Kommentar

Bønder er parasitter

Det er trist å se at flittige og arbeidsomme mennesker blir en patetisk gjeng med stakkarslige tapere som snylter på andre menneskers produktive arbeid. Dette har dessverre skjedd med norske bønder. Det er på tide å rasere det norske landbruket.

De siste dagene har det vært skrevet mye om at tollene på landbruksvarer må reduseres som en konsekvens av WTO-forhandlingene. Liberaleren mener at Norge bør trekke seg ut av disse forhandlingene og ensidig avvikle alle norske toller på utenlandske varer. WTO kan imidlertid sees på som et lite skritt i riktig retning, innenfor det eksisterende systemet.

Dagens Næringsliv skriver i går at

”Alle landbruksvarer som har mer enn 70 prosent toll i dag, skal få en reduksjon i tollsatsene på 45 prosent. … Norge har over 70 prosent toll på alle landbruksvarer av betydning. Mange varer har flere hundre prosent toll – opptil 500 prosent. I dag er det 344 prosent toll på import av storfekjøtt, og denne tollen skal altså reduseres med 45 prosent.”

Det er viktig å huske på at toller ikke er en frivillig virksomhet, det er tvangsvirksomhet, basert på kontroll, restriksjoner og straff. Mennesker som prøver å unndra seg toller, blir idømt bøter og fengsel. Toller er således noe som bør avskaffes på rent prinsipielt grunnlag. Siden det er slik at det ikke er noen forskjell mellom det moralske og det som faktisk fungerer, så skal vi imidlertid se litt nærmere på de praktiske konsekvensene av toller.

Toll fungerer som en subsidie til bøndene (og deres våpendragere i tilhørende landbruksorganisasjoner), betalt av forbrukerne i penger og bønder i resten av verden i tapt salg. Hvordan ville situasjonen bli uten disse tollene?

Tre effekter vil være åpenbare:
1) Utenlandske produkter vil erstatte norskproduserte varer i butikkene, til fordel for produsentene av disse varene.
2) Prisene på varene i butikkene vil synke, til fordel for norske produkter.
3) Bøndene vil ikke lenger i like stor grad få solgt sine varer, til ulempe for norske bønder.

Forutsatt at det ikke blir endringer i subsidienivået til bondestanden (subsidier som selvsagt bør avskaffes), så vil dette føre til at flere bønder ikke lenger vil kunne livnære seg av sitt nåværende yrke. Dette er svært positivt!

Grunnen er svært enkel, la meg illustrere den med et hypotetisk eksempel. Jeg jobber på en Shell-stasjon der vi får varer tilkjørt med lastebiler. En sjåfør kan kjøre ut varer til flere stasjoner på en dag. Anta at denne praksisen ikke fantes, i stedet ble varer kjørt ut av gategutter med trillevogner. Det krevde full innsats fra 10 mennesker hele uken for å skaffe nok varer til denne ene stasjonen. Anta at noen så ville erstatte denne praksisen med dagens virkelighet. Tenk på protestene fra alle de som vil bevare trillevognjobbene. Begrunnelsene handlet om alt fra alle de arbeidsløse gateguttene til deres betydning for kulturbildet i byen. Fakta faen er at 10 mennesker ville frigjøre seg fra en unødvendig jobb og få muligheten til å bruke sin kostbare og verdifulle tid på noe nyttig.

Parallellen til bøndenes innsats er slående. Bønder sliter som bare det, med sine uproduktive hobbyer. De jobber fra morgen til kveld og resultatet er at de har skaffet seg en stilling som skadelige parasitter som lever på andre menneskers produktive arbeid. Tenk hvor herlig det ville være dersom all denne bondeenergien kunne frigjøres til noe fornuftig. Bønder fortjener noe bedre enn denne nedverdigende parasitt-tilværelsen.

For at dette skal bli virkelighet, må vi avskaffe tollene og subsidiene. Vi må rett og slett rasere det norske landbruket slik det eksisterer i dag.

Mest lest

Arrangementer