Ukategorisert

Send brev til Jens!

Skattelette for noen er jobb nr. 1. – for LO. De fagorganiserte skal få fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten sin. Det betyr at du og jeg må betale. Uenig? Send (vårt) brev til Jens!

I valgkampen kvernet Ap-leder til stadighet på refrenget om at Samarbeidsregjeringen gav mest skattelette til de rikeste. Som kjent er misunnelsen en sterk drivkraft for sosialdemokratisk politikk. Man skal ikke jobbe mye – og ikke tjene for mye, heller. Selv om man gjennom utdannelse og karriere har investert i fremtidig høyt inntektsnivå. Eller brukt sine egne penger til å skape arbeidsplasser for andre – ved å starte bedrifter eller investere i bedrifter og/eller næringer.

Likevel vil ikke sosialistregjeringen reversere skattelettelsene som er gitt i perioden – fordi mesteparten har gått til næringslivet; det vil si at bedrifter og næringer har fått bedret sine konkurransevilkår. Å øke skattene tilbake til 2001 kan medføre forverret situasjon for bedriftene – med massearbeidsledighet som resultat. Det vil Ap for alt i verden unngå. De førte jo også valgkamp for lavere arbeidsledighet – med krass kritikk av regjeringens politikk.

Gjenytelser – til LO
Som kjent er sosialistregjeringen kjøpt og betalt av LO. Skattelettelser som andre partier gir, er usosialt. Når LO krever skattelettelser for sine medlemmer er det derimot helt greit. Tiltaket – fullt fradrag for fagforeningskontingenten – skrives på listen for gjenytelser fra regjeringspartiene Ap, SV og Sp til LO og fagbevegelsen for øvrig.

Dermed blir det du og jeg som betaler – over skatteseddelen – for et valg andre har tatt i full frivillighet; om å melde seg inn i en fagforening. Om noen ser seg tjent med dette, er det deres valg. Men er det rimelig at regningen sendes til alle andre enn dem selv?

Brevet til Jens
Jeg synes ikke det. Derfor sender jeg i dag et brev til statsminister Jens Stoltenberg. Hvis du har lyst til å gjøre det samme, finner du teksten her:

Til statsminister Jens Stoltenberg

Jeg har hørt at regjeringen vil gi fagorganiserte rett til å trekke fra hele medlemskontingenten i fagforeningen på skatten.

Jeg er tilhenger av full organisasjonsfrihet. Selv har jeg valgt å ikke organisere meg, fordi den aktuelle fagforeningen gir pengestøtte til og har organisert samarbeid med partier jeg ikke støtter.

Hvis regjeringen foreslår fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten, betyr det at jeg må betale regningen for et valg andre har tatt – helt frivillig. Dette synes jeg er urimelig.

Jeg har respekt for at andre organiserer seg, og mener at de også bør ha respekt for valget jeg har tatt – om ikke å organisere meg. Å sende meg regningen for sine valg, er respektløst.

Jeg ber deg sørge for at regjeringen ikke går videre med forslaget.

For du er vel statsminister for alle som jobber – ikke bare for de som organiserer seg?

Jeg håper på positivt svar.

Mvh. …

Sendes på epost postmottak@smk.dep.no – eller her.

Pr brevpost til Statsministerens kontor
Akersgaten 42
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

Pr. fax til 22 24 95 00

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
16 years ago

Kjempefint initiativ! Har sendt brevet til Statsministeren per e-post. Tviler vel på om det hjelper stort, men han har godt av å se at det finnes folk der ute som ikke er enig i hans forfordeling av Vallas adjutanter.

Ola
Ola
16 years ago

Idag har Aftenposten en artikkel om at vi som betaler skatt må betale for dem som er medlemmer av LO. De skal få trekke fra hele kontingenten på skatten!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1144706.ece

Denne regjeringen er kjøpt og betalt!

Jeg skal bruke brevet dere har laget – og sende det til Jens!

Godt tiltak!

Kombat-Kåre
16 years ago

Uenig der… «du og jeg» vet jeg ingenting om, men jeg er iallefallikke du! 😉
Jeg er medlem av LO, slik en stor del av Norges befolkning er. «Du og jeg» minner meg mer om klassisk FrP-retorikk.

Uansett, skattefridraget er på sin plass siden det vil oppmuntre til et organisert arbeidsliv.
Og et organisert arbeidsliv er vel ikke negativt..?
Også litt morsomt å observere hvordan dere hele tiden omfavner skattelette, så lenge det ikke er for de organiserte.. :p

Ole Bjørndal
Ole Bjørndal
16 years ago

Søtt, Kombat- Kåre. Sånne uttalelser gjør meg alltid forundret over menneskers mangel på forståelse av liberalismen. Jeg er liberalist. Det betyr at jeg er for skattelette til ALLE, ikke bare de som organiserer seg. Det som gjør denne saken ille, er at LO faktisk kjemper for en velfredsstat betalt av skatt, samtidig som de krever skattelette til seg selv. Jeg har ingenting imot at mennesker organiserer seg, men at de skal kunne bruke staten til å skape fordeler for seg selv, har jeg derimot et stort problem med.

Henning
Henning
16 years ago

«Som kjent er sosialistregjeringen kjøpt og betalt av LO» skriver du. Vel, det tror jeg neppe du får noen fra regjeringspartiene (det er jo ikke bare SP som sitter i regjering, er det vel?) til å skrive under på. Ikke meg for den del heller. For ordensk skyld, jeg er hverken medlem av noe politisk parti, eller av noen fagforening. At man får økt fradrag for å være med i en fagforening, synes jeg er helt greit. Og det du ser ut til å glemme FULLSTENDIG, er at det det er jo ikke alle fagforeninger som støtter en AP/SV-regjering. Hvis… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Naturligvis vil ikke regj.partiene innrømme at de er kjøpt og betalt av LO, men kjensgjerningene taler for seg selv. De har latt være å stanse utbygging av et vassdrag i Rosendal, grunnet «tidspress», men hadde innnen samme tidsrom klart å legge frem forslag til ny arbeidsmiljølov som 100% innfrir kravene fra LO. Tilfeldig? Neppe. Det er ingen tvil om at LO sponset regjeringspartienes valgkamp med mye penger, og drev en massiv kampanje innad for å få medlemmene til kun å stemme på disse 3 partiene, og ikke f.eks på FrP som mange LO-medlemmer har gjort de siste årene. Jeg vet… Read more »

Grundes lille verden
15 years ago

Men KJære Henning da.. SP er det eneste partiet som IKKE er kjøpt av LO. SP mottok faktisk ikke pengestøtte fra noen fagforening i valgkampen. (Selv om de har vanlig støtte fra enkelte interesseorganisasjoner «til daglig») Dersom du ikke forstår at en fagforening som betaler valgkampen til et parti, og til gjengjeld blir tildelt sentralstyreplasser i partiene og gjennomslag for sine kampsaker har kjøpt og betalt den politikken partiet fronter må du være over snittet naiv. Ditt argument med at det ikke er alle fagforeninger som støtter AP/SV er jo revnende likegyldig. poenget er at vi har en sosialistisk regjering… Read more »

Fra arkivet