Ukategorisert

Til kamp mot skatt

Det er på tide å begynne arbeidet mot verdens mest utbredte organiserte kriminalitet. Jeg lanserer derfor svartarbeid.no.

Svart arbeid er moralsk, økonomisk selvforsvar mot kriminelle tyver. Siden skal gi informasjon, praktiske tips og ideologisk argumentasjon. Den skal være et samlingspunkt for mennesker med interesse for et refferdig skattenivå, d.v.s. null skatt.

Svartarbeid.no vil utvikles gradvis, med et ambisisjonsnivå som kan la seg gjennomføre over tid. Jeg mottar gjerne tips om fakta og nyheter som passer inn på siden.

Spre info til andre interesserte om at kampen mot skatt nå er i gang! Det er slutt på at mennesker må finne seg i at politikere stjeler store deler av produktet av ens arbeid. Svart arbeid er en god start når det gjelder å slippe unna tyvene.

23 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Svenn Richard Mathisen
Svenn Richard Mathisen
16 years ago

Det blir for enkelt å si at man ikke skal betale noen form for skatt overhodet. Du drar det for langt og tror derfor ikke du vil lykkes med denne strategien.

En langt bedre idé ville vært å starte et nettsted som fokuserer på hva Staten benytter penger på, hvilke summer og hvorvidt dette er nødvendig. Det ville i mye større grad påvirket folks forholdt til skatt. svartarbeid.no blir for tynt.

Bent Mosfjell
16 years ago

Slike ting finnes allerede, Høyre, FrP og Skattebetalerforeningen glir f.eks. rett inn i en strategi om å kutte noen promille i skatt, spesielt når det gjelder sløsing på unødvendige ting og ting de ikke selv liker.

Det eneste prinsipielle skillet når det gjelder skatt går ved skatt eller ikke-skatt. Jeg er prinsipiell motstander av å stjele, derfor velger jeg å trekke opp linjen der den hører hjemme og stille meg på riktig side.

OEK
OEK
16 years ago

Hvordan tenker du deg at politi, rettsvesen og militaer skal finansieres?

Bent Mosfjell
16 years ago

Godt spørsmål som det er umulig å gi et kortfattet og hundre prosent sikkert svar på. Jeg tror personlig det ikke er mulig å finansiere dette i stor nok grad innen rammene av et statsmonopol som skal gi tjenestene til alle, uten å stille krav om brukerbetaling. Dette er en av grunnene til at jeg er anarkist. Jeg tror den private løsningen vil bestå i å omgjøre (elementene av ) kollektive goder til private goder. (Forskjellen på kollektive og private goder er grunnleggende for å forstå politikk og marked, uavhengig av ideologisk grunnsyn. Så til de som ikke kan det:… Read more »

OEK
OEK
16 years ago

Vil ikke politiet da ha et insentiv mot aa forebygge kriminalitet, siden folks vilje til aa betale forsikringen oeker jo mer kriminelt landet er?

Torbjørn
Torbjørn
16 years ago

Tøft gjort av Bent Mosfjell å starte en side hvor han oppfordrer til «kriminelle» handlinger. Selv er jeg såpass paranoid at jeg aldri hadde tort gjøre noe lignende i frykt for diskriminering på arbeidsplassen ol. Til OEK, hvis du lurer på hvordan lov og orden fungerer på et fritt marked så les «Police, Courts, and Laws-on the Market»: http://www.daviddfriedman.com/Libertarian/Machinery_of_Freedom/MofF_Chapter_29.html

OEK
OEK
16 years ago

Torbjoern: En interessant side, men som den empirist jeg er, vil jeg gjerne se et slikt system i aksjon foer jeg flytter dit.

Erlend Sand
16 years ago

Problemet med 0 statsvisjonen er todelt. A) At den forutseter en liberal kultur blant folk, der alle respekterer hverandres grunnlegende rettigheter og at denne kulturen holdes i hevd av opplyste mennesker. Og B)Den fjerner også selv det minste trekk av felles plikter mellom folk. Jeg mener det er en kolektiv plikt og sikkre at min frihet ikke krenker din. – alt fra det mest elementære, som å ikke slå hverandre ihjæl til det litt mer avanserte som og ikke stjele min eiendom. – Det eneste rettferdige er og ha en kolektiv plikt til og betale til et felles politi vesen,… Read more »

Jonny
Jonny
16 years ago

Dette minner mye om kommunisme og karl marx.. for å styre et samfunn kreves det en viss form for struktur.. tror dere kaster bort tiden deres..

lag heller en side som nevnt om hva skattepengene brukes til, men dette krever gjerne for store ressurser for dere..?

Bent Mosfjell
16 years ago

Til OEK: Godt poeng, dersom man opererer innenfor rammene av et statlig monopol. Med flere konkurrerende selskaper vil det å tilby trygghet tvert imot tiltrekke flere kunder. Til Torbjørn: Jeg er nøye på å ikke direkte oppfordre til «kriminelle» handlinger, da det kan føre til straffeforfølgelse av meg. Jeg bare forteller hvordan virkeligheten er og gir ideologiske argumenter. Ellers, takk for ros. David Friedman er en av mine favoritter! Til Erlend: A: Nesten helt enig, det er et godt poeng! Det er ikke nødvendig med «alle», men helt nødvendig at tilstrekkelig mange. Jeg pleier å si at dersom 100% vil… Read more »

Vidar
Vidar
16 years ago

Herre for en idiotisk side. Null skatt?
Jeg hadde trodd at selv de mest høyreliberale var inneforstått med at en del ting bør drives og finansieres av staten, og dermed trenger vi betale skatt.
At skattenivået er for høyt, at staten driver med en god del aktiviteter de burde la det private gjøre, at det sløses med skattepengene våre osv er en selvfølge for alle på denne siden vil jeg tro, men at ikke staten skal ha noen oppgaver what so ever er helt latterlig og lite gjennomtenkt.

OEK
OEK
16 years ago

Hvordan vil det statsloese samfunnet ta seg av dem som ikke kan betale for politibeskyttelse? Hvordan hindrer vi f.eks. noen i aa drepe barna sine og grave dem ned i kjelleren?

Bent Mosfjell
16 years ago

Til Vidar: I fravær av argumentasjon i din raljering, velger jeg å påpeke to forhold. 1) Mennesker som mener noe er latterlig og idiotisk, har selv en tendens til å ha tenkt lite igjennom problemstillingen. Hvorfor skal de bruke tid på helt ville problemstillinger? Jeg tror således du faller inn i den sosialdemokratiske, konservative, fanatiske massen som mener alt som er radikalt er helt håpløst, uten å ha tenkt igjennom de faktiske konsekvensene av om noe ble innført. 2) Det staten driver med er oppgaver. Noe som noen mennesker ønsker å ha utført. La meg nevne 9 potensielle/reelle statlige oppgaver:… Read more »

Runar Karlsson
Runar Karlsson
16 years ago

«Like forbudt å drepe barna sine», skriver du, men hvem skal bestemme at det er forbudt hvis det ikke eksisterer en stat og et lovverk som definerer at det er forbudt? Det fine med liberalismen som ideologi er at alt som ikke er rettighetskrenkende er tillatt. Da er det heller ikke noe problem at folk gjør forskjellige valg. Jeg kan velge å gå på en fotballkamp eller en operaforestilling, kjøpe pensjonsforsikring hos firma x eller firma y, velge skole eller helsetjenester hos hvilken tilbyder jeg vil. Dette skaper mangfold, kvalitet og velstand. Da blir det straks verre når en snakker… Read more »

Magne
16 years ago

Godt tiltak!

Savner dog noen tanker om hvordan dagens politiske elite skal kunne opprettholde sin levestandard?

«The Red State regarded it’s population as a source of four main assets: money, food, labour and soldiers, ….»

Mao, the unknown story

Vidar
Vidar
16 years ago

Argumentasjonen som var etterlyst fra meg går selvfølgelig på dette: I erkjennelsen av at man lever i et utviklet samfunn så må staten ha penger til å utføre en del oppgaver, disse er f.eks. å ta vare på de menneskene som av ulike grunner ikke har mulighet til å tjene penger på samme måte som velfungerende sunne mennesker. Begreper som empati, solidaritet osv faller inn under her. Uten dette så har man et nazistisk sorteringssamfunn der de sterkeste vinner og de som er født inn i verden med begrensninger blir luket ut. Dette er i alle fall ikke et samfunn… Read more »

OEK
OEK
16 years ago

Hvordan tenker man seg loest problemet med kriminelle som flykter til andre (ikke-anarkistiske) land?

Hvordan ordnes patent/opphavsrettigheter hvis en del av befolkningen ikke anerkjenner dem?

P.A.Rønning
P.A.Rønning
16 years ago

Jeg har dessverre ingen tro på at politi og justisvesen kan overlates til «seg selv», dvs. at private justis- og sikkerhetskompanier skal være den eneste besyttelse av individers rettigheter. Uansett om man ser på slike rettigheter som intrinsikale eller ikke, så må de ha en forutsigbar og objektiv beskyttelse gjennom «rule of law». Hvis ikke får vi samme tilstander som westernbyen som styres av den største kvegbaronens tilfeldige innfall. Da får vi «den sterkeste bandens justis». Derfor blir det nødvendig å ha et felles politi- og justisvesen (og forsvar) finansiert kollektivt, dvs. gjennom en eller annen form for beskatning. Men… Read more »

Tom Arnesveen
16 years ago

P.A. Rønning: «Da får vi «den sterkeste bandens justis».»

Jeg ser det sånn at løsningen ikke er å gi den sterkeste bandens justis tvangsmonopol.

M. Wilhelm Hagerup
M. Wilhelm Hagerup
16 years ago

Flott tiltak, Bent Mosfjell. Skatt er tyveri,selv om et antatt flertall er for dette tyveriet. Grunnen er at ethvert individ har eiendomsretten til sitt eget liv, og fruktene av sitt eget arbeid (les: pengene de tjener). Noe som kanskje kunne vært behandlet mer er muligheten for frivillig skatt (i tillegg til det som er nevnt ovenfor med visse gebyrer på offentlige tjenester). Hvis det er som flere skriver ovenfor at et flertall er for skatt, da er det ikke noe problem å gjøre det frivillig. Forutsetningen er naturligvis at kun de mest grunnleggende rettsstats-funksjonene er offentlige. Husk hva Ibsen sa:… Read more »

Skattesjefen
15 years ago

Dere har vel husket å levere selvangivelsen?
Husk.. staten SKAL ha pengene sine.

Magne
15 years ago

Husk også, betaler du litt mer skatt kan politikerene / byråkratene få litt mer lønn og andre frynsegoder.

Ellers slår det meg at skatt er vel så mye slaveri som tyveri.


Control can be imposed either through prohibition or supply. The total or even partial prohibition of drugs gives government considerable leverage for other types of control. An example would be the selective application of drug laws. . . against selected components of the population such as members of certain minority groups or political organizations.»

– Dr. «Jolly» West i Hallucinations: Behavior, Experience and Theory

Eirik
Eirik
15 years ago

Hvem har du tenkt skal betale for eks. sykehus og skoler? Er det de som tror de blir syke, eller de som frykter det som skal spleise? Og hva skjer evt med de som ike var med å spleiset?

Fra arkivet