Ukategorisert

Fagforeningsfradraget øker! Send brev til Jens!

Idag har Kristin Halvorsen (SV) lagt frem LO-regjeringens forslag til statsbudsjett. Som ventet tilbakebetales LO-medlemmene for sitt bidrag til sosialistenes valgseier i september.

Skattefradraget for fagforeningskontingent øker, naturligvis. Dermed er det du og jeg som betaler, når kollegaen eller naboen har tatt et selvstendig valg om å melde seg inn i en fagforening. Selv er jeg vant til å betale av egen lomme for de medlemskap jeg har, enten det er FRIdemokratene, Venstre, Amnesty eller Tibetforeningen.

Fradraget for fagforeningskontingent økes med 450 kroner til 2.250 kroner.

Dagen Valla-regjeringen tiltrådte, foreslo jeg her på Liberaleren at hvis du er enig med meg i at folk bør betale for de valg de foretar, så gjør du som jeg; sender et brev til Jens Stoltenberg og protesterer på at vi får regningen på skatteseddelen for dem som har valgt å melde seg inn i en fagforening.

Du finner begrunnelsen for mitt syn her.

Jeg gjengir brevet jeg har sendt til Jens, og oppfordrer deg til å gjøre det samme:

Til statsminister Jens Stoltenberg

Jeg har hørt at regjeringen vil gi fagorganiserte rett til å trekke fra hele medlemskontingenten i fagforeningen på skatten. Idag er statsbudsjettet lagt frem, med fasit: Fradraget for fagforeningskontingent økes med 450 kroner til 2.250 kroner.

Jeg er tilhenger av full organisasjonsfrihet. Selv har jeg valgt å ikke organisere meg, fordi den aktuelle fagforeningen gir pengestøtte til og har organisert samarbeid med partier jeg ikke støtter.

Hvis regjeringen foreslår fullt skattefradrag for fagforeningskontingenten, betyr det at jeg må betale regningen for et valg andre har tatt – helt frivillig. Dette synes jeg er urimelig.

Jeg har respekt for at andre organiserer seg, og mener at de også bør ha respekt for valget jeg har tatt – om ikke å organisere meg. Å sende meg regningen for sine valg, er respektløst.

Jeg ber deg sørge for at regjeringen ikke går videre med forslaget.

For du er vel statsminister for alle som jobber – ikke bare for de som organiserer seg?

Jeg håper på positivt svar.

Mvh. …

Hvordan sende brevet til statsministeren:

Sendes på epost postmottak@smk.dep.no – eller her.

Pr brevpost til Statsministerens kontor
Akersgaten 42
Postboks 8001 Dep.
0030 Oslo

Pr. fax til 22 24 95 00

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
John Glærum-Gaupseth
John Glærum-Gaupseth
16 years ago

Man kan naturligvis mene det du mener og i tillegg ha rett, men at økt skattefradrag for medlemsskontingent skal være verre enn skattefradrag for gaver til religiøse organisasjoner som Levende Ord o.l., det skjønner jeg ikke. Av to onder, er skattefradrag for medlemskontingent langt å foretrekke før en slik ordning til fundamentalistiske og undertrykkende religiøse organisasjoner. Skulle dessuten fjerning av skattefordelen ved medlemsskap i LO ha noen som helst mening, burde man innføre en ordning der medlemsbedrifter i NHO heller ikke får avskrive sine utgifter til medlemsskap i NHO. Det bør jo i anstendighetens navn ikke være forskjell på arbeidstakere… Read more »

Arild
Arild
16 years ago

Hvor finner jeg en overiskt/link til hvilke organisasjoner/grupper den norske stat støtter ?

Henning
Henning
16 years ago

Jeg har kommentert dette på din opprinnelige posting, men gjentar det gjerne her: «Som kjent er sosialistregjeringen kjøpt og betalt av LO» skriver du. Vel, det tror jeg neppe du får noen fra regjeringspartiene (det er jo ikke bare SP som sitter i regjering, er det vel?) til å skrive under på. Ikke meg for den del heller. For ordensk skyld, jeg er hverken medlem av noe politisk parti, eller av noen fagforening. At man får økt fradrag for å være med i en fagforening, synes jeg er helt greit. Og det du ser ut til å glemme FULLSTENDIG, er… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Naturligvis vil ikke regj.partiene innrømme at de er kjøpt og betalt av LO, men kjensgjerningene taler for seg selv. De har latt være å stanse utbygging av et vassdrag i Rosendal, grunnet «tidspress», men hadde innnen samme tidsrom klart å legge frem forslag til ny arbeidsmiljølov som 100% innfrir kravene fra LO. Tilfeldig? Neppe. Det er ingen tvil om at LO sponset regjeringspartienes valgkamp med mye penger, og drev en massiv kampanje innad for å få medlemmene til kun å stemme på disse 3 partiene, og ikke f.eks på FrP som mange LO-medlemmer har gjort de siste årene. Jeg vet… Read more »

John Glærum-Gaupseth
John Glærum-Gaupseth
16 years ago

Og jeg forventer at man greier å forholde seg til SAKLIGE motargumenter uten å ty til hersketeknikker som «at leserne klarer å analysere et visst minimum av tekstens innhold». Jeg tror de fleste utmerket godt greier å forstå hva du sikter til, uten at vi derved senker oss ned på debattnivå som i sin form gir inntrykk av at vi er mindre mentalt utrustet enn «Pleym». Det er fremdeles slik at BondevikII gav skattefradrag for gaver/donasjoner til religiøse organisasjoner. Det er fremdeles slik at NHO-organiserte bedrifter fikk (og får) fulle avskrivinger for utgifter bedriftene har med å være organiserte. Og… Read more »

Pleym
Pleym
16 years ago

Hvor vanskelig kan det være? 1.avsnitt introduserer brevets tema. 2.avsnitt handler om fagforeninger som støtter visse partier, og som derfor er uaktuelt å være medlem av. En rekke LO-medlemmer stemmer som kjent FrP, og burde kunne støtte dette. Sikkert også borgerlige velgere generelt. 3. og 4.avsnitt handler om å lempe regningen for egne valg over på andre. Burde være enkelt å støtte for alle som er enige i synspunktet. Bondevik II-regjeringen gav skattefradrag for frivillige organisasjoner, ikke kun religiøse. Ikke noe ideelt opplegg – men jeg skal komme tilbake til det i en egen artikkel. Problemstillingen i denne og flere… Read more »

Fra arkivet

 • Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?Bærekraftsmålene – er det så ille med ulikhet?
  Økonomisk vekst, sysselsetting, industrialisering, innovasjon og bosetning er del av bærekraftsmålene. Hva betyr det? Og hva med ulikhet og barnearbeide? Del 3 i en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Storflyplassen som ble et kaosStorflyplassen som ble et kaos
  Byggingen av Berlins nye flyplass skulle bevise at offentlig sektor kunne takle store prosjekter bedre enn den private.
 • Til glede for nye lesereTil glede for nye lesere
  Denne artikkelen skrev redaktøren for 10 år siden i forbindelse med Liberalerens 10-års jubileum.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Det er farlig å dele verden i kun toDet er farlig å dele verden i kun to
  Liberalismen er den ideologien som lider mest av å dele verden inn i to forenklede virkeligheter.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.