Ukategorisert

Skyldig inntil det motsatte er bevist!

Hensikten helliger som oftest midlene. Spesielt når mammon er involvert, har politikere en sjelden evne til å velge totalitære løsninger.

VG kjører for tiden en artikkelserie om svart arbeid. I gårsdagens VG kom justisminister Knut Storberget med et utspill i den anledning. Liberaleren har tidligere skrevet om skatteunndragelse og vi vil komme tilbake til saken senere. Justisministerens utspill er imidlertid svært interessant uavhengig av synet på skatt.

La oss først spekulere litt om motivene til politikerne. Politikerne taper store penger på at folk unndrar seg beskatning. Dersom disse svarte pengene så dagslys, ville politikerne uten tvil få mange milliarder ekstra som de kunne bruke på alle sine ”gode” formål. Vi tror dette er bakgrunnen for at rettssikkerheten kan settes til side. Mammon er viktigere enn ”abstrakte” prinsipper for de fleste politikere. Mammon gir velgere, prinsipper er hindringer.

Storberget vil innføre omvendt bevisbyrde i saker knyttet til penger. Penger fortjener ikke menneskers vern. Taktikken er kjent fra USA, knyttet til narkotikasaker. Siden menneskene der er beskyttet av grunnloven, går man direkte på pengene. Man beslaglegger et hus med alt dets innhold. Og man får det ikke tilbake før man kan bevise at det ikke er kjøpt med narkotikapenger.

Dette vil justisministeren overføre til Norge. Politiet kan ta alle pengene dine – og det du har kjøpt for dem – og kan du ikke bevise at du har tjent dem på skattbar måte, så får du dem ikke igjen. Du må bevise din uskyld. Du er skyldig inntil det motsatte er bevist.

Prinsippet er så stygt at det vekker assosiasjoner til de mest totalitære samfunn. Et samfunn der alle er skyldige, inntil de beviser det motsatte, gir rom for tilnærmet grenseløse krenkelser fra myndighetenes side.

Kobler man tanken sammen med politikeres syn på overvåkning, spesielt knyttet til økonomisk kriminalitet, har man en fin blanding. ”Det er jo bare de skyldige som har noe å frykte…” Men nå er vi jo alle skyldige, inntil vi kan bevise noe annet…

Det er på sin plass å minne om at formålet er å beskytte de uskyldige, ikke bortdefinere mennesker som skyldige.

Det er på tide at noen skriker høyt opp om at virkemidlene mot kriminalitet faktisk kan være kriminelle.

Mest lest

Arrangementer