Ukategorisert

Ber Høyre ta farvel med KrF

Hvilke partier bør samarbeide om et regjeringsalternativ på ikke-sosialistisk side ved valget i 2009? Debatten er allerede igang, og Jan Arild Snoen deltar.

Liberaleren har berørt temaet i artikkelen Todelt opposisjon. FrPs parlamentariske leder Siv Jensen uttrykte partiets ambisjon om å bygge gode relasjoner til de ikke-sosialistiske partiene, i sitt innlegg i trontaledebatten.

Høyre og KrF bedriver selvransakelse, og forskjellen mellom de to partiene i deres holdning til den nye regjeringen er markant. KrF opptrer langt mindre avvisende enn Høyre, og gir dermed næring til spekulasjoner og forhåpninger i SP (og SV) om at KrF i løpet av perioden skal vinke farvel til høyresiden.

Forfatteren og skribenten Jan Arild Snoen gav uttrykk for sitt syn i et innlegg som sto i Aftenposten mandag 24.oktober. Her ber han Høyre ta farvel med KrF, og anbefaler at Høyre, FrP og Venstre bygger et samarbeide frem mot 2009. Snoen burde være godt kjent for Liberalerens lesere.

Vi regner med at Snoens synspunkter blir registrert og debattert av Liberalerens lesere – både de som tilhørerer et av de 4 ikke-sosialistiske partiene, og de som definerer seg til å være på høyresiden men uten å knytte seg til et bestemt parti.

Mest lest

Arrangementer