Ukategorisert

Et brev om skolestart

Er du også blant dem som har fått brev om at det er på tide å skrive din håpefulle inn til skolestart høsten 2006?

Nå har jeg allerede søkt om plass på privatskole for min eldste, og prisen var slett ikke avskrekkende. Godt under makspris i barnehaven. Men skolen er jo populær, så vi er ikke garantert plass for vårt barn.

Jeg skrev derfor et lite brev til skolen, om hvilke krav vi som foreldre vil stille; om bygningsmasse, lærernes kompetanse, standarden på læremidler, og skolens virkemidler for rekruttering. En idé også for deg?

Her er brevet:

«Vi har søkt om plass for vår eldste sønn på en privatskole, og skal til opptakssamtale der på nyåret. Da dette er en populær skole med stor søkning, er han ikke garantert å få plass.

Vi anser det for å være en selvfølgelig rett som foreldre å velge den skolen som vi mener best kan gi våre barn kompetanse til å møte en krevende voksenverden.

Selv om vi grunnet bosted sogner til skolen, vil vi ikke avfinne oss med tildeling av skole på et slikt kriterium som bosted, og ønsker derfor svar på en del spørsmål rundt skolens fysiske tilstand, læremiljøet, og lærernes kompetanse.

Vi har ikke all verdens tiltro til at kommunene (det gjelder ikke denne kommunen spesielt) evner å ivareta og vedlikeholde sin eiendomsmasse, herunder skolene. Vi vil derfor vite om skolen har fått helse/miljø/sikkerhetspålegg, og eventuelt når disse påleggene vil være efterkommet.

Vi ønsker å vite hvilken kompetanse lærerne har som skal undervise vår sønn, hvor gammel den er, og når den er oppdatert.

Vi ønsker også å vite hva skolens ledelse (evt. kommunen, hvis skolen ikke er fristilt når det gjelder lønns- og personalpolitikk) gjør for å tiltrekke seg dyktige lærere, og om individuelle lønns- og arbeidsbetingelser, og efter-/videreutdannelse er blant virkemidlene som benyttes.

Vi ønsker å vite om lærernes evne til å formidle kunnskap blir efterprøvet regelmessig.

Skolens evne til å gi våre barn de best mulige forutsetninger for sitt videre liv avhenger ikke kun av bygningsmasse og lærere, men også av læremidler. Vi er derfor interessert i å vite hvilke læremidler skolen benytter, og hvor gamle disse er.

Hvis svarene på ovenstående spørsmål ikke anses tilfredsstillende, må kommunen gi oss som foreldre anledning til å velge en skole som anses bedre i stand til å gi våre barn de best mulige forutsetninger for sitt videre liv.»

Med et slikt brev håper jeg å få satt søkelys på hvordan kommunen jeg bor i prioriterer noe så grunnleggende som barns utdannelse og oppvekstvilkår. Kommunen må konsentrere seg om sine primæroppgaver – og det er det på tide å si klarere ifra om! Dette er ikke ene og alene en politisk oppgave, men min oppgave som bevisst borger.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Og hva med de som ikke har råd til å sende barna på en slik skole?
Skal barna få dårligere kunnskaper fordi foreldre ikke har råd?
Privatisering ditt, og konkurranseutsetting datt.. ufyselig.

Forresten var brevet like ufyselig, da det vitner om at det skulle brukes i politisk sammenheng her inne.

Pleym
Pleym
16 years ago

Hvem sier at foreldrene skal betale? Mitt poeng er at idag er det et kunstig skille mellom private og offentlige skoler. Skillet består i at de som velger private skoler må betale en egenandel, uansett om de betaler like mye i skatt som dem som sender sine barn til offentlig eiede skoler. Det bør være reell valgfrihet både mellom offentlige og private skoler, og mellom offentlige skoler. Fritt skolevalg sikrer slik valgfrihet. Egenandelen begrenser valgfriheten. Det er imidlertid en myte at det er så dyrt å sende barna til private skoler, ihvertfall på grunnskolenivå. 700 kr/mnd vil det koste oss,… Read more »

Leser
Leser
16 years ago

Hvilken privatskole er det snakk om? Mitt inntrykk er at mange av privatskolene som har etablert seg i Norge – f.eks. John Bauer – slett ikke kan sees på som noen redning av noe slag.

- O.
16 years ago

Ikke enig i at brevet ditt var ufyselig, men synes ærlig talt ikke det er en spesielt praktisk måte å gjøre det på…alt det der kan du vel få svar på ved en telefon til skolen, eller bedre, møte opp personlig? Prinsippet ditt er imidlertid både viktig og riktig, at foreldrene engasjerer seg er grisesentralt for en god skolehverdag, totalt uavhengig av om skolen er offentlig eller privat. Synes ellers det ville vitne om svært god serviceinnstilling om du får svar på dette, men ærlig talt tror jeg ikke vi betaler høy nok skatt til at skolen har tid og… Read more »

Leser
Leser
16 years ago

Grisesentralt 🙂

Fra arkivet