Ukategorisert

Tenk over dette!!!

I Norge sytes det stadig over hvor mange stakkars fattige det er i dette landet.

Vi siterer fra Dagsavisen i dag:

Av de 735.700 menneskene som bor i områdene Leger uten grenser har undersøkt, døde 12.060 personer i løpet av 75 dager mens undersøkelsen ble foretatt. De vanligste dødsårsakene er malaria, diaré og akutte luftveisinfeksjoner.

Barna er de første ofrene når slike sykdommer rammer. I de fem helsesonene, fordelt på fire provinser, dør mellom to og seks barn per 10.000 innbyggere hver eneste dag. Halvparten av innbyggerne i de samme sonene forteller at de ikke hadde tilgang til medisinsk hjelp sist de var syke. I gjennomsnitt har en kongoleser to kroner dagen å leve for. Likevel koster det penger å oppsøke helsetilbud som lege eller sykepleier.

Alle mennesker har de samme rettigheter. Det er et grunnleggende prinsipp i liberalismen. Dessverre er det kun i liberalismen det er et grunnleggende prinsipp.

Vi som skriver i Liberaleren er overbevist om at våre synspunkter vil være det som trengs for at fattige mennesker skal unnslippe ens fortvilte situasjon. Det er ikke nok med en jevn strøm av almisser. Det trengs muligheter til å stå på egne ben og fungere som likeverdige mennesker gjennom produksjon og handel. Nødhjelp har en funksjon i akutte kriser, men det er ikke en varig løsning.

Vi ønsker derfor å hjelpe fattige, lidende – av og til døende – mennesker ut av sin situasjon gjennom en kombinasjon av frivillig nødhjelp og langsiktige, like, liberalistiske rettigheter. Slik at de kan forme sin egen fremtid, på en trygg, velstående måte. Med «de» mener vi ikke «myndighetene» eller «presidenten» eller «folket» eller noe annet kollektivt organ. Vi snakker om det enkelte mennesket. Alle mennesker, på sin måte.

Det er fortvilet å se slik grenseløs lidelse som man ofte opplever i Afrika. Det er salt på såret å se på at våre ideologiske motstandere klarer å 1) preke plikt til å hjelpe, 2) i praksis prioritere nye mobiltelefoner og andre luksusgoder til såkalte «fattige» nordmenn som bare har 100 000 kr å leve av i året og 3) faktisk fremstå som de moralske og medmenneskelige i menneskers bevissthet.

Liberalismen har både de praktiske løsningene og det moralsk høyverdige synet, fritt for dobbeltmoral og sjåvinistisk nasjonalisme.

Tenk over hvem som fortjener hjelp. De «fattige» i Norge eller de fattige i Kongo. Svaret bør være lett! Tenk så over hvem norske politikere prioriterer og er solidariske med. Tenk så over om det kanskje er på tide å se igjennom dobbeltmoralen. Tenk så gjennom om kanskje den liberalistiske ideologien er noe som du bør se på som et bedre alternativ.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

##Det er fortvilet å se slik grenseløs lidelse som man ofte opplever i Afrika. Det er salt på såret å se på at våre ideologiske motstandere klarer å 1) preke plikt til å hjelpe, 2) i praksis prioritere nye mobiltelefoner og andre luksusgoder til såkalte «fattige» nordmenn som bare har 100 000 kr å leve av i året og 3) faktisk fremstå som de moralske og medmenneskelige i menneskers bevissthet.## Jeg husker for en tid tilbake, da var det en debatt ang. lønnsøkningen til politikerne. Jeg sa at det burde være like økninger i lønningene, mens Pleym derpå svarte at… Read more »

Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

Dette er hovedgrunnen til at jeg er liberalist: Rettferdighetsprinsippet. Alle skal ha like rettigheter, enten de bor i Norge, Kina, Iran eller Kongo. Dette innebærer rett til å disponere over eget liv, egen arbeidskraft og egen eiendom, ytringsfrihet, og frihet til på frivillig basis å inngå avtaler med og handle med hvem man vil, så sant man ikke krenker andre menneskers samme rettigheter – ut fra prinsippet om at «din frihet slutter der min begynner».

VamPus
16 years ago

Dette synes jeg egentlig var en litt for enkel kommentar til å være B-J. Den kan forstås som at dersom liberalistene satt ved makten (den begrensede makten det ville vært), så ville de pengene vi bruker til å «hjelpe» nordmenn – dvs trygder, støtte bla bla bla – vært sendt ut av landet for å gi til Kongo, og slik er det jo ikke. Liberalismen tror ikke på å ta fra noen for å gi til andre – det er urettferdig. Men jeg tror på at demokrati, frihet og markedsøkonomi gir en velstandsutvikling som på sikt bedrer situasjonen drastisk. Dette… Read more »

Grim
16 years ago

Jeg forstår ikke hvorfor Liberaleren slipper B-J fritt til i spaltene. Dette er en grovt forenklet og veldig fordummende fremstilling av fattigdomsproblematikken. Hvis man bruker et av verdens fattigste land som referanse, så er det klart at selv de fattigste i norge er steinrike. Men det betyr ikke at de fattige i norge ikke har vesentlig mindre å rutte med en gjennomsnittet, og at de heller ikke faller utenfor fellesskapet. Dette blir derfor like dumt som å hevde at vi ikke har noen rett til å klage over dårlig veistandard her til lands, fordi de har dårligere krøtterstier i Kongo.… Read more »

Pleym
Pleym(@pleym_2)
16 years ago

«Jeg forstår ikke hvorfor Liberaleren slipper B-J fritt til i spaltene.» BJM var intiativtager til, og Liberalerens første redaktør. Liberaleren skal reflektere liberalismens grunnleggende verdier, men samtidig ideologiens bredde. Du finner sjelden om noensinne 2 liberalister som er enige med hverandre i 90% av sakene. Liberalerens redaksjon reflekterer liberalismens bredde. Det vil du se både av de temaer de ulike skribentene tar opp, men også av argumentasjonen den enkelte bruker, og vinklingen temaet behandles under. Bent Johan Mosfjell er et viktig medlem av redaksjonen, med helt egne innfallsvinkler og argumentasjon. Liberaleren har skrevet flere artikler om internasjonal rettferdighet, om fattigdommen… Read more »

Johan Andorsen
Johan Andorsen
16 years ago

Nå er Mosfjell på jordet… Debatt er positivt, selvsagt, og det er positivt å nytte rasjonelle argumenter også. Mosfjell ønsker å prioritere hjelp til de mest fattige i verden, og da kommer selvsagt de «fattige» i Norge ikke øverst på listen. Men det er jo helt meningsløst å blande sammen «fattigdom» i Norge med fattigdomsproblemer i enkelte regioner i Afrika. De «fattige» i Norge er personer som av en eller annen årsak har ramlet utenfor kriteriene for å få tilgang til en del av ei nesten uendelig stor kake, mens fattige deler av Afrika bare tilbyr sykdom, matmangel, borgerkrig, diktatur,… Read more »

Bent Mosfjell
16 years ago

Til Vampus: Alle artikler jeg skriver på Liberaleren blir for enkle. Det er alltid nyanser og argumenter som ikke kommer frem. Det som jeg søker er å stimulere til videre tanker og kanskje komme med noen gode poenger eller argumenter. I sum håper jeg imidlertid at uttallige artikler kan gi et skinn av et samfunnssyn som både behandler mennesker med respekt individuelt sett og som fungerer bedre enn andre alternativer for samfunnet som helhet. Til de andre kommentarene I essens er det to kritikker/spørsmål som stilles. 1) Det er galt å sammenligne situasjonen i Afrika og Norge siden vi kan… Read more »

Grim
Grim
16 years ago

ja, det er jo greit å vite at på Liberaleren beskjeftiger man seg ikke med annet enn overfladiske analyser og spissformuleringer. Takk for advarselen, jeg skal herved holde meg til mer interessante blogger.

Fra arkivet