Ukategorisert

Lysbakken; mennesket – et redskap for staten

SVs nyvalgte nestleder Audun Lysbakken vil avskaffe kapitalismen – for å innføre demokrati..

Det er via VG SV-nestleder Audun Lysbakken (28) forteller at han vil lage et mer demokratisk samfunn – ved å avskaffe kapitalismen. Lysbakken erklærer seg som både marxist og sosialist – for sikkerhets skyld.

Lysbakken vil avskaffe Børsen – slik at ikke arbeidsplasser «spekuleres vekk». Han erklærer også at hvis eiendomsretten «står i veien for demokratiet», skal demokratiet gå foran.

Han er ikke helt sikker på hvordan han skal gjennomføre ideene sine, men mener at arbeidereiede bedrifter – i motsetning til aksjeselskaper, er en god vei å gå. Sammen med styrket offentlig eierskap.

Eiendomsrett – en konsekvens av menneskerettighetene
At en sosialist skaper en motsetning mellom eiendosmsrett og demokrati, er ikke så rart. Sosialister i sin mest ekstreme form ønsker jo ingen eiendomsrett. Liberalister vet imidlertid at eiendomsrett er en konsekvens av at mennesket har retten til eget liv, til personlig frihet, og til søken efter individuell lykke.

Når sosialister avskaffer eiendomsretten, avskaffer de menneskets rett til å eie seg selv, og med sin kompetanse eller arbeidskraft inngå individuelle avtaler – for å dekke sine behov (for mat, klær, tak over hodet etc). Et menneske som ikke har eiendomsretten til eget liv og ikke avtalefrihet mister også retten til fruktene av eget arbeid. Et menneske strippet for alle andre rettigheter enn retten til å eksistere, bli et redskap for staten.

Et slikt samfunn vil liberalister uten å nøle erklære som totalitært.

Uten børs?
Kan vi forestille oss et samfunn uten børs? Jada, de eksisterer – men ønsker vi oss et slikt samfunn? Neppe. Børsen er ikke til for å «spekulere vekk arbeidsplasser», men for å skaffe risikovillig kapital til private bedrifter, og for at eiere som ønsker å kvitte seg med eierandeler kan gjøre det til den verdien markedet anser at aksjene er verdt i øyeblikket. Det finnes en rekke vanlige folk her i landet som investerer oppsparte midler i aksjer – selv om det godt kunne vært flere. I Norge anses det åpenbart mer lønnsomt å investere i fagforeningsmedlemskap enn i aksjer. For Lysbakken er det naturligvis ikke noe problem at private bedrifter ikke får tilgang til å skaffe seg kapital. Han vil jo styrke det offentlige eierskapet. Mennsker skal jobbe i staten, eller få trygd fra staten. Bedrifter skal eies av staten, eller få subsidier av staten. Slik vil Lysbakken fjerne det private næringslivet i Norge.

La oss minne om at denne mannen i helgen ble valgt til nestleder i det nest største regjeringspartiet.

Lysbakken kan bli partileder den dagen Kristin Halvorsen ikke ikke orker å bedrive voksenopplæring lenger. Hvis SV holder ut 4 år i regjering med stadige kompromisser kan partiets kadre bli provosert i den grad at partiet velger å gå mot venstre for å finne nye ledere – selv om det er partiets høyrevridde ledelse som har skaffet partiet regjeringsmakt. Da kan Lysbakkens øyeblikk komme.

Nå som Attac og de revolusjonære i Sosialistisk Ungdom har fåt valgt sin ubesudlede helt til nestleder i SV er det ikke umulig at disse blodrøde revolusjonsromantikerne vil invadere SVs partiapparat. Det kan bli festlig for alle andre, men en tragedie for Kristin Halvorsen og hennes statsrådskolleger.

Det er tragisk å se hvor lite Lysbakken har lært av 4 år i Stortingets finanskomite.

Audun Lysbakken må gjerne mene at hans ideer vil styrke demokratiet. I realiteten vil han avskaffe det..

Tags:

Mest lest

Arrangementer