Ukategorisert

Jens foretrekker hvite menn

.. og det er ikke et homorykte, men et faktum fra utnevningen av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i departementene.

Tidligere statsråd Grete Faremo er av dem som nå kritiserer kjønnsbalansen både i regjeringen og på Stortinget. Ikke godt å vite om det er en takk for sist fordi hun ble forbigått – men Jens ville nok hatt henne med. Hun mener at Stortinget nå må ta ansvaret for å sikre kjønnsbalanse i komiteene. Og får følge av likestillingsminister Karita Bekkemellem.

Regjeringspartienes innvandringspolitikere er misfornøyde med at så få med minoritetsbakgrunn er utnevnt i rådgiverkorpset, all den tid 8% av folket har flerkulturell bakgrunn. Særlig AP og SV har mange markerte politikere med slik bakgrunn.

De nåværende regjeringspartiene synes nok saken er pinlig, og SVs Kristin Halvorsen har allerede tatt selvkritikk. Dagsavisen har på lederplass gitt sin egen regjering en påpakning for den blendahvite sammensetningen.

I politikken er det ofte en utfordring å sette sammen styrer, utvalg og ikke minst valglister på en slik måte at man tiltrekker snarere enn skremmer bort velgere. Mitt eget fylke, Akershus, er et godt eksempel: Vestregionen (Asker og Bærum), Follo og Romerike (både Øvre og Nedre) er 3 (hvis ikke 4) eksplisitte og geografisk separate regioner. Når fylket ikke har én samlende men 3 vidt forskjellige regionsaviser sier det seg selv at det er en utfordring å bli kjent i Vest for en politiker fra f.eks Romerike. Valglistene skal tilpasses regionene, alder og kjønn. Og nå også minoriteter. Hvis man har noen kvalifikasjoner i tillegg til alder, kjønn og bosted er det ikke helt ueffent. Sitter man i en nominasjonskomite (slik jeg gjorde foran årets valg) er slike kriterier et puslespill – der det ofte blir noen (fine) brikker til overs.

Jens har sikkert hatt brikker nok til å sette sammen enda en regjering – og derfor måtte han skuffe noen. Men er det en ren forglemmelse å sette sammen en regjering David Duke ville vært fornøyd med? Eller er det slik at menn tenker menn tenker menn både i politikken og næringslivet?

Har ikke Jens hatt andre til å fore seg med navn, slik at han unngikk å møte seg i svingdøren? Det samme gjelder forøvrig Kristin Halvorsen. Det er tydeligvis ikke riktig at menn tenker menn mens kvinner tenker på kvinner når posisjoner skal besettes. Bare se på gutteklubben i Finans.

Vil regjeringen neste gang trå mer varsomt nå de kritiserer politiske motstandere for manglende kjønnsbalanse? Vil loven som påtvinger private bedrifter å sette sammen sine styrer efter politiske bestemte kvoteringsregler bli lagt i en skuff?

Neppe.

Jens Stoltenberg hevder denne regjeringsdannelsen var godt planlagt, i motsetning til i 2000. Vi får tro ham på det, og dermed/hermed er det bevist at Jens foretrekker hvite menn.

Mest lest

Arrangementer