Ukategorisert

Klager viser viktig poeng!

Bortkastet og verdiløs undervisning er et stort problem i dagens samfunn. Dessverre er de fleste likene godt gjemt i skapet.

I Aftenposten kan vi lese følgende:

Forbrukerrådet har opplevd et rush av klager fra studenter som mener undervisningen ved privatskoler er bortkastet og verdiløs.

En åpenbar konklusjon er at mange privatskoler er dårlige. De klarer rett og slett ikke å tilfredsstille sine kunder. Vi kunne selvsagt skrive en del om at mye av dette er innkjøringsproblemer siden utbredt drift og bruk av privat undervisning er et realtivt nytt fenomen i Norge.

Det er grunn til å anta at konkurranse-effekter vil redusere disse problemene radikalt. Dårlige skoler vil miste elever (nåværende og fremtidige), tape penger og gå konkurs. Eller i hvert fall tape markedsandeler til bedre skoler.

Vi velger imidlertid å kommentere et mindre åpenbart, men minst like viktig poeng. Elevene i privatskoler betaler selv (i høy grad) for sin undervisning. De har således direkte, personlig interesse – veid opp mot alternativ bruk av penger – i å få gode tjenester. Når man investerer i noe, stimulerer det interesse. Når man handler mat eller klær, sjekker man for kvalitet og pris. Hadde mat og klær blitt delt ut – uten direkte betaling – ville man ikke vist samme interesse.

Offentlig skole – enten det gjelder grunnskole, videregående skole eller høyere utdanning – er såkalt gratis. Det er selvsagt noe stort tull å kalle det gratis, det betyr bare at noen andre betaler. Men folks falske følelse av at det er gratis betyr at de ikke stiller samme krav som de ville gjort dersom de hadde betalt.

Du kunne tro det ville blitt harraball dersom en gjennomsnittlig førsteårsstudent ved Universitetet i Oslo fikk en regning på 50 000 kr for den undervisning de har fått… De færreste vil verdsette tjenester liek høyt som kostnadene faktisk er, men det spiller ingen/liten rolle siden det ikke er de som betaler.

Privatskolefeilene avdekker således et gjennomgående problem. Et utdannelsessystem som suger. Et utdannelsessystem der man ikke får et produkt som er verdt like mye som produksjonskostnadene.

Mange tror feilaktig at markedet i motsetning til offentlig er perfekt og uten feil. Dette er selvsagt noe tull. Menneskers manglende allvitenhet og feilbarlighet gir feil over alt. Feil er vanlig. Feil er til og med bra, siden en dynamisk prosess som tillater feil, gir rom for nyskapning og spennende, gode løsninger. Et av markedets største fortrinn i forhold til offentlig sektor er at feil blir synliggjort og avdekket. De kan således raskere og bedre bli avslørt og rettet opp.

Mest lest

Arrangementer