Ukategorisert

Mangel på ansvar

Barnehjemsbarn i Oslo har fått ødelagt sin oppvekst. Nå vil de nok få erstatning fra kommunen. Dette vekker noen interessante perspektiver.

Liberaleren har ingen motforestillinger mot at mennesker som er blitt utsatt for overgrep, skal få erstatning, snarere tvert imot. Vår kritikk i denne saken kan også rettes mot private bedriftsstyrer og mangel på ansvar hos dem.

Hovedprinsippet er ganske enkelt. Hvis noen blir utsatt for et overgrep, bør overgriperen selv sørge for gjenopprettingen. Dersom det er noen andre som straffes, så får man to ofre i stedet for ett.

Dersom et barn ble utsatt for overgrep på 60-tallet, bør de menneskene som begikk overgrepene – eller på andre måter var ansvarlige for dem – bli straffet for det, bl.a. gjennom erstatningsansvar. Jeg som er født i 1971 er beviselig uskyldig i alle overgrep foretatt på 60-tallet. Å tvinge meg til å betale for dette, er et overgrep mot meg.

Denne ansvarsfraskrivelsen i offentlig sektor er et stort problem. Det er selve institusjonen som står ansvarlig, selv om alle involverte parter er døde. Dette pulveriserer det personlige ansvaret. Det er staten – kollektivet – som er ansvarlig, ikke det enkelte mennesket. En ting er at dette straffer de uskyldige – slike som meg.

Det er minst like ille at det uskyldiggjør de skyldige. Hvorfor skal ikke mennesker være ansvarlige for sine handlinger? Sender du et menneske i gasskammeret, så er det du som er ansvarlig. Ikke tyskere født i 1985, kun fordi de tilfeldigvis er født en plass med noen bestemte foreldre. Arvesynden bør begraves sammen med andre kollektive overgrep mot enkeltmennesket!

Løsningen er å fjerne det kollektive ansvaret fra samfunnets side og gjøre den enkelte ansatte i offentlig sektor individuelt ansvarlig for sine handlinger.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
OEK
OEK
16 years ago

Hvis alle de ansatte er doede, mener du da at det er umulig for ofrene aa faa rettmessig erstatning?

Bent Mosfjell
16 years ago

Nei, det vil selvsagt ikke være umulig. La meg i mitt svar tolke «ansatte» vidt, i betydningen «ansvarlige». Hvis alle de ansatte er døde, har man ikke noen rett til erstatning. Det finnes ikke noen man med tvang kan kreve erstatning fra. Dette betyr imidlertid ikke at det ikke er mulig å få rettmessig erstatning, siden det selvsagt er lov å frivillig donere penger til mennesker som er blitt utsatt for ulike former for overgrep. Du kan se for deg en frivillig organisasjon Erstatningsforeningen eller en stiftelsen Stiftelsen for voldsoffererstatning. Jeg har også lyst til å legge til at troen… Read more »

Lasse K. Lien
16 years ago

La oss ta utgangspunkt i et samfunn med en minimumsstat, altså et Laissez-Faire kapitalistisk samfunn.

Hvis fengselsmyndigheter forgriper seg mot fanger, og fangene først får gjennom sitt erstatningskrav førti år senere, når alle ansvarlige er døde – mener du å si at ingen finansiell byrde bør falle på fengselsvesenet (gitt at dette er statlig, hvilket er en annen debatt igjen)?

Om dette skulle være legitimt, bør ikke det samme gjelde de institusjoner staten styrer nå, selv om det er uheldig at nettopp staten styrer disse?

Bent Mosfjell
16 years ago

Utgangspunktet er ikke minimumsstaten, men individuelle rettigheter, minimumsstaten vil i så fall bare være et middel for å beskytte disse. Men det til side, problemstillingen er bra. Jeg har to bemerkninger som jeg synes er relevante. For det første er det interessant hvem som er ansvarlige. Det kan være andre enn selve overgriperne som har ansvar, for eksempel fengselsdirektøren eller fengselets styre. Hvis man derimot antar at alle disse er døde, så hva da? Det relevante spørsmålet er i så fall dette: Hvorfor har fangene ventet 40 år? Hvis det skyldes at de har ventet så lenge som en konsekvens… Read more »

Marianne Skånland
16 years ago

Jeg følger Bent Mosfjells resonnement fullstendig når det gjelder at forøvere skal gjøres personlig ansvarlig. Når det gjelder overgrep begått i offentlig tjeneste eller på oppdrag fra det offentlige, som barnehjem og annet barnevern er, er det imidlertid OGSÅ det offentliges ansvar å ha utstyrt seg med slike maktmidler og beskyttet forøverne. Det nytter ikke å være medlem av et samfunn uten å måtte være med og bære byrdene ved gale handlinger satt i scene av samfunnets myndigheter. Kanskje Mosfjell resonnerer som han gjør fordi han tror at overgrep i regi av barnevernets folk var individuelle avvik i en hederlig… Read more »

Arild Holta
16 years ago

Vi trenger en bevisstgjøring av personlig ansvar i Norge. Den europeiske kulturarven er relativ klar når det gjelder individuelt ansvar. Når jeg legger ut lister med barnevernsarbeidere, psykologer oa som ikke kan anbefales, er et motiv at disse er ansvarlige for sine handlinger. Det er ikke akseptabelt at skylden automatisk skal overføres på «systemet». I politiet aksepterer man ikke personlig ansvar i nødvendig grad. Selv barnevernsarbeider som blir beskrevet av psykolog som en som er langt over middels psykopatisk, blir ikke etterforsket ved anmeldelser. «Systemets» folk får helst ikke klandres. Dette skyldes kollektivisme, rød og lysebrun politikk. Det offentlige fritar… Read more »

Fra arkivet