Ukategorisert

Ber Høyre ta farvel med KrF

Hvilke partier bør samarbeide om et regjeringsalternativ på ikke-sosialistisk side ved valget i 2009? Debatten er allerede igang, og Jan Arild Snoen deltar.

Liberaleren har berørt temaet i artikkelen Todelt opposisjon. FrPs parlamentariske leder Siv Jensen uttrykte partiets ambisjon om å bygge gode relasjoner til de ikke-sosialistiske partiene, i sitt innlegg i trontaledebatten.

Høyre og KrF bedriver selvransakelse, og forskjellen mellom de to partiene i deres holdning til den nye regjeringen er markant. KrF opptrer langt mindre avvisende enn Høyre, og gir dermed næring til spekulasjoner og forhåpninger i SP (og SV) om at KrF i løpet av perioden skal vinke farvel til høyresiden.

Forfatteren og skribenten Jan Arild Snoen gav uttrykk for sitt syn i et innlegg som sto i Aftenposten mandag 24.oktober. Her ber han Høyre ta farvel med KrF, og anbefaler at Høyre, FrP og Venstre bygger et samarbeide frem mot 2009. Snoen burde være godt kjent for Liberalerens lesere.

Vi regner med at Snoens synspunkter blir registrert og debattert av Liberalerens lesere – både de som tilhørerer et av de 4 ikke-sosialistiske partiene, og de som definerer seg til å være på høyresiden men uten å knytte seg til et bestemt parti.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Tor Fredrik
Tor Fredrik
16 years ago

Liker egentlig ikke uttrykket «ikke-sosialistisk», da det for mange betyr noe annet enn det liberalister legger i det. For å bli kvitt bruken er det første vi må gjøre å slutte å bruke det selv, imo. Nå vet jeg ikke hvem som «fant opp» ordet, men jeg antar det er venstresiden i et forsøk på å sverte høyresiden, eller de «ikke-sosialistiske» hvis du vil.

Vidar
Vidar
16 years ago

Nå har vel heller ikke liberalistene (av det slaget man finner her) enerett på det å være liberal, også de på ytterste venstre kan være veldig liberale i forhold til mange problemstillinger.

Å kalle det ikke-sosialistisk er vel forsåvidt greit? De fleste partier i Norge er jo ikke-sosialistiske. Skal man konkretisere nærmere hvem man snakker om på høyresiden i norsk politikk (økonomisk høyre)så må man ha mange flere uttrykk, alt fra kristenkonservativ til høyreradikal, borgerlig og populistisk osv….

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Med ikke-sosialistisk mener jeg partier som respekterer individets frihet også i økonomiske spørsmål, partier som ikke har sosialistisk forankring av sin politikk (selv om de idag ikke fremstår som spesielt sosialistiske). Det gjelder AP og SV, men også mer utpreget sosialistiske/kommunistiske partier som RV, AKP og NKP. Disse 3 er heldigivis ikke i nærheten av politisk makt. Uttrykket borgerlig har helt spesielt innhold, som relativt moderate partier. Heller ikke H er idag et utpreget borgerlig parti fordi H har ganske radikale synspunkter i spørsmål som angår statens størrelse og markedets innflydelse – sammenlignet med 10 og 15 år tilbake. FrP… Read more »

Kai
Kai
16 years ago

Det er egentlig en ganske uinteressant diskusjon om hvem Høyre VIL samarbeide med. Så lenge Høyre er lillebror og FrP er storebror, har Høyre ikke ikke noe valg.

At Høyre ga valgseieren til sosialistene ved å ha en håpløs holdning til FrP er for øvrig helt utilgivelig.

Jens Voltersvik
Jens Voltersvik
16 years ago

Jan Arild Snoen anbefaler KrF å ta farvel med H – og jeg er hjertens enig. Dog er jeg betenkt hva V angår. Bare det at V er imot et prosjekt som Hardangerbrua gjør at partiet neppe vil gå så godt ilag med H og Frp. Jeg håper bare at H og FrP nytter de knappe 4 årene fram til 2009-valget, å finne hverandre og således utforme en rejeringserklæring og styre sammen med rent flertall. Slikt bidrar til en trivligere hverdag for folk flest – og muligheten for den enkelte å ta egne valg uten å bli kalt en egoist.… Read more »

Fra arkivet