Ukategorisert

Hvis p, så q

p. q.

Modus ponens kalles dette:

Hvis p, så q
p
– – –
q

Dette er grunnleggende lærdom for alle ex.phil. studenter. Elementær logikk.

Et resonnement som følger denne formen er logisk gyldig. For at det skal være sant, må det både ha sanne premisser. (herregud, håper jeg husker helt korrekt her, det er 15 år siden jeg tok ex.phil…)

La meg presentere et eksempel:

Hvis man ikke har tillit til noen, bør man ikke gi dem ansvar for å løse viktige problemer.

Her er p og q:
P: Jeg har ikke tillit til noen
q: Man bør ikke gi dem ansvar for å løse viktige problemer.

(Hm, jeg er ikke helt fornøyd her, men har ikke tid til å tenke gjennom det, så gjør ferdig poenget med artikkelen, så får vi løse eventuelle problemer i kommentarene. Viktigere å stimulere tanker enn å lage en 100% fasit alltid)

Ifølge den store europeiske samfunnsvitenskaplige undersøkelsen European Social Survey, har kun 26,7 prosent av nordmenn tillit til de politiske partiene. (Dagbladet 15.11.2005, side 4)

Poenget er at det bør følge logisk – og etter min mening er premissene sanne – at man ikke bør gi noen man ikke har tillit til ansvar for å løse viktige problemer. Og folk bør således ikke gi politikere ansvar, noe de dessverre alltid gjør.

Det er viktig å løfte frem alternativer, slik at folk kan velge vekk politikere som de ikke har tillit til.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kyrre
Kyrre
16 years ago

Jeg er interessert i å vite hva de diverse skribenter her mener er et mulig alternativ til Partier. Jeg ser på organiserte partier som et nødvendig onde i et demokrati, og demokrati som nødvendig (og muligens et onde) for å ivareta en liberal stat (ikke at noen demokratier hittil har vist seg så veldig liberale). Hvordan kan vi ha et demokrati uten partier? Direktedemokrati kan jo fungere, men bare på et lokalt plan tror jeg. Og hvis man skal ha representativt demokrati uten partier må man gå tilbake til en-mandatskretser etter Britisk modell . Man kunne vel t.o.m. nekte stortingskandidater… Read more »

Ingolf Kvamme
Ingolf Kvamme
16 years ago

Kyrre:

Poenget er ikke at man ikke skal ha politiske partier; poenget er at man ikke bør overlate for mye ansvar til disse. Det Mosfjell tar til orde for ovenfor, er at ansvaret bør overføres fra politikerne til individet. Istedenfor at politikerne sitter på Stortinget og detaljregulerer folks liv, bør folk bestemme over sine egne liv.

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Det er jeg selvfølgelig helt med på, men jeg mener å huske at ved flere anledninger har hele institutsjonen med partier blitt kritisert. Tror det var Pleym som snakket om at ‘pakkeløsninger’ var ganske sub-optimalt. Som du sikkert så på den litt vel lange kommentaren min er dette ett problem som har interessert meg og.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
16 years ago

Det er ikke nødvendig med sanne premisser for å lage istand et logsk holdbart resonement. Vi kan tenke oss følgende eksempel på en logisk, ikke gyldig form: A Hvis Dankert er født i, eller på annen måte har tilknytning til Bergen, så er han bergenser. B Dankert er ikke født i, eller har tilknytning til Bergen. C Dankert er ikke bergenser. Her har vi altså sanne premisser, men usann konklusjon. Dette viser den logiske forms ufullkommenhet. Det faktum at vi mennesker i vår ufullkommenhet båda har skap premissene og den logiske form, følger det rimelig herav at også all form… Read more »

Bent Mosfjell
16 years ago

To korte kommentarer. Er enig med Eivind at man skal være forsiktig med å bruke logikk på mennesker. Mennesker passer ikke inn i firefeltsmatriser. Logikk er i beste fall et nyttig redskap, aldri et mål når det gjelder mennesker. Når det gjelder spørsmålet til Kyrre, så må jeg innrømme at jeg skulle ønske jeg hadde mulighet til å gi et så godt svar som det fortjener. Jeg har dessverre ikke tid til å skrive en bok… Personlig så ser jeg så store problemer med demokratiet at jeg ønsker å erstatte det med et anarki. Jeg har argumentert for dette i… Read more »

Fra arkivet