Ukategorisert

Retten til å diskriminere

Det er lett å mobbe de slemme. Det er lett å overse deres menneskeverd. Det er kanskje nettopp derfor viktig å være bevisst på deres rett til å foreta frie, selvstendige valg.

Menneskers rett til å foreta egne valg, innebærer en rett til selv å velge kriteriene som man velger fra. Grunnen til at jeg kjøper dagligvarene mine på en bestemt butikk, bør jeg ha hundre prosent råderett over. Kanskje har de best priser? Kanskje har de best råvarer? Kanskje har de den mest ryddige butikken? Kanskje har de kortest gangavstand? Kanskje har de best parkeringsplasser? Kanskje har de de peneste kassadamene? Kanskje kjenner jeg noen andre som handler der? Kanskje er det noen jeg vil unngå som jeg vet at ikke handler der?

Grunnene er mine. De kan være irrasjonele og fordomsfulle. De kan være uforståelige for alle andre.

En pub kan f.eks. være rasismefri sone. Det er noe man liker. Det er populært og man forsvarer gladelig deres rett til å ikke slippe inn rasister. Problemet oppstår for mange når man ikke liker valgene. Hva om de vil være en hvit sone, der «fargede» ikke har adgang? Hvordan er det da med toleransen?

La meg innrømme at min toleranse vil være lik null. Jeg vil aldri sette mine ben i en pub som driver rasistisk. Jeg vil boikotte dem. Og oppfordre andre til det samme. Men jeg vil forsvare deres rett til å foreta dette valget, med de konsekvensene det medfører for kundeforholdet til meg. Også de dumme, ekle og slemme har de samme rettigheter som oss andre.

Grunnen til at jeg skriver denne artikkelen er overskrifter Frelsearmeen rensker ut homofile i Dagsavisen. Artikkelen antyder at Frelsesarmeen er begynt å diskriminere homofile. De mister sin jobb p.g.a. hvem de elsker i livet.

Liberaleren støtter hundre prosent opp om Frelsesarmeens rett til å selv velge hvem de vil ha som ansatte, inkl. retten til å diskrimenere. Politiske myndigheter har ingen rett til å blande seg bort i dette. Enkelt og greit.

Nå tar jeg selvsagt mye som skrives i avisene med en klype salt, men om det viser seg at ryktene er sanne, så kan nok Frelsesarmeen regne med at mine penger neppe kommer til å havne på deres bankkonto i fremtiden…

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Enig. Alle har rett til å mene hva de vil og alle har rett til å mene hva de vil om hva andre mener. Jeg synes det er forkastelig med rasistiske puber som brukes som eksempel her, men det er da vitterlig et valg eieren og eieren alene skal kunne ta. Jeg tar også mange irrasjonelle valg, da jeg faktisk er et vanedyr av de ekstreme. Jeg er fordomsfull, men er i hvertfall såpass selvbevisst at jeg tør erkjenne det. Ingen er fordomsfrie; å hevde at man er fordomsfri er den største fordom av alle. Mange, blant dem kjæresten min,… Read more »

Tom Arnesveen
16 years ago

For å klare opp: Pål Magne Ånestad skrev: «Husk at de som diskriminerer rasister faktisk er rasister (les: intolerante) selv.» «…lite sannsynlig at jeg i fremtiden vil ansette en RV-er. Fordommer og rasisme i høyeste grad fra meg der, ja.» Jeg vil si at rasisme er «syn el. holdning som bygger på antakelsen om at menneskene kan grupperes i raser hvorav enkelte er «høyerestående» og andre «laverestående».» (sitert fra Caplex.no), at intoleranse er å ikke bære over med andres meninger/holdninger, og at en fordom er «en forhåndsmening, som man fatter uten først å ha undersøkt saken.» (sitert fra Wikipedia). Intoleranse… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Og hva gjør sosialismen feil og ond?

Noen ganger mistenker jeg at dette bare er et samlested for liberale som bare vil snakke stygt om sosialister..
Før Bent Mosfjell publiserte sine artikler i dag, vitnet iallefall det meste hittil om skyts rettet mot sosialisme, ikke egen ideologi.

Pleym
Pleym
16 years ago

Kombat-Kåre har øyensynlig ikke registrert at Liberaleren kommenterer saker i nyhetsbildet, sett fra vår liberalistiske synsvinkel.

Men det er altså det vi gjør.

VamPus
16 years ago

..men det GJØR ikke noe om vi også snakker stygt om sosialister.. For et nettsted som er slem med sosialister x Pi så er K-K velkommen til VamPus Verden :-))

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Vær så god å snakk om sosialister dersom det er det dere vil.
personlig syns jeg det kunne blitt mer interessant dersom det ble argumentert godt FOR liberalismen, og ikke bare MOT sosialismen.
(ikke at liberalismen er feil, det er ikke det jeg vil frem til)

Arbeider
Arbeider
16 years ago

Tja. «lite sannsynlig at jeg i fremtiden vil ansette en RV-er». Om en arbeider mener at kommunisme er bra ska han eller hu vaffal ikke få sæ jobb…? Det er tydelig hvem sin frihet fridemokratene prediker om vaffal. Og det ække vanlige folks frihet. Det snakkas om retten for EIEREN, til sjøl å kunne bestemme. Eller HVITEs rett til å unngå farga…
Tobben RØD(?)Isaksen er med dere, ern ikke..?

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Litt på kanten, men jeg er enig.
Det er forkastelig å dømme en person utifra bakgrunn, og ikke noe en burde ha «rett» til.
Det er liberalisme på ville veier, gjør som du vil, selv om det går ut over andre.

Eskil
Eskil
16 years ago

Personlig ville jeg aldri ha ansatt en person som proklamerte sin tilhørighet til RV. For det kunne ha skapt unødvendige konflikter på en arbeidsplass. Til «arbeider» vil jeg presisere at det er eierene som ansetter og skaper arbeidet. De tar risikoen. De tar sin kjært oppsparte kapitall og invisterer det i arbeidsplasser. Og til informasjon så ville jeg foretrukket å ansette en «farget» person som du snakker om siden jeg har erfart at arbeids innsatsen er ofte bedre grunnet takknemelighet noe som mange nordmenn har mistet.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men du vet jo ikke om denne personen ville vært slik du beskriver.
Han «kunne» skapt situasjoner sier du.
Til din informasjon så kjenner jeg en RV’er, og han jobber like hardt smo en hvilken som helst annen person.
Det du derimot gjør nå, er å dømme en person pga. det inntrykket du har fått av RV’ere.
Hva om personen er en kjernekar som jobber aldri så hardt?
Det kan du aldri få vite, fordi han ikke skal ansettes på grunn av sin partitilhørighet, og bare derfor.
Og slikt er og blir forkastelig.

VamPus
16 years ago

To ting: Poenget er ikke at ikke RVere og kommunister kan være dyktige eller dyktigere enn andre, men de var tross alt kjent for å bevisst gå inn på arbeidsplasser for å lage kvalm. Nå er det riktignok en god stund siden, men når de selv mener at profitt ikke er et mål, så ville nok jeg også vært litt skeptisk. Så til det egentlige temaet; jeg velger å snu det på hodet og si at jeg mener at et lovverk mot diskriminering fører til at bedrifter (med en ledelse) som egentlig diskriminerer ikke blir så synlige fordi de legger… Read more »

Tom Arnesveen
16 years ago

Arbeideren skrev: «Det snakkas om retten for EIEREN, til sjøl å kunne bestemme. Eller HVITEs rett til å unngå farga»

Ja, men det snakkes samtidig om arbeiderens rett til å bestemme, og fargedes rett til å unngå hvite. Det handler fundamentalt sett om individets eiendomsrett. Lovens oppgave bør være å beskytte mot eiendomskrenking. Enhver har rett til å gjøre med sin eiendom som han selv vil, så lenge eieren ikke krenker andres eiendom. Individet og dets rettigheter står i fokus, ikke staten eller noen særinterresse. Rasisme er umoralsk, men ikke rettighetskrenkende, og lov og moral bør ikke blandes sammen.

Tom Arnesveen
16 years ago

Jeg skrev «lov og moral bør ikke blandes sammen», og det er kanskje ikke 100% riktig. Jeg vil forklare hva jeg mente:

Lovens funksjon bør være å beskytte individets mulighet til å bestemme over sitt eget liv. Personlig moral, altså moral som ikke krenker andres rett til å bestemme over sitt eget liv, bør ikke dømmes av loven; loven bør kun dømme rettighetskrenking. Dersom loven gjør dette er den moralsk, og dersom den ikke gjør det er det umoralsk. Lov og moral hører altså sammen, men overlapper ikke hverandre fullstendig, for å si det sånn.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men la oss ta et ekstremt eksempel. La oss si at det finnes én person som eier 90% av alle landområder i absolutt hele verden. De resterende 6 milliarder mennesker blir presset inn i de resterende 10%. Fattigdommen er enorm, og mennesker dør i hopetall av matmangel og sykdommer. Det er rett og slett ikke plass. VIl da «eiendomretten» gjelde i dette tilfelle? HVis jeg slavisk følger liberalismen i dette tilfelle, så betyr det at den ene mannen ikke trenger å ta noe hensyns, siden det tross alt er hans egen eiendom, og han bør selv få bestemme hvordan han… Read more »

Bent Mosfjell
16 years ago

La oss ta et annet ekstremt eksempel: La oss anta at alle mennesker lever lykkelig såsant ingen barn under 10 år får en klem. Dersom et slikt barn får en klem, vil alle mennesker bli ulykkelige og 1 million mennesker vil dø en smertefull død ved hver fullmåne inntil 100 000 barn er drept mens ordene «Virkeligheten finnes ikke» messes av nakne jomfruer… I likhet med forrige eksempel har ikke dette noe med virkeligheten å gjøre, og er således ikke relevant! Jeg beklager den spydige tonen, men er litt smålei av at hypotetiske eksempler som aldri vil inntreffe brukes som… Read more »

Tom Arnesveen
16 years ago

Dersom en person eier 90% av all eiendom, betyr dette at hans eiendom er blitt opparbeidet/gitt til ham på en eller annen måte. Det er derfor i utgangspunktet rettmessig hans eiendom, men det er såklart en rekke problemområder i forhold til dette. For å ta et relatert, mer håndgripelig tilfelle først: Dersom person A leier hus X, som er i midten av eiendom Y, til person B, og B må gjennom Y for f.eks. å handle mat, betyr ikke det at A eier B for resten av livet. Det betyr, dersom annet ikke er spesifisert av A, at B har… Read more »

Fra arkivet