Ukategorisert

Ytringsfrihet – verdt å dø for

En av dem som oftest kommenterer artikler på Liberaleren – og som for det meste er rykende uenig med oss, har i en epost til redaktøren gitt oss en utfordring.

Det er et nylig vedtatt innskrenkning av ytringsfriheten i Tsjekkia det handler om. Dagsavisen skrev 27.november en artikkel om at Tsjekkias senat har forbudt kommunistisk propaganda på linje med nazistisk.

Vil Liberaleren reagere mot et slikt vedtak? Naturligvis.

Innskrenkninger i ytringsfriheten er like ille, uansett hvilke ytringer man forsøker å hindre.

Vi har imidlertid stor forståelse for koblingen mellom kommunisme og nazisme. Begge deler er tross alt totalitære ideologier hvis mål var å utslette individets betydning og ukrenkelighet.

Østerrike og Tyskland sliter med nazi-arven, mens tidligere østblokk-land sliter med sin kommunistiske arv. Forbud virker mot sin hensikt. Dårlige ideer må møtes med argumenter for bedre ideer, gjennom åpen debatt og meningsutveksling.

Ytringsfrihet er en del av menneskets medfødte rettigheter; til liv, personlig frihet og søken efter individuell lykke. Et menneske som ikke ytrer seg i en eller annen form – fra babyskrik til doktordisputas – er nærmest utenkelig.

Voltaire gjorde det klart at ytringsfriheten er verdt å dø for: «Jeg er dypt uenig i dine meninger, men vil inntil døden forsvare din rett til å ytre dem».

Vi har ikke mer å tilføye.

Tags:

Mest lest

Arrangementer