Kommentar

Bønder er parasitter

Det er trist å se at flittige og arbeidsomme mennesker blir en patetisk gjeng med stakkarslige tapere som snylter på andre menneskers produktive arbeid. Dette har dessverre skjedd med norske bønder. Det er på tide å rasere det norske landbruket.

De siste dagene har det vært skrevet mye om at tollene på landbruksvarer må reduseres som en konsekvens av WTO-forhandlingene. Liberaleren mener at Norge bør trekke seg ut av disse forhandlingene og ensidig avvikle alle norske toller på utenlandske varer. WTO kan imidlertid sees på som et lite skritt i riktig retning, innenfor det eksisterende systemet.

Dagens Næringsliv skriver i går at

”Alle landbruksvarer som har mer enn 70 prosent toll i dag, skal få en reduksjon i tollsatsene på 45 prosent. … Norge har over 70 prosent toll på alle landbruksvarer av betydning. Mange varer har flere hundre prosent toll – opptil 500 prosent. I dag er det 344 prosent toll på import av storfekjøtt, og denne tollen skal altså reduseres med 45 prosent.”

Det er viktig å huske på at toller ikke er en frivillig virksomhet, det er tvangsvirksomhet, basert på kontroll, restriksjoner og straff. Mennesker som prøver å unndra seg toller, blir idømt bøter og fengsel. Toller er således noe som bør avskaffes på rent prinsipielt grunnlag. Siden det er slik at det ikke er noen forskjell mellom det moralske og det som faktisk fungerer, så skal vi imidlertid se litt nærmere på de praktiske konsekvensene av toller.

Toll fungerer som en subsidie til bøndene (og deres våpendragere i tilhørende landbruksorganisasjoner), betalt av forbrukerne i penger og bønder i resten av verden i tapt salg. Hvordan ville situasjonen bli uten disse tollene?

Tre effekter vil være åpenbare:
1) Utenlandske produkter vil erstatte norskproduserte varer i butikkene, til fordel for produsentene av disse varene.
2) Prisene på varene i butikkene vil synke, til fordel for norske produkter.
3) Bøndene vil ikke lenger i like stor grad få solgt sine varer, til ulempe for norske bønder.

Forutsatt at det ikke blir endringer i subsidienivået til bondestanden (subsidier som selvsagt bør avskaffes), så vil dette føre til at flere bønder ikke lenger vil kunne livnære seg av sitt nåværende yrke. Dette er svært positivt!

Grunnen er svært enkel, la meg illustrere den med et hypotetisk eksempel. Jeg jobber på en Shell-stasjon der vi får varer tilkjørt med lastebiler. En sjåfør kan kjøre ut varer til flere stasjoner på en dag. Anta at denne praksisen ikke fantes, i stedet ble varer kjørt ut av gategutter med trillevogner. Det krevde full innsats fra 10 mennesker hele uken for å skaffe nok varer til denne ene stasjonen. Anta at noen så ville erstatte denne praksisen med dagens virkelighet. Tenk på protestene fra alle de som vil bevare trillevognjobbene. Begrunnelsene handlet om alt fra alle de arbeidsløse gateguttene til deres betydning for kulturbildet i byen. Fakta faen er at 10 mennesker ville frigjøre seg fra en unødvendig jobb og få muligheten til å bruke sin kostbare og verdifulle tid på noe nyttig.

Parallellen til bøndenes innsats er slående. Bønder sliter som bare det, med sine uproduktive hobbyer. De jobber fra morgen til kveld og resultatet er at de har skaffet seg en stilling som skadelige parasitter som lever på andre menneskers produktive arbeid. Tenk hvor herlig det ville være dersom all denne bondeenergien kunne frigjøres til noe fornuftig. Bønder fortjener noe bedre enn denne nedverdigende parasitt-tilværelsen.

For at dette skal bli virkelighet, må vi avskaffe tollene og subsidiene. Vi må rett og slett rasere det norske landbruket slik det eksisterer i dag.

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

##Bønder er parasitter

Bent Mosfjell | 09. Oktober 2005 kl. 09:00

Det er trist å se at flittige og arbeidsomme mennesker blir en patetisk gjeng med stakkarslige tapere som snylter på andre menneskers produktive arbeid. Dette har dessverre skjedd med norske bønder. Det er på tide å rasere det norske landbruket.##

Når jeg leser sånn ordbruk får jeg nesten lyst til å stemme SP neste gang, kun på trass…

Vidar
Vidar
16 years ago

Ja det var kanskje litt sterk ordbruk, selv om jeg er enig i hoveddelen av argumentasjonen. Jeg mener det bør kunne være mulig å drive jordbruk i Norge lønnsomt, men det krever nok store omstillinger til mer stordrift. Men hvorfor ikke? Hvorfor skal det være noen rett til å være småbonde?

At Norge har landbruk er ikke noe stort poeng forruten en ting, det holder naturen fin. At Norge på noen måte skal være selvdrevet med mat og slikt er bare tull, i en global verden er alle land mer eller mindre avhengig av hverandre uansett.

Vegard Nøtnæs
Vegard Nøtnæs
16 years ago

Vel, det blir ofte sterke ord når man kaller en spade for en spade der resten av samfunnet kollektivt har bestemt seg for å tåkelegge ethvert forsøk på kritisk tenkning rundt hellige kuer. Man blir servert møl som at: – norsk landbruk produserer kvalitetsprodukter vi vil miste dersom de utsettes for fri konkurranse (forbrukere kunne selv bestemt hvor deres skjæringspunkt mellom pris og kvalitet går; kvaliteten på norske landbruksprodukter vs importerte er dessuten heller tvilsom) – arbeidsledighet blant bønder er en selvsagt konsekvens av at man ‘legger’ ned landbruket, men man nevner aldri alle de arbeidsplassene som ikke ble skapt… Read more »

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Men kjære deg, Kåre.

Bønder ER parasitter. Parasitter lever av en vert (samfunnet) og dersom verten ikke lenger gir det parasitten trenger vil enten parasitten måtte omstille seg eller dø.

Hvorfor kan ikke vi gjøre hele Porsangerfjorden til badestrand på vinterstid og deretter ilegge alle sydenreiser så enorme avgifter at eneste alternativet vil være å dra til Finnmark på badeferie i jule-/vinterferie?

Det virker hjernedødt og usaklig, men det er nå faktisk virkeligheten dersom man trekker parallellen til landbruket.

Forøvrig ville jo også det skapt liv i distriktene; badeglade turister og turoperatører. Så hva sier du, Åslaug?

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

OM PARASITTER I DET NORSKE SAMFUNNET… En kort oppsummering av norsk økonomi: Vi lever av å bytte olje mot varer og tjenester fra utlandet. Fordi menneskelig innsats i oljesektoren er ubetydelig i forhold til det økonomiske resultatet, må vi finne gode måter å fordele importerte goder på. Dersom bare de som er direkte engasjert i oljevirksomheten skulle få sin relative andel av importen, ble det lite igjen til alle de andre. Når en da skal fordele godene, kan det være greit å stille et krav om innsats som kriterium for å få et gode. Norsk landbruk drives i et arktisk… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Enda hvor mye stygt som kan sies om norske bønder, de er da ihvertfall produktive.
Jeg kan ikke si det samme om f.eks. børsmeglere.. det er den typen mennesker som jeg irriterer meg over og som diskusjonen burde dreie seg om når vi først er inne på temaet «parasitter».

De tjener som oftest godt, men produserer null, 0.
De lever av å kjøpe og videreselge, men produserer intet.
Da er jo tilogmed «trygdesnylterne» bedre, de tar seg ihvertfall ikke like godt betalt..

Galilee
Galilee
16 years ago

Dersom det ikke hadde vært et behov/marked for børdmeglere så hadde de for lenge siden vært utryddet som arbeidsgruppe, staten sponser ikke akkurat for at de skal holde på med sitt.

John Galt
John Galt
16 years ago

Man er altså ikke produktiv dersom man arbeider med å få markedet for verdipapirer til å fungere, slik at kanaliseringen av kapital fra investors hånd (som har kapitaloverskudd) til gründere (som har idéer til produktiv næringsvirksomhet) skjer på beste måte?

Men å produsere landbruksprodukter det er overproduksjon av på verdensmarkedet, se dét er faktisk produktivt…

Hører vi nobelpris i økonomi..? hmmm… nei, gjorde visst ikke det.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Helt riktig, man er ikke produktiv dersom man gjør det.
Det eneste aksjespekulanter gjør, er å fordyre varen frem til mottakeren som faktisk trenger den.
Aksjespekulanten trenger ikke varen, men ser kun profitten i å videreselge. Er det produktivt?
Du kan gjerne rakke ned på meg, men jeg tror ikke det gjør at jeg skifter mening så fort.
Jeg står fast ved det jeg sier.
Bøndene kan kalles mye rart, men dersom temaet er parasitter finnes det langt verre mennesker.

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Men du glemmer et lite poeng: aksjemeglerne trenger ikke statlig velsignelse (les: støtte) for å overleve. Og som det sies, hadde ikke meglerne møtt et behov hadde de for lengst vært utryddet som yrkesgruppe. Bøndene er en byrde per idag. Klarer de å drive uten tilskudd, synes jeg de er like bra som enhver produktiv borger og vel så det. Men dersom våre skattemilliarder er det de trenger for å overleve, bør de heller få seg en skikkelig jobb og la oss bruke pengene på SKIKKELIGE ting som helsevesen, modernisering av politiet og evt. redusere skatte- og avgiftsnivået enda mer.… Read more »

En fra bondeslekt
En fra bondeslekt
16 years ago

Bra innlegg. Det minner meg om min avdoede mormor, hun var gaardbruker fra tyvetallet til sekstitallet. Selv om hun ikke var politisk engasjert, saa hadde hun bitt seg merke i hvordan boenden hadde gatt fra aa vaere selvstendige (naeringsdrivende) til stoetteobjekter mer opptatt av hva staten kunne gi enn aa drive en loennsom gaardsdrift. Ut fra henens opplevelser, saa mente hun bestemt at introduksjonen av subsidieveldet hadde tatt livet av selvhjulpne bondestanden som var i landet.

John Galt
John Galt
16 years ago

Vel, jeg får be deg om unnskyldning for den lett hoverende tonen i forrige innlegg, men du illustrerer dog på nytt at du ikke forstår mekanismene i økonomien – jeg legger merke til at du bytter begrepsbruk fra ‘børsmeglere’ til ‘aksjespekulanter’, formodentlig siden sistnevnte er mer negativt ladet, og førstnevnte selv i din verden må sies å være produktive mennesker ettersom meglerne kjøper og selger verdipapirer og driver rådgivning og analyse for sine kunder. Så er spørsmålet om rollene til megleren og spekulanten er ulik? Svaret er i bunn og grunn nei. Meglerne er fotsoldatene som driver dag-til-dag transaksjonene for… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Beklager, men slik ender ikke en diskusjon.
Jeg tillater meg derimot å svare med samme mynt: Jeg ser at du ikke har endret mening selv, men det endrer ikke det faktum at du tar feil.

kemboloffen
kemboloffen
16 years ago

Nei til melk med dato!

Ja til Big-Brother og annet snacks som tjener penger og derfor er bra!

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

Kombat-Kåre er en person som ikke forstår aksjespekulantens rolle, å hate blir derfor en komunikasjonsform, slik er det for mange personer..

Når dette er sagt..

Alle spekulanter bør brenne i helvete til evig tid, se hva som skjer nå, drittsekkene presser opp oljeprisen til over 125$ fatet, hvor er samfunnsansvaret, det finnes ingen straff stor nok til å dømme dem som bidrar til at onde velferdsstater som norge blir rike..

Jens Nilsen
Jens Nilsen
13 years ago

Det er markedet selv som har bruk for spekulanter. Om det ikke hadde vært behov for spekulanter i markedet hadde de jo ikke eksistert. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor disse hele tiden dras inn i denne diskusjonen. De er ikke subsidiert slik som bondetampene. Du maser om at spekulantene drar opp oljeprisene, det er jo krigen i Irak, Land som Saudiarabia som nekter å produsere mer olje for å holde prisen oppe. Venezuela med sin korrupte leder Chavez som også er med i spillet. Vi lever i et kapitalistisk samfunn, godta det eller så kan du jo flytte utendlands. Ikke… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

OPEC skylder på spekulantene, personlig tror jeg litt av årsaken til at oljeprisen er såpass høy, er at det er en ønsket boble av mange aktører, nasjonaliseringstrenden har nok også endel å si. Når kredittkrisa sto på for fullt var det også mange som søkte til råvarer som en trygg havn, Chindia historien, etterspørselen vokser og vokser, svak dollar, geopolitisk uro, den amrikanske sentralbanken spyler ut penger, det finnes flere… Å kalle norge et kapitalistisk samfunn er å dra strikken vel langt, dette er marxistisk taktikk og de fleste faller for den. ALLE ønsker å konsumere mer enn hva det… Read more »

Jens
Jens
8 years ago

Jeg synes du heller bør gå på journalistene fremfor bøndene.

Inkludert pressetøtten, momsfritaket og NRK-lisensen blir journalister subsidiert med 5-6 milliarder kroner hvert år. Pr hode er dette SKYHØYT over hva bøndene får.

Gaudius
8 years ago

Det vil nok være men riktig å kritisere norske myndigheter / politikere for å med tvang ta penger fra folk og gi til relativt lite produktive bønder enn å kalle bøndene parasitter. Og da faller en viss kritikk på det flertallet i folket som har valgt inn politikerne. Det treng en ”revolusjon” i folks tankegang til fordel for en filosofi som tydelig viser at initiering av tvang/maktbruk er illegitimt.

Fra arkivet