Ukategorisert

Eiendomsrett – til fremtidige barn?

Eiendomsrett er et vanskelig tema, for formyndere av alle slag. Er det urimelig å kreve eiendomsrett til muligheten for å få barn – i fremtiden?

Rundt omkring i det norske, offentlige byråkratiet sitter det mange «småkonger», som mener at de har rett til å bestemme over deg. Noen ganger er de faktisk gitt lovhjemlet rett til det av andre formyndere – din og min nabo som tilfeldigvis er innvalgt på Stortinget.

Nettavisen forteller idag at å få frosset ned sæd, i tilfelle alvorlig sykdom, slik at partneren kanskje kan bli befruktet og føde deres felles barn i fremtiden, er forbudt efter norsk lov.

Et forbud 3/4 av de spurte i en undersøkelse vil oppheve.

Et rimelig krav.

For det handler faktisk om eiendomsrett. Din eiendomsrett som mann (eller kvinne, hvis det er egg vi snakker om) til noe som er en del av deg, men som for øyeblikket er utenfor deg – trygt lagret.

Ønsket om å reprodusere seg selv, og få efterkommere, kan være noe biologisk og ikke nødvendigvis logisk. Hvem skal sette seg til doms over en persons ønske om å få barn – og efterkommere?

Lovgiverne og helsevesenet mener de har den retten.

Det mener ikke jeg.

Mest lest

Arrangementer