Ukategorisert

LO meler statens kake

LO advarer idag mot private pensjonsordninger. Hvorfor skal de blande seg bort i om eller hvordan du og jeg planlegger vår fremtidige pensjon?

Aftenposten skriver idag at LO har laget en oversikt som viser at kostnadene ved å administrere Folketrygden er 3 – 5% av spart beløp, mens private ordninger tar mellom 30 og 40%. Budskapet er naturligvis at folk bør tenke seg nøye om før de velger private løsninger. Godt å bli advart – men er det uinteressant hvem som advarer?

Folketrygden er i støpeskjeen igjen. Pensjonsbyrden kan knekke økonomien. Eldrebølgen – de store generasjonene født rett efter krigen går snart av med pensjon – gjør det nødvendig å endre systemet. Selv Oljefondet kan ikke sikre alderdommen til de brede masser, om ikke systemet endres.

Fra nyttår er alle bedrifter pålagt å ordne private pensjonsordninger til sine ansatte. Hvorfor? Fordi selv ikke politikerne stoler på at Folketrygden skal klare oppgaven. Hvorfor ikke? Fordi politikerne fra starten i 1967 har brukt inntektene i statens løpende drift – fremfor å spare i fond, og sørge for avkastning. Du og jeg får svi for politikernes forsømmelser.

Er det så noen grunn til at staten i det hele tatt skal ha ansvaret for folks pensjon? Ikke som vi kan se. Spesielt eftersom inntektsutviklingen siden 1967 har vært formidabel. Det spesielle i Norge er jo at folk knapt får bruke egne penger på helse, pensjon eller barns utdannelse – uten at det mistenkeliggjøres. Man «slutter ikke opp om fellesskapsløsningene» påstås det fra venstresiden. Det blåser vel folk flest i – når de ser regnestykkene som viser at Folketrygden er som utstillingsvinduet i et østeuropeisk supermarked før 1989.

Folk har begynt å handle før politikerne gjør det. De handler pensjonsordninger selv. Noen sparer ved å kjøpe egen bolig som de betaler ned på, og kanskje kan selge eller belåne når pensjonsalderen nærmer seg. Andre tegner forsikringer, eller sparer i fond.

Alt som smaker av private løsninger skal man straffes for. Bolig er som kjent et yndet skatteobjekt for venstresiden. Når høyresiden avskaffer boligskatten er det eiendomsskatt blir innført i kommunene. Påskuddet man bruker er dårlig råd i kommunene, eller «omfordeling». Jeg har betalt skatt av min inntekt, hvordan jeg bruker det lille jeg har igjen er vel ikke andres sak? Jeg har allerede betalt til «omfordelingen» – skal jeg betale av det jeg har igjen? Tydeligvis. Formue, arv og annet som kan hjelpe meg blir også lettvinte bytter for venstresidens skattegribber.

Det er også en annen side ved dette. Jo flere som ordner seg på egen hånd, jo mindre blir legimiteten til Folketrygdens pensjonsdel. Dette ser LO, men det nytter jo ikke å appellere til fellesskapsfølelse og løsninger lenger. Politikernes brutte løfter blir en negativ reklame. Og den er som de fleste vet langt mer effektiv enn positiv reklame.

Da er det at LO sprer negativ reklame om konkurrentenes produkter. LO meler med andre ord statens kake; les Folketrygden. Venstresiden har nå flertall i fire år, og vi må regne med at angrepene på private løsninger blir merkbare. Det er Folketrygden som skal beskyttes – for enhver pris. De kommer til å bruke de virkemidlene de har – lover, skatter og avgifter.

Og så propagandaministeriet, da: LO.

LO vet at hvis folk blir like skeptiske til private løsninger som de er til Folketrygden, kan kravet om en forsterket folketrygd komme med fornyet kraft. Det betyr større oppslutning om partiene til venstre – og mindre til høyrepartiene. Eller at høyrepartiene blir tvunget til å gå inn på venstresidens premisser.

Efter vår mening er pensjoner ikke statens oppgave – men den enkeltes eget ansvar. På hvilken måte du og jeg planlegger for vår pensjon er ingen andres sak. Hverken statens eller LOs.

At fagforeninger på vegne av sine medlemmer kan forhandle om pensjon med den enkelte arbeidsgiver (ikke sentralt!) er helt greit.

At LO kaster sin tyngde inn for Folketrygden mot private løsninger er ledd i en ideologisk kamp – og ingen generell «folkeopplysning».

Du må regne med å se LOs hov i bruken av statens virkemidler også på området pensjon de neste fire årene.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Kan du derimot GARANTERE at dersom alle går over til en privat løsning, at de vil få en trygg pensjon senere i livet?
Dersom du ikke kan det, desverre, da satser jeg heller en slant på fellesskapsløsningen.

Terje
16 years ago

Selvsagt er det mulig å garantere at man ved privat sparing oppnår en bestemt avkastning. Ved å velge produkter som gir mindre risiko har man mindre usikkerhet ved resultat. Men, man kan ikke få både i pose og sekk. Enten kan man få trygghet eller man kan få langt mer. Men, selvsagt da også tape mer. Det bør være individets valg. At Folketrygden skal ha magiske evner og klare å skaffe høyere utbetaling ved lavere innbetaling enn andre er bare tull. Eneste må være at de som ikke betaler inn mye tar av det andre har betalt inn ekstra. Så… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men husk at mange ikke ønsker å gamble slik med sin pensjon, uansett hvor mye du brenner for det.
Det er tross alt pengene man får inn når man er gammel, og da er det gjerne for sent å gjøre noe med det.
At det er individets rett til å bestemme hva man vil ha er i og for seg greit, men hva i huleste har den retten å gjøre med at folketrygden skal bygges ned?
Hvor er valgfriheten da?

Borgar
Borgar
16 years ago

Det eneste det betyr er at valgmuligheten til å leve av andre er borte

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Ja, det utsagnet der overbeviste meg sannelig.
La oss få avskaffet hele folketrygda, de fattige undermenneskene kan få seile sin egen sjø.
Late er de, og kan takke seg selv den dagen de bukker under. Den sterkestes rett sier nå jeg.
Spesielt irriterende er det jo at andre lever av at jeg betaler inn til folketrygden. (at jeg får noe tilbake utelukker vi i denne sammenhengen.)

Private løsninger er the way to go! La oss med kapital få leve fett, de andre er uansett late og kan seilie sin egen sjø!

Bård Standal
16 years ago

Det finnes spareprodukter med garantert rente. Disse er totalt uten risiko da tilbyders risiko er forsikret. Det finnes også (de fleste tjenestepensjoner i dag er slik) produkter med definert ytelse på samme måte som det folketrygden operer med i dag.

Ingen av disse er mindre «trygge» enn en fellesskapsløsning. Tvert i mot er de mer trygge siden Høyesterett har slått fast at fellesskapsløsningene fritt fra staten kan endres i pensjonistens disfavør, mens dette ikke går med private løsninger siden de baserer seg på kontrakt.


Bård

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Nuvel, om det er en slik privat spareplan er jo saken grei. Slikt kan jo innføres, det vil jeg nå påstå. Men det må da gjerne være som et supplement eller alternativ. Det er tross alt de som ikke har råd til slike private løsninger, og de bør da ha et visst sikkerhetsnett som fanger dem opp. En interessant tanke som kom fram da jeg leste innlegget ditt forresten. (som ikke direkte har noe med det du skrev å gjøre) Interessant å se hvordan norsk høyreside systematisk bygger ned velferdsstaten. Etter at kommunene er blitt sulteforet for å spare penger,… Read more »

borgar
borgar
16 years ago

Velferdstaten vasser i penger, sammenligned med andre land bruker man her i landet mye penger i statlige sektorer. Problemet er utrolig lav effektivitet og elendig organisering. Det er utrolig nedlatende å se ned på andre som «fattige nedlatende undermennesker», jeg vil anbefale deg å engasjere deg i frivillif arbeid, for å komme nært på mennesker som virkelig har det tøft, og da snakker jeg ikke om alle de særinteressene som har sugerøret langt nede i statskassa og hyler opp ved en hver annledning, men den lille promillen som sliter med å klare seg selv. Men selv midt i blandt dem,… Read more »

Fra arkivet