Ukategorisert

Plikt til å hjelpe, rett til å nekte

I Norge har man plikt til å hjelpe, samtidig har man rett til å nekte å motta hjelp.

I Dagsavisen kan vi lese om dette i dag. Ambulansepersonell opplever av og til at pasienter nekter å motta hjelp når de kommer for å hente dødssyke pasienter.

I slike tilfeller velger de av og til å reise fra den syke, med den konsekvens at vedkommende dør. Dette er bra! Det viser en grunnleggende respekt for det enkeltes valg angående grunnleggende personlige valg.

Menneskets mest fundamentale valg er nemlig om man ønsker å leve eller å dø. Dersom noen ikke ønsker å leve videre, så har ingen andre mennesker rett til å tvinge dem til dette. Dessverre legger samfunnet en rekke restriksjoner på dette valget. Selvmord er ikke tillatt, aktiv dødshjelp er forbudt.

Det bør være akseptert å ha anledning til å dø, ut fra den personlige overbevisning man selv velger. Like fundamentalt er retten til å ikke bistå til dette. Ingen bør ha plikt til å yte eksempelvis noen former for aktiv dødshjelp.

Liberaleren mener at retten til å nekte hjelp til mennesker bør trekkes enda lengre. Det enkelte menneske har en grunnleggende rett til å bestemme over sin egen tid. Bruke sitt liv på det vedkommende selv anser som viktig, ut fra egne valg og egen overbevisning.

Plikten til å hjelpe andre mennesker bør således avskaffes. Plikten til å hjelpe andre mennesker krenker rett til å bestemme over ens egen liv. For å sette det på spissen: Jeg har ingen plikt til å bruke min tid til å hjelpe Saddam Hussain eller Åslaug Haga. Jeg har kanskje mer personlig utbytte av å lese en bok eller å skrive en artikkel på Liberaleren. I så fall er det mitt valg, det er ganske enkelt mitt liv…

Å påtvinge godhet gir intet varmt og medmenneskelig samfunn. Jeg ønsker faktisk å hjelpe folk fordi jeg har lyst, ikke fordi Stoltenberg og regjeringen har påbudt det! Jeg ønsker å hjelpe folk fordi det gir meg noe, ikke fordi jeg havner i fengsel eller straffes på andre måter dersom jeg ikke gjør det. Jeg ønsker også retten til å la være å hjelpe mennesker dersom de etter min oppfatning ikke fortjener min hjelp.

Jeg aksepterer at andre vil bruke sin tid annerledes, men la det ikke være tvil. Jeg går forbi dersom Jan Davidsen eller Gerd-Liv Valla ligger skadet på gata! Jeg ønsker ikke å bistå dem i kampen for et dårligere samfunn…

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Det blir vel litt drøyt å gå forbi Jan Davidsen og Gerd-Liv Valla. Jeg hadde hjulpet dem. Osama bin Laden, derimot, hadde jeg gått forbi – eller evt. påskyndet prosessen… Så, ja, det går noen grenser for hvem man vil hjelpe, men jeg setter nok grensen atskillig lenger ut enn du gjør.

Pål Magne Ånestad
16 years ago

Heller Bin Laden enn Valla; i motsetning til førstnevnte er det Valla gjør helt lovlig – og faktisk helgengjøres det nesten. Bin Laden kan man sette i fengsel, så jeg går heller forbi Valla.

Vegard Nøtnæs
16 years ago

Vel, bare for at en liberalist skal ha sagt det; jeg hadde altså hjulpet både Gerd-Liv og Jan Davidsen ut fra rene mennesklige hensyn (som en heldig bi-effekt hadde de kanskje forstått at frivillighet også kan fungere i stedet for alltid å benytte statens maktapparat..?).

Verden blir utvilsomt et bedre sted uten Osama, men hensynet til ham er underordnet hensynet til hans ofre og deres behov for oppgjør. Uskadeliggjøring og rettsak klinger nok best i mine ører.

Som menneske har jeg uavhengig av ideologi vanskelig for å forholde meg til ikke å hjelpe noen i nød.

Bent Mosfjell
16 years ago

Såsant man selv får lov til å foreta valget, så vil selvsagt jeg også oppfordre til å yte hjelp dersom ikke noe spesifikt taler imot det. Det skaper et bedre og triveligere samfunn dersom mennesker generelt oppfører seg bra og behandler andre mennesker slik man selv vil bli behandlet i en tilsvarende situasjon! Hjelp en ukjent! Nå er det imidlertid dessverre slik at det er en rekke mennesker som dør daglig i store deler av verden p.g.a. fattigdom. Et systemskifte til et fritt samfunn ville så godt som utrydde slike dødsfall. En rekke fremtredende mennesker – som Davidsen og Valla… Read more »

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

Å ikke hjelpe en person i nød er uakseptabel oppførsel uansett begrunnelse. Det er ikke fornuftig å forklare ens manglende interesse for å hjelpe andre mennesker med at en har et liberalt verdisyn, her må andre forklaringer til. Bent Mosfjell har en svært tydelig antipati overfor mennesker som ikke deler hans såkalte «liberale» livssyn, og dersom han hadde et fritt valg ville han heller la dem dø på gata enn å hjelpe dem. Dette har jo ikke noe med liberalisme å gjøre: Et liberalt samfunn er ikke et samfunn der folk bare gjør det som passer dem best, til skade… Read more »

Arild
Arild
16 years ago

«Å ikke hjelpe en person i nød er uakseptabel oppførsel uansett begrunnelse.», skriver Johan Andorsen, og avslutter med at Bent Mosfjell og Osama Bin Laden har samme menneskesyn. Det Bent skriver om, slik jeg ser det, er akseptanse av andre menneskers syn paa hva hjelp er, og at hjelp er et valg som kan, men ikke maa, gjoeres. Kanskje ogsaa en erkjennelsen av at hjelp i form av pliktig hjelp ikke er den beste hjelp….eller noen hjelp overhodet. Den spontane hjelp, som ikke ser etter fordeler i handlingen eller soeker aa unngaa straff, er vel bedre en pliktig eller ?… Read more »

Arild
Arild
16 years ago

«The end justifies the means»…er ordtaket.
Ikke som i innlegget over.

VamPus
16 years ago

Det er fascinerende hvor mange som mener at et menneskesyn som sier at man ikke har plikt til å hjelpe en annen er det samme som et menneskesyn som mener det er greit å aktivt drepe andre.

Utrolig. Skulle ønske disse menneskene noen ganger tenkte før de mente noe..

Boye
16 years ago

Liberaleren skriver mye bra, og jeg var med i denne artikkelen også når det gjaldt retten til å dø. Men å argumentere med at det å være fri innebærer retten for et menneske til å sette seg ned og lese en bok i stedet for å hjelpe et medmenneske fra ufrivillig død, blir for ekstremt. Når et barn faller ned i en dam, så er det etthvert menneskes fordømte plikt å hjelpe barnet opp av dammen. Det mennesket som heller vil lese en bok når en ettåring ligger i en dam med ansiktet vendt nedover, bør ikke få påberope seg… Read more »

Vegard Nøtnæs
16 years ago

Sitat: «Men å argumentere med at det å være fri innebærer retten for et menneske til å sette seg ned og lese en bok i stedet for å hjelpe et medmenneske fra ufrivillig død, blir for ekstremt.» Hva er en ‘plikt’ til å hjelpe? Er det ‘tvang'(les: lovpåbud) eller er det en ‘moralsk plikt’? Etter mitt syn er det galt å anvende tvang av både ideologiske og praktiske årsaker. At det er umoralsk å etterlate et menneske i nød om man kan hjelpe, er imidlertid like innlysende for meg. Jeg forstår ikke hvorfor moralske plikter alltid oversettes til tvang. Kan… Read more »

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

Argumentene Bent nytter for å forsvare sin rett til å la være å yte hjelp til person i nød, kan ikke henvises til en liberal ideologi. En liberal innstilling kan ikke bygges opp rundt en tese om at det som passer meg personlig best, også er det beste for et liberale samfunn, fordi nettopp en slik innstilling kan medføre frihetsberøvelse for andre individer. At folk flest vil gjøre sitt ytterste for å hjelpe en person i nød, skyldes neppe at de ikke er liberale, eller at de setter spesielt pris på den personen de hjelper, eller at det er nedfelt… Read more »

Eskil
Eskil
16 years ago

Sitat John Andorsen:»En liberal innstilling kan ikke bygges opp rundt en tese om at det som passer meg personlig best, også er det beste for et liberale samfunn, fordi nettopp en slik innstilling kan medføre frihetsberøvelse for andre individer.»

Det berømte liberale samfunnet du nevener vil ikke være et liberalt samfunn om det er frihetsberøvelse for andre individ. Så du snakker om et helt annet samfunn.

Kjetil
16 years ago

Heisann. Alltid spennende å diskutere med Bent Johan. Det er ikke overraskende at jeg er uenig med ham, men denne gangen synes jeg det er i overkant. Jeg kommer i hu et sitat fra (av alle!) Marqis de Sade. (Han kunne flere ting) Etter hukommelsen gikk det slik: «Du vil ta livet av et menneske fordi det har drept et annet. Resultatet blir to døde istedetfor ett.» En flott ting å huske for oss som synes at folk skal få beholde livet. Skal Bent få lov til å mene det han sier her, må han vel slik jeg ser det… Read more »

Fra arkivet