Ukategorisert

Orwell – aldri passé?

Flere medier melder idag at myndighetene skal få vite hvem du ringer til, og hvem du sender epost til. Veien til helvete er brolagt med gode forsetter.

Aftenposten skriver idag at det blir flertall for en ny EU-lov som gir politiet rett til innsyn i en rekke data om teletrafikk. Dermed ligger det an til at EUs nye lov på dette området også blir en del av EØS-avtalen og omfatter Norge. Direktivet ansees som viktig i jakten på terrorister og organisert kriminalitet.

Hvorfor skal lovlydige borgere miste rettigheter, frihet og private rom – fordi myndighetene skal ha flest og mest vidtrekkende virkemidler i kampen mot terrorister og kriminelle?

Sjelden har jeg håpet mer på at nei-partiene SV og Sp skal bidra til at Norge legger ned veto mot et EU-påfunn som smugles inn i norsk lovverk via EØS-avtalen.

Hvis Aftenposten skildrer EU-direktivet korrekt er det i strid med tradisjonell rettsstatstankegang, og med personvernet. Kommunistene og nazistene gjennomførte George Orwells mareritt om en gjennomregulert hverdag der myndighetene vet alt om deg og ser alt du foretar deg. Nå er Orwells «1984»-samfunn iferd med å bli virkelighet også i demokratiske samfunn. Er det ingen som skal si «stopp» snart?

Rettsstatens prinsipper ble innført i land efter land efter den amerikanske uavhengigheten i 1776 og den franske revolusjon i 1789, som en naturlig del av at eneveldenes vilkårlige maktbruk ble erstattet av skrevne grunnlover som gav individene rettigheter, og lovbeskyttelse mot overgrep.

Også i den norske grunnloven finner du disse prinsippene; man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Man har rett til å vite hva man er anklaget for, og hvem som anklager. Man har rett til å forsvare seg mot anklagene. Skyld skal bevises i en åpen rettssak der det er mulig å efterprøve bevis og anklager. Man har rett til å bli dømt av sine likemenn. Tortur skal ikke kunne brukes for å fremskaffe bevis eller tilståelse. Man kan ikke holdes fengslet uten å være dømt skyldig.

Personvern handler om at alle har rett til et privat rom i livet, der ingen – og spesielt ikke myndighetene skal ha innsyn. Så lenge man ikke er mistenkt for noe, bør myndighetene slett ikke ha tilgang til samtaleregistre på telefon, eller innsyn i din epost. Og har myndighetene mistanke om noe kriminelt, må de gå til retten og fremlegge indisier, og så få en rettslig kjennelse for overvåkning – som et ledd i efterforskningen.

Et problem med slik overvåkning er at hvis noe kriminelt ikke kan bevises, får man kanskje ikke rede på at man har vært overvåket. Hvordan kan man da møte sin anklage eller sine anklagere? Svaret er at det får man ikke. Og hva med informasjonen fremskaffet gjennom overvåkningen, hvis det ikke blir rettssak? Blir den destruert – eller oppbevart «i tilfelle» noe skulle dukke opp senere? Hvem får tilgang til denne informasjonen? Og hvem avgjør hvilken del av informasjonen som bør destrueres som irrelevant for mistanken?

Vil vi virkelig ha et slikt samfunn?

Den som ofrer frihet for trygghet, fortjener ingen av delene!

11 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Elin
Elin
16 years ago

Dette er en vanskelig debatt. Problemet er hvor man skal sette grensen. Grensen presses hele tiden. Forrige regjering tillot romavlytting og mente at så lenge tillatelsen for hvert enkelt tilfelle kom fra domstolene var det ok. Mange mener at DNA-testing bare er en mer avansert form for fingeravtrykk.

Hvor setter vi grensen for personvernet? Utviklingen går helt klart i feil retning, og teknologien og terrorfrykten går hånd i hånd. Når vi med teknologi kan bidra til større oppklaringsprosent i kriminalsaker og trygghet for folk,hvordan argumenterer man mot dette ene tiltaket?

Knut Stian Olsen
16 years ago

Jeg har fulgt oppfordringen om å si stopp og skrevet om det i min blogg

:o)

Todolan
16 years ago

Dette er jo bare nok et trist eksempel på en utviling som også Venstre her hjemme har vært med på å presse igjenomm bl.a. gjennom å åpne for romavlytting og økt DNA registrering.

Pleym
Pleym
16 years ago

Jeg takker Knut Stian Olsen for innlegget i hans blogg; http://knutstianolsen.weblogg.no/.

Artikkelen fra Liberaleren ligger også på min VG-blogg Liberalist? Javisst: http://www.vgb.no/1207/

Denne debatten er for viktig til å forbigå i stillhet!

Lars
Lars
16 years ago

Siterer: «Flere medier melder idag at myndighetene skal få vite hvem du ringer til, og hvem du sender epost til.» «fordi myndighetene skal ha flest og mest vidtrekkende virkemidler i kampen mot terrorister og kriminelle?» For de som driver med kriminell aktivitet med overlegg er de vel smarte nok til bruke telefonkiosker, og internettkafeer hvis de har en liten anelse om å bli overvåket. Hvis det det attpåtil blir blåst opp i en mediesky holder de seg jo klart langt unna alle private kommunikasjonslinjer. Politiet eller andre myndigheter burde ikke ha tilgang til hverken å overvåke deg eller få utdelt… Read more »

Christoffer Olsen
16 years ago

En viktig ting å se med denne saken er at dette ikke har noen effekt whatsoever. Ingen. Zilch. Nada. Man oppretter en utenlandsk mailkonto av typen anonym og gratis, og bruker en fritt valgt krypteringsmekanisme både for kommunikasjon med mailkontoen, og teksten som skal sendes videre. Og plutselig har du et ekstremt stort ressursproblem hvis man skal klare å følge opp noe slikt – til og med FBI ga opp sin generelle internettovervåkning med tid og stunder. De som trenger det er alltid et skritt foran. Og det eneste dette nytter for, er å potensielt gi store muligheter for informasjonstyveri… Read more »

Magne
16 years ago

En liten nyhet om temaet (hørt på sr p1):

Underholdningsindustrien (Sony, AOL Time Warner, m.fl) har allerede ytret sterke ønsker om å benytte dette «effektive» antiterrormidlet mot en annen stor trussel – fildelingen. 😉

Kanskje lettere å få litt motstand hvis det blir alment kjent også her 🙂

Per Inge Østmoen
16 years ago

Vi har nå nådd et stadium hvor et rettskaffent menneske blir nødt til å være en kriminell. Hvordan? Jo, det er liten tvil om at det i neste omgang vil bli straffbart for den enkelte å unndra seg overvåkningen i form av lagring av trafikkdata. Dermed blir den som ikke ønsker å underkaste seg slik kontroll, og bevisst forpurrer den, kriminalisert. Overvåkningen har sin egen logikk: Du kan aldri på forhånd vite hva som vil kunne bli vurdert som suspekt, men vi vet at et system som er etablert for å «ta» skurker og kjeltringer over tid vil sette sin… Read more »

Nei til datalagringsdirektivet
Nei til datalagringsdirektivet
14 years ago

Takk og lov for at vi har en avis som Liberaleren.

Nå må det norske folk våkne.

Pleym
Pleym
14 years ago

Takk for hyggelig tilbakemelding!

Kampen fortsetter!

Karl
Karl
12 years ago

Overvåkning er skumle greier, og de som ikke skjønner faren ved dette bryr seg heller ikke – virker det som. Det går mot et kontantfritt samfunn, altså at alle pengetransaksjoner blir digitalisert. I dag var det en artikkel om 10% rabatt i nær fremtid for alle som har sånn bomstasjon-chip i bilen. Det stod at 1,5 millioner kjøretøyer er utstyrt med en sånn chip. Det betyr at Staten får med seg når og hvor du er på vei. En som begikk et drap utenfor Tønsberg for ca ett år siden ble tatt p.g.a. at han ble registrert med en slik… Read more »

Fra arkivet