Ukategorisert

Er det så nøye, da?

Sosialistene har begynt å misbruke statens makt – før regjering deres har tiltrådt!

Idag ble det kjent at lederne i Ap, SV og SP allerede har underskrevet kontrakt med investoren Sven Erik Bakke på vegne av staten. De har avtalt at staten skal kjøpe Bakkes prakteiendom på Huk. Hensikten er å rive gjerdene og åpne stranden som tilhører eiendommen, for allmenheten.

Bakke hadde opprinnelig tenkt å rive praktvillaen (fordi den er preget av råte og andre skader), og bygge 10 leiligheter.

Grunnen til at de rødes partiledere hadde det så travelt at de ikke kunne vente på å besitte den formelle makten i landet, var at Bakke allerede hadde fått inn et bud på eiendommen.

Det er synd man må minne en kapitalist på at eiendomsrett og avtalefrihet også innebærer retten til å si nei til en kjøper. Spesielt når kjøperen er staten, og når budgiverne opptrer uten nødvendige fullmakter.

Hvem har gitt Haga, Halvorsen og Stoltenberg fullmakt til å opptre på vegne av staten?

De undertegner for en regjering som ikke har tiltrådt, trygge på å få aksept for kjøpet av Stortinget – fordi partiene deres har flertall der. Dét Stortinget har ikke kommet sammen ennå, og er ikke konstituert.

Sjelden har vi sett så slurvete omgang med formaliteter hos våre rikspolitikere. Det er nesten så vi er tilbake i Haakon Lies velmaktsdager, da statens makt ble brukt til å overvåke Aps konkurrenter og motstandere.

Lov om ferdsel i strandsonen er misbruk av statens makt mot den private eiendomsretten. Sosialistene har vi aldri mistenkt for å ha særlig respekt for eiendomsretten – men med SP er det annerledes. Blant sine kjernevelgere har partiet i mange år hatt private grunneiere – bøndene. Nå gir SP sin tilslutning til at staten kan bruke sin makt og økonomiske styrke til å kjøre over privat eiendomsrett.

Efter vår mening burde Riksrevisjonen, når den tid kommer, påtale denne avtalen – som inngått uten nødvendige og gyldige fullmakter.

Vi regner med at sosialistene vil påpeke at de har makten (snart) – dermed besitter de retten også. Til å gjøre som de vil.

Stoltenberg, Halvorsen og Haga demonstrerer en bedrøvelig holdning: Formaliteter – er det så nøye, da?

Mest lest

Arrangementer