Kommentar

Lysbakken lyver…

.. om støtten til totalitære regimer. I Norges største avis.

Vi vet ikke om FrPs 1.nestformann og parlamentariske leder kun tente efter å ha lest VGs intervju med SVs nyvalgte nestleder Audun Lysbakken igår – eller om hun også leste Liberalerens artikkel om Lysbakkens kamp mot demokratiet.

Idag går ihvertfall Jensen til frontalangrep på SV, og ber partileder og finansminister (!) Kristin Halvorsen klargjøre SVs politikk.

Jensen beskylder ifølge VG SV for å støtte diktatur: «- Om man kaller det marxisme, leninisme eller stalinisme går stort sett ut på det samme. Men dette er ideologien som har stått bak totale og grove brudd på menneskerettighetene i blant annet Sovjetunionen, DDR, Kina og Cuba. Det er ingen andre ideologier som har klart å gjøre større skade på menneskeheten, enn den ideologien Lysbakken står for, sier en uvanlig ilter Jensen

By <a rel=»nofollow» class=»external text» href=»https://www.flickr.com/people/122202533@N07″>SV Sosialistisk Venstreparti</a> from Norway – <a rel=»nofollow» class=»external text» href=»https://www.flickr.com/photos/svparti/36620324633/»>SV_stortingsgruppe_22</a>, CC BY-SA 2.0, Link

Kristin Halvorsen avviser beskyldningene: «Beskyldningene er grove. Men tidligere partiledere som Finn Gustavsen, Berge Furre, Hanna Kvanmo og Erik Solheim har alle bekjempet enhver form for kommunisme, stalinisme, leninisme, maoisme og andre autoritære retninger, sier Kristin Halvorsen.»

Lysbakken aksepterer heller ikke Jensens beskyldninger: «- Det er grovt usaklig av Siv Jensen. SV har aldri støttet denne typen regimer. SVs sosialisme er en demokratisk sosialisme.«

Ja, SVs sosialisme er demokratisk – og populistisk, vil vi gjerne legge til. Men er Lysbakkens sosialisme demokratisk? Det er et relevant spørsmål.

La oss opplyse de som tror på Halvorsens og Lysbakkens svar, at Oslo SVs mangeårige leder Karl O. Rikardsen var leder for vennskapsforbundet Norge-Cuba. Kan Lysbakken eller Halvorsen bekrefte eller avkrefte om de mener at Castros Cuba er et diktatur?

Selv om det var før Sosialistisk Folkeparti (SF) ble stiftet, deltok den senere SF-leder Berge Furre på turer til ungdomsfestivaler i DDR på slutten av 1950-tallet. DDR som kommunistisk regime og som stat var da ikke anerkjent i Vesten.

Det er tidligere avslørt at ledelsen i SVs svenske søsterparti Vänsterpartiet (som lenge het Vänsterpartiet Kommunisterna, VPK) pleiet nær omgang med ledelsen i kommunistiske regimer som DDR, Romania og Nord-Korea. Er det grunn til å tro at det var annerledes med SF eller SV her i Norge? I flere memoarbøker fra norske politikere som har vært i Nord-Korea kan man lese om utstillinger med gaver til Kim il Sung, også fra det norske SV.

Rett skal være rett: Finn Gustavsen tok et klart oppgjør med maoistene og deres støtte til China, Albania og ikke minst Pol Pot i Kambodsja. Han påpekte overfor Tron Øgrim, Pål Steigan og Sigurd Allern at den norske arbeider ikke ønsker noen væpnet revolusjon. Dette var i 1967 – og akkurat dét faktum har vel knapt endret seg siden.

Men: Erik Solheim, SVs partilder 1987 – 97 og idag bistandsminister tok i sin memoarbok Nærmere (1999) et kraftig oppgjør med den politiske venstresidens lefling med diktaturregimer. Han opplyste da at han anså seg selv som antikommunist. Begge deler resulterte i kraftige reaksjoner i SV. Ville Solheims oppgjør – og de kraftige reaksjonene på dette internt i partiet hans – kommet hvis han bare tok et oppgjør med krefter på venstresiden utenfor istedenfor i SV? Er det slik at hans kritikere misforsto oppgjøret hans? Det tror vi ikke.

Selv om SV aldri har gått inn for væpnet revolusjon i Norge, og heller ikke for proletariatets diktatur (slik AKP gjorde), vil vi hevde at det kan stilles spørsmål ved SVs demokratiske sinnelag – når partiets nestleder vil avskaffe privat eiendomsrett – og dermed avtalefrihet.

Vi er derfor tilbøyelige til å gi Siv Jensen rett når hun stiller spørsmål ved hvor demokratisk sinnelag SVs nestleder Audun Lysbakken faktisk har.

Vi er spente på partileder Halvorsens avklaring..

Mest lest

Arrangementer