Ukategorisert

Nord-Korea eller Norge?

NRK Brennpunkts program om politimetodene brukt i efterforskningen av NOKAS-ranet er stanset. Av domstolen. Både dommen og premissene er hemmelige. Er dette Norge – eller Nord-Korea?

Ifølge VG er det en person som medvirker i Brennpunkt-programmet som vil ha det stanset: ”Trolig frykter denne personen for sitt liv eller helse dersom programmet blir sendt, melder NRK.

Retten har lagt lokk på hvem som har klaget inn programmet, men hverken politiet eller riksadvokaten har klaget programmet inn for retten. Saken ble ført for lukkede dører. Både parter og advokater er pålagt taushetsplikt.”

Ovenstående kunne vært tatt fra Kafkas ”Prosessen” – men er altså omtale av en dom i Namsretten, der målet er å få stanset et TV-program. I programmet gjør media det de skal gjøre i et demokrati; har et kritisk blikk på maktens redskaper, og hvordan de skjøtter sin oppgave.

Liberaleren har forståelse for at norsk politi ønsker seg moderne hjelpemidler og vide fullmakter for å bekjempe kriminalitet, noe de også har fått av den avtroppende justisminister fra det liberale partiet Venstre.

Vi forutsetter at når politiet har fått så vide fullmakter må det være mulig å holde seg innenfor disse, også i efterforskningen av tung kriminalitet med internasjonale røtter.

Liberaleren forstår godt at politiet ved hjelp av infiltrasjon og tystere får ut informasjon om kriminelle miljøer og gjerninger som vanlig efterforskning ikke ville avdekket. Og at kildene må beskyttes. Politiets kan blant annet risikere å måtte beskytte sine kilder. Den oppgaven må politiet klare uten at ytringsfriheten angripes.

Vi forutsetter at politiet innser at oppgaven deres ikke bare er å efterforske kriminalitet – men også å beskytte de verdier som er selve forutsetningen for demokratiet. Blant disse er ytringsfrihet.

I et demokratisk samfunn må politiet akseptere å få sine metoder eftergått. Av media. Både politiet og media har aktverdige oppgaver i et samfunn som det norske – og selv om de kan komme i konflikt med hverandre, er det ikke slik at den enes oppgave ekskluderer den andres.

Både politiet, informanter og tystere må forstå at vi bor i Norge – ikke i Nord-Korea, Russland, Cuba, Iran, China eller andre steder der begrepet pressefrihet ikke engang eksisterer i ordboken.

Politiet skal både efterforske kriminalitet og beskytte viktige verdier i samfunnet. Media skal nyte godt av politiets arbeid – ikke leve i frykt for selv å bli rammet.

Ytringsfriheten skal være absolutt.

Rettssikkerheten ska være absolutt.

Intet mindre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer