Ukategorisert

Klønete Venstre-opptreden

Venstre sitter med nøkkelen til å skape flertall for kjønnsnøytral ekteskapslov, men bidrar til å skape tvil om denne reformen overhodet blir gjennomført.

Spørsmålet om kjønnsnøytral ekteskapslov vakte hodebry under Soria Moria-forhandlingene til LO-lederens marionetter; Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Åslaug Haga.

SP er mot, de to andre for. Det endte med at SP fikk reservere seg – og AP/SV satset på flertall sammen med V, og evt. liberale Høyre-representanter.

Venstre-leder Lars Sponheim gikk ut i Dagbladet med harde utfall, og ble tolket slik at han ville hindre innføringen av en kjønnsnøytral ekteskapslov – et tiltak Venstre har programfestet å støtte..

Frigjort fra bibelpregede KrF og i mange sammenhenger verdikonservative Høyre kunne det liberale Venstre heise den verdiliberale fanen til topps. Venstre er ikke representert ved spesielt mange unge urbane i sin nye, rekordstore stortingsgruppe. Derimot er både Vestlandet og Sørlandet godt representert. Som kjent har spenningen mellom konservative og liberale i Norges eldste parti alltid vært der.

FRIdemokratene og Liberaleren har i mange sammenhenger markert at vi er tuftet på en helhetlig liberalisme; myndighetene skal holde seg unna både lommeboken og privatlivet ditt. Så lenge du ikke skader andre er du fri til å gjøre de valgene du mener er best for deg.

Liberaleren hadde helst sett at hele ekteskapslovgivningen forsvant, og ble et privat kontraktsrettslig forhold. Det kommer nok til å gå både vinter og vår før vi kommer så langt.

I mellomtiden er det en god ide å likestille homofile og heterofile par – gjennom en kjønnsnøytral ekteskapslov.

La oss håpe at det uttalt liberale partiet Venstre med sin klønete opptreden så langt ikke kompliserer muligheten for at Norge tar et nytt, verdiliberalt skritt videre.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Det Venstre går imot er ikke selve loven, men det at man vil frata trossamfunnene sin rett til å selv avgjøre hvorvidt man vil vie homofile; det er et teologisk spørsmål og politikerne skal ikke detaljstyre slikt.

Det burde Liberaleren, som er imot statlig innblanding, vite. Skal man skille kirke og stat først når kirken er fratatt all frihet til å basere sine avgjørelser på sin tro?

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Naturligvis vet Liberaleren dette, og har også satt søkelyset på Vs holdning til temaet i en egen kommentar: https://www.liberaleren.no/arkiv/002647.php

VamPus
16 years ago

Her har VamPus faktisk forståelse for Venstres holdning – ikke fordi kjønnsnøytralt ekteskap ikke er viktig, men fordi skille av kirke og stat er viktigere enn å diktere bakstreverske trossamfunn. Krever vi det i den norske kirke, mener jeg at vi bør kunne kreve det i alle kirkesamfunn som er etablert i norge, inkludert muslimske.

Det ville forøvrig vært gøy..

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

Naturligvis skal trossamfunnene slippe pålegg i strid med sin lære, men i tråd med dette burde faktisk statskirken selv bedt om å få løsnet fortøyningene da Abortloven ble vedtatt i 1978 og partnerskapsloven i 1992.

Det vi stiller spørsmål ved i artikkelen, er om V makter å markedsføre sin liberale holdning (der de skiller seg fra AP og SV) med både støtte til kjønnsnøytral ekteskapslov og indre frihet for religiøse samfunn – eller om det V oppnår er å så tvil om sin liberale grunnholdning, i denne saken

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Jeg ser absolutt ingen grunn til at jeg, gjennom staten skal finansiere en intolerant institusjon som diskriminerer på basis av seksuell legning.

Vil statskirken diskriminere mot homofile får de bli en privat organisasjon, som alle trosamfunn burde være. Så lenge de henger fast som en parasitt på staten og skattebetalerene kan de ta de onde med det gode.

Fra arkivet