Ukategorisert

Ytringsfrihet – verdt å dø for

En av dem som oftest kommenterer artikler på Liberaleren – og som for det meste er rykende uenig med oss, har i en epost til redaktøren gitt oss en utfordring.

Det er et nylig vedtatt innskrenkning av ytringsfriheten i Tsjekkia det handler om. Dagsavisen skrev 27.november en artikkel om at Tsjekkias senat har forbudt kommunistisk propaganda på linje med nazistisk.

Vil Liberaleren reagere mot et slikt vedtak? Naturligvis.

Innskrenkninger i ytringsfriheten er like ille, uansett hvilke ytringer man forsøker å hindre.

Vi har imidlertid stor forståelse for koblingen mellom kommunisme og nazisme. Begge deler er tross alt totalitære ideologier hvis mål var å utslette individets betydning og ukrenkelighet.

Østerrike og Tyskland sliter med nazi-arven, mens tidligere østblokk-land sliter med sin kommunistiske arv. Forbud virker mot sin hensikt. Dårlige ideer må møtes med argumenter for bedre ideer, gjennom åpen debatt og meningsutveksling.

Ytringsfrihet er en del av menneskets medfødte rettigheter; til liv, personlig frihet og søken efter individuell lykke. Et menneske som ikke ytrer seg i en eller annen form – fra babyskrik til doktordisputas – er nærmest utenkelig.

Voltaire gjorde det klart at ytringsfriheten er verdt å dø for: «Jeg er dypt uenig i dine meninger, men vil inntil døden forsvare din rett til å ytre dem».

Vi har ikke mer å tilføye.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Jeg takker for at dere tok opp saken, da den plager meg til en viss grad. Dette er ikke bare en begrensning av ytringsfriheten, jeg vil neste dra det så langt som å påstå at dette er ren sovjet-politikk, bare utført av motparten. Jeg har forståelse for at mange synes kommunismen var en styggedom, men å totalforby det blir i drøyeste laget. Hvis vi ser historisk på det, så var det nøyaktig det samme kommunistene gjorde da de selv kom til makten for mange år siden. Da totalforbød man alle andre politiske partier, bortsett fra kommunistpartiet. (sosialdemokratiske partier ble slått… Read more »

Kyrre
Kyrre
16 years ago

«vi må huske at bare fordi noen har andre meninger enn en selv, så betyr ikke det at disse meningene er mindre riktige!»

For noe relativistisk vås. Selvfølgelig er andres meninger som motsrider mine mindre riktige! Som du formulerer det er det ikke noen grunn til å ha meninger. Tror det var Terry Gilligham som sa «everyone’s entitled to an opinion, but some people’s opinions are just wrong.»

Jeg mener ikke å forsvare innskrenkninger i ytringsfriheten med dette, men det er ikke imot ytringsfriheten å fastslå at mange meninger er idiotiske og/eller feilaktige.

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Ingen meninger er riktigere enn andre. Din mening er kanskje riktig for deg, men det betyr ikke at din mening er den «riktige» i det store bildet. Det som iallefall er sikkert og visst, er at den politisk korrekte meningen er den som flertallet av folket til enhver tid måtte ha. Men dersom en mening var riktigere enn en annen, så ville jo ting vært ganske enkle. Verden ville hatt «good/bad guys», og ting ville lignet en amerikansk hollywoodfilm. Jeg kan godt ta et eksempel på utsagnet ditt. Dersom din oppriktige mening er at du skal ha en rett til… Read more »

Andreas F
Andreas F
16 years ago

Jeg re helt uenig med kombat-kåre. Ingen meninger er riktigere enn andre? Eksempelet ditt har jo ingenting med saken å gjøre. Vi snakker jo om konkrete politiske systemer og ikke subjektive normative meninger. Det fins uttalige eksempler på feilaktige meninger om alt. Hvordan kan du si noe annet?! Tokk ikke Marx FEIL når han mente arbeiderne ble ”alienert” av okkulte krefter som gjorde at de blindt aksepterte utnytningen fra fabrikkeieren? Det som er SANT var at de ikke hadde den kognitive kapasiteten til å forstå at de ble utnyttet da de ikke hadde tilstrekkelige kunnskaper om helt banal økonomisk logikk.… Read more »

OEK
OEK
16 years ago

Jeg kan komme opp med et utall av meninger som ikke bare er mindre riktige enn andre, men ogsaa beviselig feil: * Katter er laget av papp. * En jakke kan vaere knusktoerr og klissvaat overalt, samtidig. * Det er sunt aa spise glass. * Et halvt hode tenker bedre enn ett. Det gjelder aa ha tungen rett i munnen, for selv om man vet at det finnes KUN EN fullstendig sannhet om verdens tilstand, betyr det ikke at man automatisk kan tro at en selv innehar den. En maa til enhver tid vaere klar til aa forandre mening etterhvert… Read more »

Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men hvem definerer den «riktige» mening?
Det som er skremmende er når noen setter seg som herre over situasjonen og definerer «right/wrong».
Det handler ikke om usannheter som «katter er laget av papp» slik OEK påpeker, men heller om den frie tanken.
Hvis noen en dag oppretter et totalitært styre i Norge, og de kommer med absolutte sannheter som skal gjelde alle i Norge, (ideologiske) hvordan kan de være feil ifølge dere?
Når de har bestemt at «slik er det», så er alle andre meninger gale?

Uansett har debatten her inne sporet av litt..

OEK
OEK
16 years ago

KK, jeg tror vi er fundamentalt enige, men ogsaa at vi trenger aa presisere litt: Paastand 1: Det finnes kun en virkelighet, og (ikke-moralske) paastander maa grunnes i denne. Paastand 2: Paastand 1 gir alle blankofullmakt til aa nekte aa hoere paa andre, og undertrykke dem hvis mulig. Dette er to separate paastander, og jeg vil hevde at nr.1 er viktig for all forskning og diskusjon, mens nummer to leder til undertrykkelse. «Hvis noen en dag oppretter et totalitært styre i Norge, og de kommer med absolutte sannheter som skal gjelde alle i Norge, (ideologiske) hvordan kan de være feil… Read more »

Andreas F
Andreas F
16 years ago

Jeg er jo fullstendig enig i at man til en vær tid skal være åpen for ny empirisk informasjon, nye tolkninger osv… og på den måten stadig revurdere hva man antar er sannhet. Men poenget mitt er at man må tro på at det fins visse sannheter. Hvis man sånn som meg ikke tror på ideologier fordi de etter min oppfatning er grunnet på forklaringer som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, må jeg tro på at det finns et alternativ til metafysiske svar. Ergo må jeg tro på at vi kan forklare visse aspekter ved samfunnet og mennesket,… Read more »

Fra arkivet