Ukategorisert

Vil overvåke spillerne

Norske politikere er årsaken til at Norsk Tipping aldri kommer til å bli stor eller gode på internettspill. Mange velger utenlandske selskap. Det er forståelig, også etter kulturministerens siste krumspring.

Et ekstremt forslag
Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland vurderer å overvåke spillerne til Norsk Tipping. I følge VG ønsker statsråden en registrering av lotto – og ekstraspillerne. Ikke bare innsatsen skal registreres. Kulturministeren mener det er aktuelt å registrere alt fra alder, innsats, antall kuponger som det spilles med og til overføringer av penger til spillekonti. Dette betyr i realiteten en storstilt kartlegging av Norsk Tipping sine kunder. Initiativet er forkastelig! Det er statlig spionasje. Det er krenkelse av privatlivets fred. Ingen med noenlunde klart hode kan støtte en slik tanke!

Hun finner…
Skribenten er rimelig sikker på konklusjonen av en slik kartlegging. Flere innstramninger og dårligere tilgjengelighet for spillerne. I god KrF-ånd vil valgmuligheten for spillerne bli redusert, og mange vil tape på nye innstramninger. Færre tippere i Norsk Tipping betyr mindre penger til kultur – og idrettsaktiviteter, uten at skribenten er bekymret for en slik utvikling, men det bør bekymre de sosialdemokratiske politikerne i alle stortingspartiene.

En kartlegging av spill på internett i regi av Norsk Tipping vil ikke være spesielt spennende. Staten vil se at de aller fleste spiller bort mer penger enn det som kommer igjen i form av gevinster. Den gjennomsnittlige tipperen er voksen. De fleste ungdommer velger andre selskap. Kartleggingen vil også vise at noen spiller svært mye, mens andre mye mindre. Denne informasjonen finnes allerede, ettersom Norsk Tipping har rimelig god oversikt over kundemassen.

Det er de som spiller masse som er problemet. Derfor vil politikere som Valgerd Svarstad Haugland i fremtiden fremtvinge nye restriksjoner i dette markedet.

Egne penger – egen frihet
For liberalister er det en selvsagt ting at folk må få bruke egne penger slik de selv ønsker. Det er en frihet å spille bort pengene, drikke de bort, spise de bort eller brenne de i komfyren. Folks penger er en privat sak, og ingen politikere har noe med folks forbruk etter at skatter og avgifter har blitt betalt. Svarstad Haugland vil redusere denne friheten, og det er det som gjør skribenten så innihe….(pipelyd) forbannet.

Det at det finnes noen som spiller dumt eller bruker for mye penger på spill er ikke en god grunn for overvåkning eller innstramninger i regelverket. Det er forferdelig at Valgerd Svarstad Haugland ikke har møtt større motstand i regjeringen i sin kamp mot de stakkars spillerne.

Tags:

Mest lest

Arrangementer