Ukategorisert

Fylkesingsvalget i 2007 avlyses?

Fylkestingsvalget i 2007 kan bli avlyst, og fylkestingenes mandatperiode forlenget. Det er vi helt enig i.

Fylkestingene kan være inne i sin siste funksjonsperiode, fordi fylkeskommunen efter alt å dømme blir nedlagt i 2010. Noen vil ha regioner istedet, andre vil overføre fylkeskommunens oppgaver til staten, kommunene og private.

Det er Kommunenes Sentralforbund som har lansert forslaget, og KS får bred støtte i Stortinget, selv om Venstre er imot.. Da er det opp til regjeringen. Dagsavisen som opplyser dette.

Liberaleren ser ikke helt poenget med fylkeskommunen, og synes det er positivt at dette mellomleddet mellom stat og kommuner nå ser ut til å forsvinne. Selv om det ble innført direktevalg til fylkestingene i 1975, har fylkeskommunen aldri oppnådd støtte og legitimitet hos velgerne.

Å sløyfe valget sparer skattebetalerne for utgiftene.

Nedleggelse av fylkeskommunen kan også bidra til avbyråkratisering og forenkling av offentlig sektor. Men vi tror det ikke før vi ser det.

I tillegg til å sløyfe fylkestingsvalget i 2007 bør Stortinget sørge for å vedta en annen valgreform: At kommunene får avgjøre valgdatoen sin selv, innenfor valgåret.

Tags:

Mest lest

Arrangementer