Ukategorisert

Støtter ideologisk konkursbo

SVs unge håp, Audun Lysbakken og Ingrid Fiskaa (begge 28) støtter politiske virkemidler fra kommunismens konkursbo. Mens verden går fremover velger SV å gå bakover.

I går kunne Dagsavisen fortelle at Audun Lysbakken (28) og Ingrid Fiskaa (28) begge støttet veivalget Sosialistisk Ungdom gjorde i år 2000; Landsmøtet programfestet en revolusjonær overgang til et sosialistisk samfunn. Ikke væpnet revolusjon, riktignok. Revolusjonen skal skje gjennom ”massemobilisering nedenfra”.

Lysbakken er stortingsrepresentanten fra Hordaland som tapte gjenvalg som følge av SVs tapte politiske troverdighet i årets valg, og som sa nei til å bli statsråd (bl.a som følge av råd fra Attacs posterboy Magnus Marsdal) fordi han var redd for å få sin rene sosialisme besudlet av samarbeid med Ap og SP. Han er nå aktuell som ny nestleder i SV efter Øystein Djupedal.

Lysbakken sier til Dagsavisen at han ”er stolt over å ha vært med på å lage et ideologisk program i en periode hvor mange sa at ideologiene var døde.” I prinsipprogrammet til Sosialistisk Ungdom fra år 2000, som Lysbakken altså er stolt over å ha vært med på, karakteriseres regjeringspartner Ap på følgende måte: ”Arbeiderpartiet har i praksis blitt et borgerlig parti”.

Lysbakken tar for øvrig feil i påstanden om at ideologiene var døde i 2000; det liberale demokratiet der menneskerettigheter og markedsøkonomien er sentrale bestanddeler står seirende igjen på valen. Det er kommunismen, fascismen og nazismen som er døde.

Ingrid Fiskaa er sentralstyremedlem i SV, tidligere leder i SU, og styremedlem i Attac. Hun er aktuell som ny partisekretær i SV.

Virkemidler fra kommunismens kirkegård
De revolusjonære sosialistene som nå kan spasere inn til makten i det nest største regjeringspartiet har tatt med seg politiske virkemidler fra sosialismens kirkegård:

”Menneskenes frigjøring er avhengig av at kapitalismen blir avskaffet”
”Hvis velferdsstaten og en viss økonomisk utjevning skal reddes, må kompromiss nå erstattes av klassekamp i Norge”
”I et sosialistisk samfunn skal ingen kunne tjene penger på andres arbeid”
”Den private eiendomsretten over produksjonsmidlene må oppheves”
”Kapitalistenes eiendom skal konfiskeres og overlates til fellesskapet”
”Gjennom en planstyring av økonomien skal ressursene styres dit de trengs”

Udemokratiske virkemidler, økonomisk og politisk inkompetanse
Hvis Lysbakken og Fiskaa fortsatt støtter virkemidlene i prinsipprogrammet til Sosialistisk Ungdom har de i hvert fall bevist at de støtter udemokratiske virkemidler, og at de er både økonomisk og politisk inkompetente.

Planøkonomien de bekjenner seg til, har vist seg ikke å virke. Å tro at ”noen” kan sitte et sted og ha informasjon om alle behov i samfunnet og alle endringer som skjer i disse behovene hele tiden, og samtidig ha oversikt over produksjonskapasitet til å dekke behovene, og virkemidler til å dekke behovene – og samtidig ta høyde for at behovene også forandrer seg hele tiden, er i beste fall naivt. Planøkonomiens største svakhet er troen på at sentral planlegging kan løse samfunnets utfordringer og behov. Vi utfordrer Lysbakken og Fiskaa til å peke på ett sted der man har lykkes med sentral planlegning av økonomien.

Å fjerne privat eiendomsrett er en direkte inngripen i den enkeltes medfødte rett til personlig frihet, og til å nyte fruktene av å ha byttet til seg materielle eller økonomiske goder mot å låne/leie ut sin kompetanse til dem som har behov for den. At Lysbakken og Fiskaa ikke respekterer menneskets medfødte rettigheter er kanskje ikke så rart, når de ikke bare vil avskaffe privat eiendomsrett men også markedsøkonomien. Da ryker både den enkeltes rett til å inngå frivillige avtaler, og friheten til å velge mellom ulike tilbydere av varer og tjenester, og forskjellige efterspørrere av din kompetanse.

La det også være nevnt at Ap gikk bort fra klassekamp som politisk virkemiddel da partiet innrettet seg mot regjeringsmakt på 1930-tallet.

Utvide demokratiet – eller avskaffe det?
Lysbakken definerer sin revolusjonære innstilling slik: ”Jeg er revolusjonær i den forstand at jeg mener vi må sprenge rammene for kapitalismen. Men det må skje demokratisk, som en utvidelse av demokratiet.”

Ovennevnte virkemidler kan ikke kalles noen ”utvidelse av demokratiet” – men er tvert imot å avskaffe demokratiet.

Du skal ikke selv få velge hvordan du vil benytte din kompetanse, og når, hvordan og hvem du vil inngå avtaler med om bytte av kompetanse mot goder. Du skal ikke selv få beholde fruktene av de avtalene du inngår, i hvert fall ikke hvis fruktene er produksjonsmidler (firmaer, fabrikker etc). Du skal ikke selv få avgjøre hvordan du skal dekke de behovene du har. Du og din valgfrihet skal erstattes av staten og planøkonomi. Det betyr at noen skal bestemme hva som er best for deg.

Ifølge liberalismen eier mennesket seg selv, og dette er utgangspunktet for samfunnet. Lysbakken og Fiskaa mener tydeligvis at ”noen” via staten skal eie deg som menneske.

Siden de ønsker å innføre sosialismen gjennom ”massemobilisering nedenfra” er de heldigvis ikke enige med Lenin om at et kaderparti av opplyste sosialister skal være ”revolusjonens fortropp” og lede arbeiderne på den rette vei.

Vi er mest fristet til å sitere fra Orwells ”Kamerat Napoleon”: Alle mennesker skal være like, men noen skal være likere enn andre.

Baklengs inn i fremtiden
Fukuyama proklamerte efter Berlinmurens fall “historiens endepunkt” gjennom den globale utviklingen av det universelle liberale demokrati.

Det universelle liberale demokrati har sine svakheter, men må kalles et fremskritt – efter forrige århundres totalitære vanvidd (Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini, Pol Pot, Kim il Sung, Castro).

Hvis SV velger seg Lysbakken og Fiskaa som ledestjerner tar partiet mange skritt bakover i historiens utvikling mot menneskerettigheter og demokrati.

Dem om det.

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bolljola
15 years ago

”I et sosialistisk samfunn skal ingen kunne tjene penger på andres arbeid”

Intressant. Staten tjenar pengar på at eg tjenar pengar. Då må vel Lysbakken og Fiskaa meine at skatt på intekt er FY!!! Statlige støtteordningar som uføretrygd, arbeidsledigheitstrygd og alderspensjon bør etter dette prinsippet avskaffast omgåande.

Skal ein ungå at andre tjener på eins arbeid må vi alle bli sjølvstendig næringsdrivande. Eller?

M. Wilhelm Hagerup
M. Wilhelm Hagerup
15 years ago

Milton Friedmans bok “The Road to Serfdom” er tydeligvis fremdeles sørgelig aktuell. Sentralplanlegning av økonomien er ikke noe bedre enn sentralplanlegningen av kulturlivet, media, politiske meninger osv. Alle disse er kun forskjellige uttrykk for at individet er en trell (serf) eigd av staten, samfunnet eller partiet. Men vi må allikevel håbe på at Lysbakken og hans meningsfeller får komme til topps i SV. Da vil nemlig dette antikvariske parti bli feid ut og kastet i samme bosscontainer som AKP-ml, ved neste valg.

Hårek
15 years ago

Litt kverulantisk dette, men rett skal være rett: The Road to Sefdom er skrevet av Friedrich Hayek, ikke Milton Friedman;-)

Jens Voltersvik
Jens Voltersvik
15 years ago

Disse knall-røde Sv`erne må bare innse at vi her- tillands skal gå den helt motsatte vei enn i verdens folkerikeste land, Kina. Har sett NRK2`s “Ytsyn: Kinas multinasjonale revolusjon”. Dette programmet fortalte helt tydelig at Mao-epoken med den groteske kulturrevolusjonen definitivt var over og ut. Med nevnte program som utangs-punkt – i likhet med det faktum at Jernteppet og Berlinmuren er borte vekk – kan jeg bruke knallsterke argumenter mot sosialistenes totalt livsfjerne beskrivelse av dette “fantastisk lykkelige likhets- og rettferdighetssamfunnet”. Historien viser med all mulig tydelighet at folk flest ikke lenger holdt ut i samfunnsystem lik den i Østeuropa… Read more »

Gyda
Gyda
15 years ago

Det er mye drøy sammenligning her. At staten tjener penger på at de norske borgerne tjener penger er en måte å se det på. En annen måte å se skattens formål på er at disse pengene går ut til folket igjen. De blir brukt til blandt annet å hjelpede som ikke har så mye å rutte med. Selvfølgelig er det lett for de ressurssterke å si at “folk burde klare seg selv”, eller at de “må komme seg opp om morran”, men jeg mener at dette vitner på mangel på innlevelse i andre menneskers situasjon. Og sosialisme er ikke kommunisme,… Read more »

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
  Keynes var en økonom for depresjoner.
 • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
  Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Læreplaner gir tapereLæreplaner gir tapere
  Nye læreplaner løser ikke det grunnleggende problemet