Diverse, Magasin

Gjenforent Tyskland 15 år

Idag er det 15 år siden «arbeider- og bondeparadiset» Tyskland (DDR) opphørte å eksistere, og ble en del av Forbundsrepublikken Tyskland.

Det totale nederlag for den kommunistiske samfunnsmodellen var dermed et faktum. Det var bare et år siden det folkelige opprøret i kommunistlandene i Østblokken, bak det jernteppet Winston Churchill beskrev hadde senket seg i Europa, fra Stettin til Trieste, begynte. Det fleste revolousjonene for frihet og demokrati var fredelige, men enkelte endte i blodbad. I DDR gikk det forbausende fredelig for seg.

Høsten 1989
var spesiell. DDR skulle feire statens 40-årsjubileum – men folket håpet at Sovjetunionen skulle slutte å være fangevokter, og istedet skjenke dem frihet. I Polen ledet den uavhengige fagforeningen Solidaritet an i en fredelig avvikling av det kommunistiske diktaturet. Det var mindre enn 10 år siden foreningens fremste ledere ble satt i fengsel – under unntakstilstanden.

Det skjedde mer: Ungarns liberale kommunister klippet hull i jernteppet, Tjekkoslovakia lot øst-tyske brødre som søkte tilflukt i Vest-Tysklands ambassade få fritt leide til friheten i Vest. Bonde- og arbeiderparadiset opplevet igjen, som i 1947 og 1960/61 at folket rett og slett rømte.

Så begynte fredelige massemønstringer. Den kommunistiske ordføreren i Dresden, Hans Modrow, ble førende i kampen mot SEDs maktmonopol. Han hadde selv vært medlem av sentralkomiteen i SED, og overtok i november 1989 som statsminister. Som i China i mai skulle Mikhail Gorbatsjov komme på besøk til DDR i oktober 1989. Budskapet til SED var ikke til å misforstå: «Dere får klare dere selv!». I motsetning til i 1953, Ungarn i 1956, Tjekkoslovakia i 1968 og Polen i 1981 skulle det ikke brukes makt mot folket.

Hurtig tempo
Erich Honecher måtte gå av som statsleder og SED-sjef 18.oktober 1989. Muren falt 09.november. Dette førte til at folkestrømmen ut av DDR bare aksellererte ytterligere. De eneste frie valg i DDR ble avholdt 18.mars 1990, og CDU-lederen Lothar De Maizière ble statsminister. Han forhandlet med Storbritannia, USA, Sovjetunionen, og Forbundsrepublikken (Vest-Tyskland) om sammenslåing av DDR og BRD (øst og vest). Allerede 18.mai inngikk DDR og Forbundsrepublikken en omfattende samarbeidsavtale – som inkluderte en valutaunion. 01.juli ble overraskende valutaunionen gjennomført med 1 østtysk mark satt lik verdien av 1 vesttysk mark. En kurs hinsides det reelle vekslingforholdet. 23.august besluttet parlamentet i DDR at landet rett og slett skulle inkorporeres i Forbundsrepublikken. 03.oktober ble sammenslåingen sluttført: DDR ble oppløst, de 5 delstatene ble tatt opp i Forbundsrepublikken (Berlin ble samtidig ny delstat) – og hele lovgivningen skulle nå også gjelde det tidligere DDR.

Det var ingen forhandlinger mellom to likeverdige parter – DDR var et kommunistisk fallittbo – men prisen for gjenforeningen er blitt høy.

02.desember ble de første fellestyske valg siden 1933 holdt – og de konservative under kansler Helmuth Kohl vant stort. Han hadde da også vært en sterk pådriver for tysk samling – mot både venstresiden i Vest-Tyskland og internasjonal motstand. Kohl hadde vært kansler i vest i 8 år. Nå fikk han oppleve å være kansler for et samlet Tyskland – også i 8 år. Derefter overthok Gerhard Schroeder – og da er vi omtrent ved dagens dato. Tyskland feirer 15-årsdagen med en fullstendig uavklart politisk situasjon. Det eneste sikre er at Europas kjempe og økonomiske lokomotiv er iferd med å kjøre i grøften.

Gjenforeningen for 15 år siden var geografisk og formell – men langtfra reell. Det er den fortsatt ikke. Tyskland har en lang vei å gå – og sliter samtidig med en av Europas tyngste velferdsstater. Som konservative Bismarck innførte i 1870-årene. De liberale vinder som for 25 år siden feiet over den vestlige verden berørte knapt Tyskland.

Er det ikke snart på tide?

24 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Og samtidig er nesten 20% av arbeidsstokken i øst uten arbeid, venstresiden er på frammarsj, og stadig flere ønsker seg tilbake til DDR.

Kanskje «de liberale vinder» ikke er det de vil ha likevel?

Pleym
Pleym
16 years ago

Nei, det kan godt hende de vil beholde sine velferdsløsninger, eller velge et ennå dyrere alternativ (venstresiden) – og seile på første klasse ennå en stund («efter oss kommer syndfloden»).

Jeg skrev ikke om hva de vil – men hva som kan væe fornuftig..

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Det som er «fornuftig» defineres jo ofte av den som sier det.
I gamle DDR tok man lite hensyn til det folk egentlig ønsket seg, og jeg tror nok SED hadde sin egen oppfatning av hva som var «fornuftig».
Om det bir så dyrt og fælt, gjenstår å se, men om man virkelig skal diskutere at folk skal få bestemme selv, ja så la de bestemme selv. (selv om de da bestemmer noe du kanskje ikke liker, f.eks. kommunisme)

VamPus
16 years ago

Hvis de synes at det var så fint bak muren kanskje vi skal fjerne ytringsfriheten til de som sier det? Så får de det litt mer hjemmekoselig liksom? Vi kan sikkert også ordne det slik at de som savner Stasi kan bli spionert på, nektet jobber og fengslet på måfå som «fiender av staten». Og skyte dem dersom de forsøker å bevege seg utenfor den gamle muren (den er jo streket opp, så..) VamPus har aldri skjønt folk – kommunister, kristne, muslimer, som vil nekte andre frihet fordi de ikke vil ha det selv. De kan jo frivillig la være… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Hvis verden var så svart/hvit som du hadde tegnet det opp VamPus, så skjønner jeg ikke hvorfor folk ønsker seg tilbake til det gamle DDR.
Du beskriver jo med flotte ord hvordan vi har det her i vesten, og hvordan de hadde det under «the bad guys» i øst.
At folk faktisk ønsker seg tilbake til DDR, det burde vel være en tankevekker om at overgangen til kapitalismen ikke har vært så rosenrød som du beskriver?

borgar
borgar
16 years ago

problemet i øst er at de ikke har liberalisert nok, de har prøvd å innføre vest-tysklands innefektive system, i stedet for å gå for en mer liberal linje som andre land har valgt.

Det er vel ingen overraskelse at folk som hadde privilegier før, og som nå faktisk må konkurrere med andre, ønsker seg tilbake til gode gamle dager hvor de levde på andres slit. Samme mekanismene har vi jo her i landet, jmfr. årets valg.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

##Det er vel ingen overraskelse at folk som hadde privilegier før, og som nå faktisk må konkurrere med andre, ønsker seg tilbake til gode gamle dager hvor de levde på andres slit.##

Javel? Er det klassisk retorikk om den late arbeideren jeg hører?
Til din opplysning:
Arbeiderne jobba faktisk hardere og hadde tøffere vilkår i DDR enn her i vest.
At systemet der borte var uhyre ineffektivt er en annen sak, men late var de vel ærlig talt ikke.

Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Jeg tipper Borgar ikke hentyder til arbeiderne, men til de som tilhørte makteliten og som satt i priviligerte posisjoner, og som dermed de facto skummet fløten av arbeidernes arbeid. Det er iallfall slik jeg tolker hans innlegg. At arbeiderne hadde tøffe vilkår er hevet over enhver tvil, de levde jo under kommunistisk diktatur. På tross av det vrengebilde som kommunismens tilhengere prøver å skape, at «ideologien» er god (og dermed ser bort fra et helt århundres empiri), er «arbeider- og bondeparadiset» kun et paradis for makteliten som kan sitte på toppen og tilrane seg fruktene av de andres arbeid. De… Read more »

borgar
borgar
16 years ago

Ja, jeg mente eliten.

Wilhelm
16 years ago

Det er en spennende diskjusjon dette. Jeg er veldig fasintert av tidl. DDR og Øst-Berlin, og jeg synes denne ostalgien er veldig fasinerende. Hvorfor vil noen tilbake til ei tid hvor du ikke kunne reise til mallorca, kjøpe Coca Cola, se Friends og si at du synes andre burde styre landet? Jeg synes det hele bunner ut i et sitat jeg leste av en eller annen jeg ikke husker ang. gatebarn i Brasil og Lula (tror jeg), men det lød ihvertfall : «De blir nok litt glad hvis du gir dem stemmerett, men de blir nok mye mer glad hvis… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Har ikke de 5 (tidligere) østtyske delstatene i Forbundsrepublikken demokrati? Hva gjorde så de da resten av Tyskland hadde valg 18.september?

Kombat-kåre
Kombat-kåre
16 years ago

Demokrati kan da også tolkes på mange forskjellige måter..
Hvis du mener at de har demokrati i form av en stemmeseddel i hånda, det stemmer.
Hvis du mener demokrati som en mulighet på å få bestemme sin egen hverdag og levekår, desverre. Statsmakt er byttet ut med kapitalmakt.

borgar
borgar
16 years ago

Problemet er snarere for mye statsmakt og for lite makt til individet.
Og først da kan man bestemme sin egen hverdag og levekår.

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

Den tidligere tyske staten DDR var selvsagt ingen idealstat, slike finnes ikke. Sammenlignet med de samtidige vestlige demokratiene, hadde DDR klare likhetstrekk med et diktatur styrt fra Moskva. At denne statsdannelsen brøt sammen, må være en av de mest gledelige begivenhetene i Europa i det forrige århundre. Dersom folket i tidligere DDR i dag fikk valget mellom å fortsette som en del av et samlet Tyskland, eller å re-etablere en egen øst-tysk stat, er jeg overbesvist om at ingen ville velge å gå tilbake til situasjonen før murens fall. Imidlertid er det mer enn sannsynlig at en del av innbyggerne… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Kanskje det er som du sier med selektiv hukommelse, men de harde fakta er at 18-20% er arbeidsløse i øst, mot omtrent ingen i det gamle DDR.
At folk derfor ønsker seg tilbake til trygge jobber er forståelig.
Men jeg vil fortsatt trekke i tvil det du sier om at folk ikke ønsker gamle DDR tilbake.
Jeg husker nemlig fortsatt valget for noen år tilbake da PDS (det gamle SED) vant et klart flertall i Berlin.

Rune fra Oslo
Rune fra Oslo
16 years ago

Hvis verden var så svart/hvit som du hadde tegnet det opp VamPus, så skjønner jeg ikke hvorfor folk ønsker seg tilbake til det gamle DDR.

Men de gjør jo ikke det.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2005/10/03/445234.html

84% mener at gjenforeningen var riktig, i følge N24 Bare seks prosent vil se de to statene i Tyskland gjeninnført.
Hadde Kombat-Kåre vært fra Øst-Tyskland hadde det vel vært 6.00001 prosent for gjenforening, men det er vel fortsatt ett mindretall?

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Jeg tror nok du må se litt mer nyansert på det.
At folk ikke ønsker seg tilbake til nøyaktig slik det var, med muren og alt det der, det skjønner jeg.
Men samtidig når PDS er så stort som det er i øst, så tyder det nok på at folk flest der ikke er fornøyd med slik det har blitt og gjerne vil tilbake iallefall til tryggheten for jobb og fremtid.

hubertus
hubertus
16 years ago

«Han forhandlet med Storbritannia, USA, Sovjetunionen, og Forbundsrepublikken (Vest-Tyskland) om sammenslåing av DDR og BRD (øst og vest). Allerede 18.mai inngikk DDR og Forbundsrepublikken en omfattende samarbeidsavtale – som inkluderte en valutaunion. 01.juli ble overraskende valutaunionen gjennomført med 1 østtysk mark satt lik verdien av 1 vesttysk mark. En kurs hinsides det reelle vekslingforholdet. 23.august besluttet parlamentet i DDR at landet rett og slett skulle inkorporeres i Forbundsrepublikken. 03.oktober ble sammenslåingen sluttført: DDR ble oppløst, de 5 delstatene ble tatt opp i Forbundsrepublikken (Berlin ble samtidig ny delstat) – og hele lovgivningen skulle nå også gjelde det tidligere DDR.» Det… Read more »

---
---
16 years ago

Øst-Tyskland er Schlesien, Pommern, Øst-Brandenburg, Øst- og Vestpreussen, Posen m.v. Det tidligere DDR ligger i Midt-Tyskland (Mitteldeutschland). Det er bare kommunister som kaller Midt-Tyskland for «Øst-Tyskland» for å legitimere Stalins forbrytelser mot menneskeheten.

Pleym
Pleym
16 years ago

Fra Caplex:

«Bundesrepublik Deutschland, forkortet BRD, Forbundsrepublikken Tyskland, det offisielle navnet på Vest-Tyskland fra 1949 og på det samlede Tyskland fra 1990.»

Forbundsrepublikken har (før samlingen) godkjent DDRs østgrense. Og anerkjent DDR.

motstander av løgn
motstander av løgn
16 years ago

At Caplex, verdens latterligste parodi på et leksikon, driver med propaganda, loddrett løgn og bygger på kunnskapsløshet er ikke overraskende. «Da nun im Osten für die Bundesrepublik konsequent die Abkürzung BRD als propagandistischer Gegenbegriff zu DDR verwendet wurde, um die Gleichberechtigung beider Staaten auszudrücken, und auch im allgemeinen Sprachgebrauch weit verbreitet war, wurde dieser Begriff seit den 1970er-Jahren wiederum im Westen mehrheitlich als DDR-Jargon empfunden. Um sich von diesem Gegenbegriff abzugrenzen, wurden dort bis zur deutschen Einheit die Abkürzungen BR Deutschland, BR Dt., BRDt., BR Dtld. oder einfach Dtld. bevorzugt; eine Verwendung des Begriffes BRD war und ist von offizieller… Read more »

motstander
motstander
16 years ago

Ifølge det tyske utenriksministerium er den offisielle kortformen for «Forbundsrepublikken Tyskland» simpelthen «Tyskland» (på samme måte som «Norge» er den offisielle kortformen for «Kongeriket Norge»). Ingen andre navn har eller har hatt noen offisiell status, og «BRD» er eksplisitt offisielt uønsket. Ved å bruke betegnelsen «BRD» tilkjennegir man kommunistpartier og fornærmer den tyske stat.

motstander
motstander
16 years ago

les i ovenstående: kommunistsympatier

trine
trine
15 years ago

hei!denne som har skrevet det må ha skrevet mye

Fra arkivet