Ukategorisert

Send brev til Jens!

Skattelette for noen er jobb nr. 1. – for LO. De fagorganiserte skal få fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten sin. Det betyr at du og jeg må betale. Uenig? Send (vårt) brev til Jens!

I valgkampen kvernet Ap-leder til stadighet på refrenget om at Samarbeidsregjeringen gav mest skattelette til de rikeste. Som kjent er misunnelsen en sterk drivkraft for sosialdemokratisk politikk. Man skal ikke jobbe mye – og ikke tjene for mye, heller. Selv om man gjennom utdannelse og karriere har investert i fremtidig høyt inntektsnivå. Eller brukt sine egne penger til å skape arbeidsplasser for andre – ved å starte bedrifter eller investere i bedrifter og/eller næringer.

Likevel vil ikke sosialistregjeringen reversere skattelettelsene som er gitt i perioden – fordi mesteparten har gått til næringslivet; det vil si at bedrifter og næringer har fått bedret sine konkurransevilkår. Å øke skattene tilbake til 2001 kan medføre forverret situasjon for bedriftene – med massearbeidsledighet som resultat. Det vil Ap for alt i verden unngå. De førte jo også valgkamp for lavere arbeidsledighet – med krass kritikk av regjeringens politikk.

Gjenytelser – til LO
Som kjent er sosialistregjeringen kjøpt og betalt av LO. Skattelettelser som andre partier gir, er usosialt. Når LO krever skattelettelser for sine medlemmer er det derimot helt greit. Tiltaket – fullt fradrag for fagforeningskontingenten – skrives på listen for gjenytelser fra regjeringspartiene Ap, SV og Sp til LO og fagbevegelsen for øvrig.

Dermed blir det du og jeg som betaler – over skatteseddelen – for et valg andre har tatt i full frivillighet; om å melde seg inn i en fagforening. Om noen ser seg tjent med dette, er det deres valg. Men er det rimelig at regningen sendes til alle andre enn dem selv?

Brevet til Jens
Jeg synes ikke det. Derfor sender jeg i dag et brev til statsminister Jens Stoltenberg. Hvis du har lyst til å gjøre det samme, finner du teksten her:

Til statsminister Jens Stoltenberg

Jeg har hørt at regjeringen vil gi fagorganiserte rett til å trekke fra hele medlemskontingenten i fagforeningen på skatten.

Jeg er tilhenger av full organisasjonsfrihet. Selv har jeg valgt å ikke organisere meg, fordi den aktuelle fagforeningen gir pengestøtte til og har organisert samarbeid med partier jeg ikke støtter.

Hvis regjeringen foreslår fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten, betyr det at jeg må betale regningen for et valg andre har tatt – helt frivillig. Dette synes jeg er urimelig.

Jeg har respekt for at andre organiserer seg, og mener at de også bør ha respekt for valget jeg har tatt – om ikke å organisere meg. Å sende meg regningen for sine valg, er respektløst.

Jeg ber deg sørge for at regjeringen ikke går videre med forslaget.

For du er vel statsminister for alle som jobber – ikke bare for de som organiserer seg?

Jeg håper på positivt svar.

Mvh. …

Sendes på epost postmottak@smk.dep.no – eller her.

Pr brevpost til Statsministerens kontor
Akersgaten 42
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

Pr. fax til 22 24 95 00

Mest lest

Arrangementer