Ukategorisert

Avgjorde Posten valget?

Efterhvert som media begynner å gå valgavviklingen efter i sømmene, kommer urovekkende opplysninger frem. Avgjorde Posten valget?

Mange lo av at stortingsvalget mandag denne uken hadde internasjonale valgobservatører fra de tidligere sovjetrepublikkene. Noen av observatørenes kommentarer er lattervekkende, andre viser at det norske systemet i stor grad er basert på tillit fra og til borgerne – fremfor på nitid kontroll.

Enkelte kommentarer er imidlertid verdt å ta til efterretning; blant annet at det ikke er noe krav om å legitimere seg. Man kan derfor stemme flere ganger. Dette har blant annet Liberaleren kommentert i en artikkel av Bent Johan Mosfjell. Dessuten er det betimelig å stille spørsmålet om vi har hemmelig valg når stemmesedlene ligger åpent på et bord, istedet for at de ligger inne i valgavlukket. Enkelte valglokaler måtte også stenges fordi det manglet stemmesedler for enkelte partier.

Det viktigste spørsmålet jeg sitter igjen med, er: Avgjorde Posten valget?

Forkastede stemmer
er et kjent fenomen i valg, også i Norge. For noen valg siden ble en Høyre-stemmeseddel forkastet fordi det på baksiden var påskrevet en kakeoppskrift, adressert til fru Willloch.

Det er vanlig å kunne forhåndsstemme, inntil fredag før valget. Disse stemmene skal sendes til hjemkommunen til den som har avgitt stemme – for å bli talt opp der. Det er ikke lenger adgang til å forhåndsstemme på Posten, istedet må man stemme i et nærmere angitt valglokale (f.eks rådhuset) i kommunen man bor. Det er statseiede Posten (vi har som kjent postmonopol i Norge) som skal sørge for at alle forhåndsavgitte stemmer kommer frem til riktig hjemkommune – for å kunne inkluderes i valgresultatet. Dette skjer ikke.

Posten klarer ikke å få frem stemmene i tide – og da blir de forkastet! Fristen er kl. 2000 valgdagen, lik tidspunktet for når valglokalene stenges.

Ved årets valg er det bare fra 5 kommuner i Nordland forkastet mer enn 100 stemmer som er avgitt korrekt innen frist, men som posten ikke har klart å få fram til riktig kommune innen riktig tid. De fem kommunene er blant de som er kommet verst ut, men med enkeltstemmer til de andre 40 kommunene i fylket ( og øvrige 425 kommuner i landet) vil dette dreie seg om tap av flere hundre stemmer som er korrekt avgitt av velger, og korrekt behandlet av stemmestyrene.

Karasjoks ordfører forteller at over 1% av stemmene, 16 stk, ved stortingsvalget her må forkastes – det er forhåndsstemmer som har kommet inn for sent pga sen postgang. Stemmer har også kommet inn for sent i Tana, 13stk, og Nesseby, 6stk, står det i samme avis.

I tillegg er det et økende problem, særlig blant yngre velgere, at mange tror at de kan gi sin stemme i en ”fremmed kommune” på selve valgdagen. Datagenerasjonen mener det er komplett ulogisk at det ikke finnes rutiner på at fremmede stemmer kan leses og overføres elektronisk fra en kommune til en annen så lenge persondata og valgkort kan skrives ut direkte fra folkeregistret. De fleste av disse blir avvist, og registreres dermed heller ikke i noen statistikk.

Det er et tankekors at det ved et valg med fylkesvise + den ene nasjonale ”valgkrets” skal være flere hundre stemmer som blir forkastet til tross for at de er avgitt korrekt i en nabokommune til sin egen innen det som tilhører det samme fylkeskrets.

Prosentvis er det problemet jeg her peker på mest alvorlig i områder med store geografiske avstander og spredt befolkning. Den slår også ”urettferdig/udemokratisk” ut overfor skoleelever og studenter som ikke melder flytting fra hjemkommune til studiested. Begge deler kan ha påvirket mandatfordelingen der marginene er små. Kan ikke dette karakteriseres som et demokratisk problem?

Forkastede stemmer påvirket mandater med knappe marginer?
En representant holder sitt mandat med en margin på 15 stemmer, en annen med 33 stemmer. Flere steder er marginene så små at vi kanskje kan få en «Hanna Kvanmo»-situasjon igjen.
Som kjent var det et stykke ut på dagen efter valget i 1977 borgerlig flertall, og SP, KrF og Høyre satt allerede sammen og sonderte da de fikk beskjed om at det i Nordland var funnet en postsekk med 50 stemmer – noe som førte til at SVs Hanna Kvanmo kom inn likevel, på bekostning av et borgerlig parti. Sosialistene beholdt dermed flertallet med 1 mandats overvekt, som i 1973.

USA 2000 – Norge 2005?
Når skal norske journalister kreve å få granske de avgitte stemmene som er blitt forkastet, og finne ut om sosialistene tilranet seg valgseieren – med god hjelp av Posten?

I Norge har vi ikke noen Høyesterett som avgjør om forkastede stemmer likevel skal telles med – men vi har et riksvalgstyre..

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer