Torbjørn Røe Isaksen har svart på utfordringen fra Liberaleren. Les svarene hans her.

Høyre er det største partiet i den eneste naturlige regjeringsdannelsen på ikke-sosialistisk side. Konsekvent forkjemper for lavere skatter, mindre byråkrati, økt privat initiativ og vridning fra offentlig til privat forbruk. Som liberalist vil det være naturlig å stemme på et parti som får gjennomført politikk som samsvarer med liberalismen, ikke bare et parti som «står for» en liberalistisk politikk.

Slagordet «Frihet, Ansvar, Mangfold» er noe enhver liberalist kan trykke til sitt bryst. Verdigrunnlaget bygger på prinsipper om personlig frihet, sosialt ansvar, rettsstaten og vern om den private eiendomsretten. Viktigste saker for fire nye år i Regjering er fortsatt satsning på å fremme det personlige ansvar gjennom mer frihet, lavere skatter og mer valgfrihet gjennom å åpne for privat innflytelse der det offentlige i dag sitter på monopoler.

Høyre har ikke det mest liberalistiske partiprogrammet i ett og alt, men likevel det partiet som har mest gjennomslag for liberale ideer. I synet på frihandel, mer fleksible arbeidsmarkeder, nedbyggingen av en enorm offentlig sektor og sterk nedsettelse av skatter og avgifter står vi på samme side som liberalister selv om vi ikke ønsker å gå like langt. På disse områdene har vi også stor innflytelse på den politikken som blir ført.

Med Høyre i Regjering har skattene blitt senket med 23,5 milliarder de siste årene; både for næringslivet og alle øvrige inntektsgrupper. Vi går til valg på fortsatt lavere skatter. Vi ønsker et flatere skattesystem. Høyre er prinsippfaste, noe som ikke minst vises ved at vi er DET ENESTE PARTIET som klarer å si nei til å alltid øke bevilgningene til gode formål, og vi er for eksempel det eneste av de store partiene på Stortinget som ikke er for «gratis» – det vil si skattebetalte – skolebøker.

Høyre jobber for å dytte staten ut og det private inn. I forhold til næringlivet jobber vi for et mer fleksibelt arbeidsmarked, mindre reguleringer og å redusere det statlige eierskapet. Også i forhold til utdanning og helse og omsorg ønsker vi at det skal etableres private alternativer til det offentlige tilbudet.

I en verden som blir stadig mer åpen ønsker Høyre å åpne for arbeidsinnvandring også for arbeidere utenfor EØS-området. Vi ønsker en sterk nedbygging av tollmurer og andre handelshindre og ikke minst en reduksjon av norske landbrukssubsidier.

Høyre arbeider for et samfunn preget av mangfold og toleranse, uten diskriminering. Høyre ønsker at også homofile skal ha rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Høyre vil også ha et klart skille mellom kirke og stat.

Høyre jobber sterkt for å verne om den personlige sfære. I kriminalitetspolitikken er disse hensyn spesielt truet av et sterkt FrP, som har gitt etter for nær sagt ethvert ønske fra politiet om utvidete metoder.

Høyre er ikke redde for å si at vi er kapitalister, at vi er liberale eller at vi kjemper for mer frihet og mindre stat. Vi har også den viktigste ungdomsorganisasjonen for å sette liberale ideer på dagsorden. Unge Høyre har fått mye oppmerksomhet i kampen for en friere og mer rettferdig verdenshandel, sitt oppgjør med den sosialdemokratiske velferdsstaten og sitt sterke forsvar for personvernet i kriminalitetsdebattene.

Denne omgangen står valget mellom to klare regjeringsalternativer. Høyre er det sikreste partiet å stemme på om du ønsker en stabil borgerlig regjering og et ikke sosialistisk flertall. Høyre er ikke et liberalistisk parti, men har mange liberalister i våre rekker. For liberalister med det å faktisk få gjennomført en liberal politikk i fokus, snarere enn bare å markere sine holdninger, er Høyre det naturlige valget.

NÅ GJELDER DET! STEM FOR 4 NYE ÅR!

Med vennlig hilsen
Unge Høyres Landsforbund

Torbjørn Røe Isaksen

Unge Høyre-lederen har egen blogg, og Unge Høyre kan besøkes på hjemmesiden.

Tags:

25 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Liberalisten
Liberalisten
16 years ago

Ikke mange svar på de 21 spørsmålene fra Liberaleren der…. :/

Tom Arnesveen
16 years ago

«Konsekvent forkjemper for lavere skatter, mindre byråkrati, økt privat initiativ og vridning fra offentlig til privat forbruk.»

Det er feil. Høyre har for eksempel støttet røykeloven og bioteknologiloven, har gått inn for en økning av merverdiavgiften, og mot å heve grensen på DVD-avgiften.

http://dlf.info/arkiv/001285.html

Som konsekvent anarkoliberalist kommer jeg ikke til å stemme i år. Jeg hadde vurdert å stemme om Det Liberale Folkepartiet hadde stilt der jeg bor (Hedmark).

Eirik Haver
16 years ago

Det er ikke bedre å stemme enn å stemme. Jeg ser heller høyre sterkere posisjon enn å la sosialister minke min frihet.

Sant nok er ikke Høyre liberale i alle saker, noe som er leit, men bedre å skyte seg i foten enn å amputere den er det ikke ? 😉

Torbjørn Røe Isaksen
16 years ago

…sant nok: ikke svar på Liberaleren sine 21 spørsmål, men jeg forutsetter at leserne av denne eminente liberalistiske nettavis er i stand til å sjekke et partiprogram. Dessuten bør DE TO STORE SPØRSMÅLET for alle liberalister dette valget være: 1. Hvilket parti kjemper mest konsekvent for å redusere politikkens og statens makt? Ikke bare i partiprogram, men i den faktiske politikken på STortinget. Utgiftspartiet Frp – som akkurat vedtok at skolebøker skal bli «gratis» i programmet sitt? Eller Høyre som holder igjen de offentlige utgiftene for å sikre en ansvarlig styring. 2. Hvordan hindrer vi sosialistene fra å ta makten… Read more »

VamPus
16 years ago

VamPus har kommet ut av skapet. Som velger altså.. Men det må du på bloggen til VamPus for å lese om.

Kai
Kai
16 years ago

>Dessuten bør DE TO STORE SPØRSMÅLET for alle
>liberalister dette valget være:

Det er bare ETT STORT SPØRSMÅL:

Hvilket parti vil at velgerne skal beholde mest mulig av pengene sine selv?

Godt valg!

Chris Joy
Chris Joy
16 years ago

>>Dessuten bør DE TO STORE SPØRSMÅLET for alle >>liberalister dette valget være: >Det er bare ETT STORT SPØRSMÅL: >Hvilket parti vil at velgerne skal beholde >mest mulig av pengene sine selv? Og så kan jeg fortelle leserne hva som er det viktigste spørsmål fra et libertarianistisk ståsted: Hvordan hurtigst mulig, med varig virkning, sørge for individets råderett over seg selv og sitt produkt? (Dette innebærer individets rett til å ta ibruk ubenyttet grunn og fjerning av eiendomsretten slik den er praktisert idag, hvor den kalles eier, uten at han gjør noe annet enn med det eide enn å tenke på… Read more »

Dawg
Dawg
16 years ago

Chris Joy: Hvorledes vil du begrunne ditt postulat om at DLF ikke er prinsipielle motstandere av «tvang og tjuveri styringsmetode»?

Chris joy
Chris joy
16 years ago

>Chris Joy: Hvorledes vil du begrunne ditt
>postulat om at DLF ikke er prinsipielle
>motstandere av «tvang og tjuveri
>styringsmetode»?

DLF er for å beholde virkningen av eiendomeretten slik den er idag, uten den praktiske justering jeg beskrev overfor.
Dette til tross for at DLF er enig i at
kravet for å kunne si at man eier noe,
med rette, er at en har blandet sitt arbeide
med det.

DLF er dessuten for monopol på dømmende, lovgivende og forsvarende (i. indre/ytre) makt.

Solan
16 years ago

Dette med «legitimering» er en pussig problemstilling. Hvis du skal være konsekvent liberalist slik Joy er, må du spørre deg: «Hvilken kontrakt skriver du eksplisitt under på som legitimerer konfiskasjon og annen faenskap ved at du legger en stemmeseddel i en urne?» Svaret er at du ikke har skrevet under på noe. Du har «legitimert» skattleggingen (osv.) kun i en meget symbolsk forstand som i alle fall jeg selv kan leve med. La oss ta et eksempel: Du bor i en Stalinistisk diktaturstat, men etter press fra Amnesty og andre hyggelige grupper blir det arrangert valg. Kandidatene er den stalinistiske… Read more »

Fredrik
16 years ago

Til Kai, som skrev at det ENESTE spørsmålet er «Hvilket parti vil at velgerne skal beholde mest mulig av pengene sine selv?»

Dette er en villfarelse i dag. Velgerne bør i dag tenke etter hvilket parti SIKRER at velgerne beholder mest mulig av pengene selv. En stemme på f.eks. DLF vil bare gjøre at Jens Stoltenberg, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen & co. kommer ett steg nærmere regjeringskontorene.

Spørsmålet alle liberalister må stille seg på valgdagen i dag må være: Hvilket parti er garantisten for lavest mulig skatter? Da er det bare ett valg. STEM HØYRE!

Kai
Kai
16 years ago

Til Fredrik: En stemme vil uansett ikke avgjøre valget, så EN stemme på DLF er like bortkastet som en stemme på et hvilket som helst annet parti. Selv stemmer jeg for å feire demokratiet, og stemte FrP.

Høyre mener jeg har sviktet totalt. De vant forrige valg på lavere skatt og bedre skole. De har ikke klart noe i regjeringskontorene. Per Kristian Foss er i realiteten handlingslammet fordi han lar seg styre av Finansdepartementets byråkrati. Og resten av regjeringen er kuppet av Kjell Magne Bondevik.

Fredrik
16 years ago

«Når Norge går med 270 mrd. i overskudd har vi råd til at staten [her kan dere liberalister som stemmer FrP fylle inn edle formål og føle at dere har gjort noe for friheten…]»

Kai
Kai
16 years ago

Når Norge går med 270 mrd. i overskudd har vi råd til at staten LAR DET NORSKE FOLK BEHOLDE MER AV PENGENE SINE SELV.

Pleym
Pleym
16 years ago

«Når Norge går med 270 mrd. i overskudd har vi råd til at staten LAR DET NORSKE FOLK BEHOLDE MER AV PENGENE SINE SELV.» Det er her FrP’ere tar så forferdelig feil.. Dere må gjerne senke skattene til null, og la Oljefondet betale alt mulig. Da oppnår dere to ting: Tappe formuen raskt. Det finnes nok av tippemillionærer og andre som lar pengene gå seg til hodet, og tror de har en sareptas krukke… På en verre måte enn sosialistene (det er mulig!) venne folk til å gå til staten hver gang man ønsker et gode (eller mer av det… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>Da oppnår dere to ting: Tappe formuen raskt. Jeg håper da inderlig at oljeformuen blir tappet raskt fra statens hånd og over til det norske folk. Det er INGEN grunn til at staten skal passe på VÅRE PENGER og i tillegg stjele våre hardt opptjente penger. >På en verre måte enn sosialistene (det er >mulig!) venne folk til å gå til staten hver >gang man ønsker et gode (eller mer av det >samme). Hvis man lar folk beholde mer av sine egne penger så står folk på egne ben. Velferden øker for alle. Det er trist at Per Kristian Foss… Read more »

Fredrik Foreal
16 years ago

«Når Norge går med 270 mrd. i overskudd har vi råd til at staten LAR DET NORSKE FOLK BEHOLDE MER AV PENGENE SINE SELV.» Poenget mitt er at denne holdningen ikke akkurat er noe man ser mye til i FrP. Liberalister har ingen grunn til å stemme FrP, selv om de kan få gjennomslag for politikk der INNAD. VIL DU HA LAVERE SKATTER OG MER FRIHET, BURDE DU HA STEMT HØYRE! FrP er blitt et parti for økte offentlige utgifter SOM IKKE LAR SEG REVERSERE. Du kan ikke være for GRATIS SKOLEBØKER(eksempel) så lenge vi har oljefondet, og så tro… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

>VIL DU HA LAVERE SKATTER OG MER FRIHET, BURDE
>DU HA STEMT HØYRE!

Høyre har styrt i fire år og aldri før har skatte- og avgifts inntektene til staten vært høyere. Høyre har sviktet TOTALT. Det er derfor velgerne også svikter Høyre katastrofalt…

Fredrik Foreal
16 years ago

Skal jeg forstå dette siste som at det er bedre å kvele all verdiskapning med høye skatter slik at de totale inntektene forblir lave enn det er å sette ned skattene både for hver enkelt og for næringslivet og så høste gevinsten av økte skatteinntekter?

Det blir for dumt.

Pleym
Pleym
16 years ago

Kai må ha misforstått noe fundamentalt når han setter likhet mellom statens skatteinntekter – og skattetrykket i samfunnet.

Har Kai hørt om Laffer-kurven, som var sentral i Reagans skattepolitikk? Ved å senke skattene kunne økonomien stimuleres, flere komme i arbeid – og statens totale skatteinntekter kunne øke.

Det er nettopp dette Samarbeidsregjeringen har oppnådd i denne perioden…

Kai
Kai
16 years ago

>Kai må ha misforstått noe fundamentalt når han
>setter likhet mellom statens skatteinntekter –
>og skattetrykket i samfunnet.

Jeg har ikke misforstått noe. Jeg konstaterer at den offentlige sektor ble større og større under Høyre.

>Har Kai hørt om Laffer-kurven, som var sentral
>i Reagans skattepolitikk? Ved å senke skattene

Nå skyldes ikke de økte inntektene endret skatte og avgftspolitikk. Høyre gjorde aldri noen dramatisk endring.

Kai
Kai
16 years ago

>Skal jeg forstå dette siste som at det er bedre
>å kvele all verdiskapning med høye skatter slik
>at de totale inntektene forblir lave enn det er
>å sette ned skattene både for hver enkelt og
>for næringslivet og så høste gevinsten av økte
>skatteinntekter?

NEI! Les det jeg har skrevet igjen.

Steph
Steph
13 years ago

Jeg er enig i at FRP er et populistisk og sosialdemokratisk parti. Men jeg er SÅ SYKT LEI! av Høyremedlemmer som ikke gjør annet enn å rakke ned på FRP, hvis jeg måtte valgt mellom de to partiene (noe jeg aldri kommer til å gjøre) så ville jeg gått for FrP, heller populistiske Frpere enn nymarxistiske Høyrefolk.
-hilsen DLFUer

hehe
hehe
12 years ago

«personlig frihet, sosialt ansvar, » morsom selvmotsigelse der ja

Anders
Anders
10 years ago

leste at norge går 400mrd i overskudd hvert år. hva om vi bruker halvparten av det hvert år? da hadde vi hatt 200 mrd mer å bruke, og oljefondet hadde ikke sunket, men faktisk vokst. bare halvparten så fort, men da gjør det faktisk ikke noe skade. hørte også noe om at man må ikke bruke oljepengene for da går krona ned i verdi om så mye penger kommer ut i det norske markedet. til det kunne man brukt oljepengene på utgifter til utlandet. sier vi 200 mrd i året ekstra. også dekker vi så mye som mulig av ting… Read more »

Fra arkivet