Ukategorisert

Nord-Korea eller Norge?

NRK Brennpunkts program om politimetodene brukt i efterforskningen av NOKAS-ranet er stanset. Av domstolen. Både dommen og premissene er hemmelige. Er dette Norge – eller Nord-Korea?

Ifølge VG er det en person som medvirker i Brennpunkt-programmet som vil ha det stanset: ”Trolig frykter denne personen for sitt liv eller helse dersom programmet blir sendt, melder NRK.

Retten har lagt lokk på hvem som har klaget inn programmet, men hverken politiet eller riksadvokaten har klaget programmet inn for retten. Saken ble ført for lukkede dører. Både parter og advokater er pålagt taushetsplikt.”

Ovenstående kunne vært tatt fra Kafkas ”Prosessen” – men er altså omtale av en dom i Namsretten, der målet er å få stanset et TV-program. I programmet gjør media det de skal gjøre i et demokrati; har et kritisk blikk på maktens redskaper, og hvordan de skjøtter sin oppgave.

Liberaleren har forståelse for at norsk politi ønsker seg moderne hjelpemidler og vide fullmakter for å bekjempe kriminalitet, noe de også har fått av den avtroppende justisminister fra det liberale partiet Venstre.

Vi forutsetter at når politiet har fått så vide fullmakter må det være mulig å holde seg innenfor disse, også i efterforskningen av tung kriminalitet med internasjonale røtter.

Liberaleren forstår godt at politiet ved hjelp av infiltrasjon og tystere får ut informasjon om kriminelle miljøer og gjerninger som vanlig efterforskning ikke ville avdekket. Og at kildene må beskyttes. Politiets kan blant annet risikere å måtte beskytte sine kilder. Den oppgaven må politiet klare uten at ytringsfriheten angripes.

Vi forutsetter at politiet innser at oppgaven deres ikke bare er å efterforske kriminalitet – men også å beskytte de verdier som er selve forutsetningen for demokratiet. Blant disse er ytringsfrihet.

I et demokratisk samfunn må politiet akseptere å få sine metoder eftergått. Av media. Både politiet og media har aktverdige oppgaver i et samfunn som det norske – og selv om de kan komme i konflikt med hverandre, er det ikke slik at den enes oppgave ekskluderer den andres.

Både politiet, informanter og tystere må forstå at vi bor i Norge – ikke i Nord-Korea, Russland, Cuba, Iran, China eller andre steder der begrepet pressefrihet ikke engang eksisterer i ordboken.

Politiet skal både efterforske kriminalitet og beskytte viktige verdier i samfunnet. Media skal nyte godt av politiets arbeid – ikke leve i frykt for selv å bli rammet.

Ytringsfriheten skal være absolutt.

Rettssikkerheten ska være absolutt.

Intet mindre.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Nå er vel ikke saken så veldig betent at det gjør noe, etter det jeg vet så skal programmet sendes etter at saken er over.

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Programmet burde ikke vært stanset i første omgang.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Nå er jeg ikke hundre prosent sikker på dette, men jeg hørte av en kollega at det var fordi noen fryktet for livet sitt dersom informasjonen kom ut.
Pressefrihet er en tnig, men om det faktisk står liv på spill synes jeg man skal dytte ideologien litt til side.

Bård Standal
Bård Standal(@bard)
16 years ago

KK skrev «etter det jeg vet så skal programmet sendes etter at saken er over»

Det vet du ingenting om, siden dommen og premissene er hemmelige.

Det er dessuten lite trolig. Det finnes ingen hjemler i norsk lovgivning for at myndighetene kan «tvangsutsette» et program fordi det ikke passer å sende det akkurat nå. Enten stopper man det eller så gjør man det ikke.


Bård

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Beklager dersom jeg tok feil, men jeg var da heller ikke sikker. All informasjon har jeg fra en kollega.
Men les mitt tredje innlegg.
Dersom det er slik at noen frykter for sitt liv om informasjon lekker ut, ja da mener jeg det er på sin plass å sette pressefriheten til side.

Bård Standal
Bård Standal(@bard)
16 years ago

Problemet er at vi vet ingenting om hva som er den reelle årsak siden dommen er hemmelig. Vi vet slettes ikke at dette dreier seg om at Thomas Øyes lekasjer til politiet bevises slik at resultatet av at programmet blir sendt blir at noen i miljøet vil «ta han».


Bård

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men det vet vi nå, og slik jeg beskrev, en mann frykter for sitt liv nå.
Er virkelig pressefriheten viktigere enn personvernet?

Bård Standal
Bård Standal(@bard)
16 years ago

Ja, pressefriheten er viktigere. Det er to forskjellige spørsmål om NRK burde sendt programmet og om de burde ha _lov_ til å sende programmet. Det er et tredje spørsmål om en dom hvor man nektes å sende programmet burde kunne avgjøres i hemmelige domstoler.


Bård

Runter
Runter
16 years ago

Det viser seg altså at «hovedpersonen» ville ha programmet stanset fordi han fryktet for sin egen sikkerhet.

Er det da riktig av NRK å sende det likevel? Hvis de setter denne mannens liv i fare, er det ikke rett og slett galt?

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Det er akkurat det jeg prøver å antyde.
Personvernet blir jo helt borte her.
Skal en mann dø, utelukkende fordi et prinsipp om pressefrihet skal holdes?

Fra arkivet