Ukategorisert

Hvis p, så q

p. q.

Modus ponens kalles dette:

Hvis p, så q
p
– – –
q

Dette er grunnleggende lærdom for alle ex.phil. studenter. Elementær logikk.

Et resonnement som følger denne formen er logisk gyldig. For at det skal være sant, må det både ha sanne premisser. (herregud, håper jeg husker helt korrekt her, det er 15 år siden jeg tok ex.phil…)

La meg presentere et eksempel:

Hvis man ikke har tillit til noen, bør man ikke gi dem ansvar for å løse viktige problemer.

Her er p og q:
P: Jeg har ikke tillit til noen
q: Man bør ikke gi dem ansvar for å løse viktige problemer.

(Hm, jeg er ikke helt fornøyd her, men har ikke tid til å tenke gjennom det, så gjør ferdig poenget med artikkelen, så får vi løse eventuelle problemer i kommentarene. Viktigere å stimulere tanker enn å lage en 100% fasit alltid)

Ifølge den store europeiske samfunnsvitenskaplige undersøkelsen European Social Survey, har kun 26,7 prosent av nordmenn tillit til de politiske partiene. (Dagbladet 15.11.2005, side 4)

Poenget er at det bør følge logisk – og etter min mening er premissene sanne – at man ikke bør gi noen man ikke har tillit til ansvar for å løse viktige problemer. Og folk bør således ikke gi politikere ansvar, noe de dessverre alltid gjør.

Det er viktig å løfte frem alternativer, slik at folk kan velge vekk politikere som de ikke har tillit til.

Mest lest

Arrangementer