Ukategorisert

Endelig lovlig dør til Norge?

Når Samarbeidsregjeringen er kvitt FrP – kan de gamle og de nye regjeringspartiene bli enige om å skape en lovlig dør til Norge?

I Dagbladet utfordrer forfatter Stian Bromark og forlagsredaktør og forfatter og redaktør av ukeavisen Ny Tid Dag Herbjørnsrud, de kommende regjeringspartiene Ap og SV til å gjøre noe med den problematiske innvandringspolitikken.

Liberaleren velger å koble deres kronikk med erkjennelsen de liberale og moderne partiene Venstre og Høyre er kommet til; at Norge trenger innvandring – både av hensyn til fremtidige pensjoner og av hensyn til næringslivets behov for kompetanse.

La oss allerede nå poengtere at dette ikke handler om integrering av de som allerede er her (det skal vi nemlig komme tilbake til). Artikkelen skal handle om hvordan folk kommer til Norge – og litt om hvorfor.

Innvandringsstoppen – 30 år
01.februar 1975 ble innvandringsstoppen innført – som en midlertidig ordning. Alle partiene på Stortinget stemte for forslaget. Regjeringen Bratteli (Ap) henviste til de alvorlige problemer innvandringen skapte, og behovet for å ta kontroll. Senere regjeringer og skiftende stortingsflertall har opprettholdt ordningen, mens integreringspolitikken har vært preget av manglende erkjennelser av forskjellige behov hos de ulike menneskene som kommer på ulike ordninger. Det er nemlig ikke én dør til Norge – men flere.

Forsvarer utlendingene – eller egne privilegier?
Den tidligere SV-politikeren, stortingsrepresentanten, og forfatteren Ottar Brox (”Hva skjer i Nord-Norge?”) har skrevet flere bøker, blant annet om innvandringen. I 1975 ble det argumentert for innvandringsstopp med faren for at en ny, underprivilegert klasse ville vokse frem. Vi kan kanskje påstå at det er den samme begrunnelsen LO bruker i dag – mot at arbeidere fra Øst-Europa skal jobbe på eget lands lønnsnivå. Ved å ”forsvare utlendingene” mot arbeidsgivere forsvarte både Brox og LO norske overregulerte og beskyttede arbeidere.

Liberal betenkelighet
Da innvandringsstoppen ble vedtatt, var det Høyres konservative ideolog Lars Roar Langslet som var betenkt. Fordi i bunnen av alle menneskets rettigheter ligger retten til å krysse grenser. Langslet var redd signalvirkningen av vedtaket ville bli isolasjonisme og grobunn for fordommer. Det er vel ikke å ta i å gi Langslet rett i sin bekymring?

De mange dører – vide og trange
Norge har forpliktet seg til å ta imot en del kvoteflyktninger hvert år. De som er godkjent av FN. Samtidig forplikter asylinstituttet Norge til å ta imot folk som faktisk fyller vilkårene til asyl. Dette er en dør som er blitt trangere efterhvert – spesielt eftersom Norge sluttet seg til Schengen-avtalen. De som hverken blir godkjent som flyktninger eller asylanter kan få opphold på humanitært grunnlag.

Det er grunn til å poengtere at mange av asylsøkerne og de som søker opphold på humanitært grunnlag slett ikke flykter fra politisk, religiøs eller seksuell forfølgelse – men egentlig er arbeidssøker som ønsker å skape seg en tryggere fremtid i et fredelig hjørne av verden. Og det er en ærlig sak! Uten en ærlig dør til Norge tvinges de til å forfalske sine motiver og hensikter. Det bør det bli en slutt på.

De som allerede er kommet hit, kan be om å bli gjenforent med familie i utlandet – på visse vilkår. Undertegnede har selv erfart byråkratiet og de nylig innførte gebyrene på innlevering av søknader. Staten tar seg betalt for å ta imot papirene – men forplikter seg ikke til å gjennomføre noen raskere saksbehandling av den grunn. Folk må leve i måneder (i noen tilfeller år) i uvisse om egen eller familiemedlemmers skjebne; slipper vi inn eller gjør vi ikke? Det er denne døren det kommer flest gjennom – efter at de andre dørene nærmest er blit barrikadert.

La oss samtidig minne om at det er fri arbeidsinnvandring i Europa, på visse vilkår. Norden har hatt fri bevegelse av arbeidskraft siden 1947, EU og EØS-landene siden 01.01 1993. Efter at EU ble utvidet med land som tidligere lå bak jernteppet (Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn) er lavtlønnede polakker blitt et eget tema. Spesielt for LO.

Sjelden har det vel vært noe stort problem for utlendinger fra velstående land som USA og Canada å få tilladelse til å jobbe i Norge. At det finnes godt kvalifiserte arbeidstagere i høyteknologiland i Asia har visst ikke helt gått opp for UDI-byråkratiet ennå.

Noe politikerne ikke kan regulere, men byråkratene kan herje med, er nordmenn som forelsker seg i utlendinger. Da faller man inn under gruppen ”familiegjenforeninger”. Hører eller leser du om familiegjenforeninger i media, skal du vite at det kan like gjerne være sånne som meg som ble forelsket i utlandet – ikke bare muslimer som ifølge buskagitasjonen skal ha inn fattige fettere fra hjemlandet.

Globalisert virkelighet – håp om ærlig dør?
30 år efter innvandringsstoppen ble innført lever Norge i en globalisert virkelighet der det handles, reises og flyttes over grensene som aldri før. Rett før ferien vedtok Stortinget de første grunnriss for et nytt pensjonssystem. Til tross for Oljefondet spøker det for opparbeidede pensjonsrettigheter. En løsning er å få flere i arbeid. Norge har en stor del av arbeidskraftreserven i arbeid allerede.

Norske bedrifter ønsker seg også mulighet til å hente inn kvalifisert arbeidskraft utenfra. Kanskje for å få impulser fra den store verden – men like gjerne for å gi norske arbeidstagere konkurranse på lønn?

Det finnes en rekke oppslag i media om hvordan vel kvalifiserte utlendinger møter de rene berlinmurer av byråkrati, lover og paragrafer – til fortvilelse både for dem selv og potensielle arbeidsgivere som er lykkelig har funnet akkurat den kandidaten de vil ha til jobben som er ledig. Mang en kvalifisert utlending har måttet søke lykken annetsteds. For eksempel i USA og Canada..

Samtidig vet vi at det finnes en rekke velkvalifiserte innvandrere i jobber de er overkvalifisert for. Nordmenns fremmedfrykt gir seg blant annet dette utslaget. De tør rett og slett ikke ansette noen med mystisk navn, frisk hudfarve, eller uvanlige klær. Kanskje mistet de muligheten til å gjøre gode forretninger på grunn av sin konservatisme. Akkurat denne gruppen skal vi komme tilbake til når vi ser på integreringsbiten av disse problemstillingene.

FrP parkert – håp i sikte?
Før 2001 var flertallet for en restriktiv norsk innvandringspolitikk massivt på Stortinget, både H, FrP og Ap støttet både innvandringsstopp og andre virkemidler; det skulle være vanskelig å komme inn, man skulle skremmes fra å prøve, og slapp én inn betød ikke dette at hele slekten skulle følge efter.
Venstre, SP, KrF og SV utgjorde opposisjonen mot de stengte dører. I 2001 kom to av disse i regjering med et av partiene bak flertallet – uten at det hjalp nevneverdig. For på vippen var FrP – det mest restriktive av dem alle. Her kunne Samarbeidsregjeringen vist seg mer fremtidsrettet enn betongalliansen Ap-FrP-LO, og samarbeidet mer med SV.

Når sosialistene nå skal avløse Samarbeidsregjeringen er FrP parkert, og partiene som er fremtidsrettede og moderne kan forsøke å gjøre flere ting samtidig på dette området; bedriftene kan få tilgang på velkvalifisert arbeidskraft fra land utenfor EØS og Nord-Amerika, antallet sysselsatte kan hjelpe noe på pensjonspolitikken – og det kan bli skapt en ærlig dør til Norge. En god begynnelse er at et av de nye regjeringspartiene fra flyktningopposisjonen, SV eller SP får Kommunalministerposten i regjeringen. Det er denne statstråden som har ansvaret for denne politikken – og UDI. En rød regjering kan også lage en post som migrasjons- og integreringsminister – uten å bli beskyldt for fremmedfiendtlighet, rasisme og lefling med FrP.

Greencard – og kjærlighetsvisum?
Venstre har programfestet innføring av en såkalt ”greencard”-ordning, som USA er så kjent for. Ved å gjenoppta dialogen med sine gamle frender i flyktningopposisjonen kan vi Norge kanskje få en mer permanent, avklaret migrasjonspolitikk – med en ærlig dør til et moderne, globalisert og inkluderende Norge som tør ta imot impulser fra resten av verden med åpne armer fremfor med knyttet neve.

Kanskje er det også håp for kjærligheten?
Venstres forslag om et kjærlighetsvisum for forelskede par bestående av norsk og utenlandsk person kan kanskje også bli virkelighet. LO-lederen hyllet i sin tid verselinjen ”det skal bli like fint å elske som å jobbe”. Kanskje appellerer denne visjonen til hennes bestilte og betalte regjering?

Her kan partiene på tvers av linjene skape en ny virkelighet – uten å skjele til FrP. Fire år er lang tid i politikken – og ny politikk kan «sette seg» i folket. Hvem tør ta det første skritt?

Ja til kunnskap og mangfold – nei til fordommer og enfold!

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Meh
Meh
16 years ago

Er det dette som kalles å snu svansen etter vinden? Så lenge det gagner deg så skal vi åpne grensene til velferdssamfunnet for hvem som helst?

Nei, hvis du skal få det som du vil får vi fjerne velferdssamfunnet. Først da er det trygt å åpne grensene.

Frp sitter godt med fakta og rasjonelle argumenter på sin side: Slik Norge er i dag blir det idiotisk å åpne grensene for hvem som helst.

Elin
Elin
16 years ago

Jeg er i tvil om hvor liberale SV vil være i denne saken når de nå skal sitte med makta. Det er ikke bare Ottar Brox som er redde for arbeidernes lønninger på den sida.

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg skriver ikke om saken fordi det gagner meg. Hva som gagner meg, har jeg faktisk ikke skrevet om i denne artikkelen i det hele tatt. Merk at jeg skrev om arbeidsinnvandring. Ikke flyktning- og asylpolitikk.. Bedriftene har behov for kvalifisert arbeidskraft – og impulser utenfra. Opptjente pensjonsrettigheter og fremtidige pensjoner tilsier at vi enten får flere i arbeid – eller staten endrer sin pensjonspolitikk til bare å sikre alle en grunnpensjon. Resten må være den enkeltes ansvar. Man kan fint åpne for arbeidsinnvandring uten å gi samtlige sosiale rettigheter samtidig. Bedrifter som ønsker arbeidskraft utenfra kan få ansvaret med… Read more »

Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
16 years ago

Meh – siden du kommenterer på en liberalistisk nettavis så er du sikkert også klar over at de fleste av Liberalerens både skribenter og lesere ønsker å bygge ned velferdsstaten uansett. Jeg synes at det er moralsk betenkelig å skyve velferdsrettigheter foran seg for å nekte innvandring. Dog vil sannsynligvis innvandring (og også arbeidsinnvandring med bakgrunn i EØS-avtalen) tvinge frem en debatt om velferdsstaten. Utfordringen med det er at mange da vil knytte innvandring til noe de selv oppfatter som negativt – nemlig å miste «gratis» velferdsgoder. Det kan fort bli farlig. Derfor er det sentralt at den liberale høyresiden… Read more »

Meh
Meh
16 years ago

Du skrev om at du ikke fikk importere jenter fra utlandet. Derfor ville det gagne deg å åpne grensene. Frp er helt konsekvente: De vil ha et velferdssamfunn, og da må vi også beskytte dette mot snyltere. For å få til åpne grenser må velferdssamfunnet fjernes. At ikke Frp vil det betyr ikke at de er politiske mørkemenn. Argumentene dine er de vi har hørt fra den politisk korrekte sosialistiske elite i årevis. Slemme Frp, fysj og fy. Stråmannargumentasjon, det er det du har å komme med. Frp er faktisk nødt til å være for en restriktiv innvandringspolitikk fordi en… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Det er forskjell på å «impoerte jenter fra utlandet» og å forelske seg i en person som tilfeldigvis er født og oppvokst i utlandet.

Jeg har ikke behov for å «importere» noen, eller forsvare de som gjør det.

Jeg forsvarer en del av menneskets medfødte rettigheter; «søken efter lykke» – og mener at dette inkluderer muligheten til å finne lykken i andre land og verdensdeler..

Meh
Meh
16 years ago

Det skal du få lov til.

Men kutt ut den sosialist-inspirerte demoniseringen av Frp.

Bare fordi Frp er konsekvente i sin politikk og ikke du er det, så betyr ikke det at de er onde, dumme, enfoldige eller fordomsfulle.

Det er heller du som er fordomsfull når det gjelder Frp. Som de fleste sosialister, altså.

Pleym
Pleym
16 years ago

Du svever tydeligvis i villfarelsen at FrP er et liberalistisk parti.

Meh
Meh
16 years ago

Stråmenn flyr høyt og lavt her ser jeg.

Hvorvidt Frp er et liberalistisk parti eller ikke er meg knekkende likegyldig. Det er dine usaklige og løgnaktige angrep på Frp vi diskuterer nå.

Pleym
Pleym
16 years ago

Naturligvis er det ikke likegyldig hvordan et påstått liberalistisk parti forholder seg til innvandring som ikke ligger staten økonomisk til byrde.

Liberalister er for personlig frihet – og til indivdets rett til søken efter lykke. Noe som inkluderer åpne grenser. Men ikke vilkårsløs tilgang til sosiale rettigheter.

Meh
Meh
16 years ago

Frp er et sosialdemokratisk parti med liberalistiske innslag. Således er det ikke bare idiotisk å mene at Frp burde støtte fri innvandring. Det er på grensen til psykisk sykdom. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg må gjenta dette, men det at Frp er konsekvente og ikke vil slippe hele verden inn i velferdssamfunnet vårt, betyr ikke at de er enfoldige eller fordomsfulle. Det er du som med din stråmannargumentasjon prøver å fremstille det som om Frps sosial politikk står i motsetning til innvandringspolitikken, noe det selvsagt ikke gjør. Såvidt jeg vet vil ikke engang DLF åpne grensene før vi… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

«Psykisk sykdom»?

På dette nivået debatterer jeg ikke.

Det er dog fint du innrømmer at FrP er et sosialdemokratisk parti.

NN
NN
16 years ago

Frp er et sosialdemokratisk parti i likhet med alle andre partier på Stortinget – bortsett fra SV, som er et sosialistisk parti.

«Noen» bør vurdere sin debattkultur. De fleste artikler og kommentarer på Liberaleren holder høyt nivå. Det er fint hvis det kan fortsette slik.

Meh
Meh
16 years ago

«Det er dog fint du innrømmer at FrP er et sosialdemokratisk parti.»

Innrømmer? Jeg har aldri påstått noe annet. Nå må du se å åpne øynene litt og ta til deg informasjon.

«De fleste artikler og kommentarer på Liberaleren holder høyt nivå. Det er fint hvis det kan fortsette slik.»

Det er ikke akkurat å oppfordre til saklig debatt å lyve om Frps politikk. Det er faktisk svært usaklig å rakke ned på Frp med stråmannargumenter og feilrepresentasjon av Frps standpunkt.

NN
NN
16 years ago

Jeg stemte selv Frp. Det meste av kritikken mot Frp er riktig. At de andre partiene på mange områder har en dårligere politikk enn Frp gjør ikke Frps dårlige sider bedre, sett fra et liberalistisk synspunkt.

Pleym
Pleym
16 years ago

Nå må Meh våkne opp! Ingen har sagt at vi skal åpne for fri innvandring imorgen! Spørsmålet er om behovet i norsk næringsliv for arbeidskraft generelt og for internasjonal spisskompetanse spesielt gjør det mulig å åpne en «lovlig dør» til Norge, f.eks m/greecard-system. Spesielt FrP er så opptatt av «falske asylsøkere» som kommer. Veldig bra. Mage av dem er egentlig folk som helt legitimt søker arbeid. Greencard vil gi dem muligheten til det. FrPs svar er å ta ut mer av arbeidskraftreserven. Samtidig skal kvinner mellom 20 og 35 være mest mulig hjemme med barn – noe kontantstøtteordningen oppmuntrer til.… Read more »

Fra arkivet