Ukategorisert

Ofrer miljøet – flate for LO

Den nye regjeringen ofrer miljøet, men legger seg flate for LO. Hvorfor kunne ikke en vannkraftutbygging regjeringen var imot stanses, mens man hadde tid til å stanse den nye arbeidsmiljøloven?

Sjelden har den nye regjeringens gjeld til LO vært mer tydelig demonstrert enn i to helt forskjellige saker regjeringen har hatt på sitt bord denne uken.

Bondevik II-regjeringen vedtok en begrenset utbygging av Hatteberg-vassdraget i Rosendal. Ap, SV og SP var imot hele utbyggingen. Til tross for dette valgte Valla-regjeringens miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) å la utbyggingsvedtaket passere statsråd. Hun skylder på dårlig tid.

Miljøorganisasjonene raser, og mener Bjørnøy kommer med uholdbare unnskyldninger. Høyres tidligere miljøvernminister, Børge Brende, mener det er Bjørnøys manglende politiske erfaring som gjør at hun ikke stanset utbyggingen hennes parti tross alt er imot. Angrepet er kjærkomment, og Bjørnøy kan skyte på Hs manglende miljøengasjement (selv om Brende kanskje er feil skyteskive for slik kritikk) – istedenfor å forklare hvorfor hun ikke brukte tiden bedre.

Før sommerferien vedtok Stortingets flertall, de daværende regjeringspartiene og FrP en ny arbeidsmiljølov, der bl.a reglene for overtidsarbeid og næringslivets adgang til midlertidige ansettelser ble utvidet. Til store protester fra LO, Ap, SV og SP.
Samme uken som som Bjørnøy ikke hadde tid til å stanse vedtaket om utbygging av vassdraget hadde hennes kollega tid nok å legge frem en ny arbeidsmiljølov, der det ikke-sosialistiske flertallets liberaliseringer ble reversert. Helt i tråd med LOs ønske.

SV og SP kan snakke så mye de vil om at denne regjeringen skal spille på lag med brede, folkelige bevegelser – som miljøbevegelsen.

Når alt kommer til alt er det LO som har betalt for og innsatt denne regjeringen.

LO bestemmer.

der er Gerd-Liv Valla sjef.

Valla er sjefen over alle sjefer i Norge.

Mest lest

Arrangementer