Ukategorisert

Stanser Clemet-revolusjonen

Kunnskapsløshetsminister Øystein Djupedal er nå også minister mot valgfrihet. Idag setter regjeringen Friskoleloven ut av kraft. I påvente av endringer!

Folkefrontregjeringen til Ap, SV og SP har planlagt å endre Friskoleloven, som Høyre, FrP, KrF og Venstre fikk vedtatt i forrige periode, men ikke før i 2007. Likevel velger Øystein Djupedal (SV) å sette Friskoleloven ut av kraft idag. Dermed hindrer han at søknader om å opprette 150 nye friskoler i det hele tatt blir behandlet. Selv om søknadene er i tråd med loven – og dermed skulle vært godkjent efter norsk lov – vil de efter dagens manøver sannsynligvis aldri bli hverken behandlet eller godkjent.

Det er med en midlertidig lov at regjeringen mot valgfrihet vil hindre behandlingen av friskolesøknadene.

Som kjent vil sosialistene på Stortinget at den gamle privatskoleloven skal gjelde. Den inneholdt en bestemmelse om at kun private skoler som tilbyr alternativ pedagogikk, eller som har et annet livssynsgrunnlag enn den offentlige skolen fikk drive. Clemet fjernet disse betingelsene sitt forslag til friskolelov.

Grunnet påvirkning fra Venstre ble det i den nye friskoleloven ikke adgang for private firmaer som ville drive skoler til å ta ut fortjeneste på driften. Om du risikerer egne penger på en forretningsidé du har tro på, og driften går med overskudd, mener altså staten at din eventuelle fortjeneste skal avhenge av hvilke produkter og tjenester du selger.

På ikke-sosialistisk side har heller ikke KrF vært patent i sitt forsvar for valgfrihet.

Sosialistene argumenterer ofte med at høyresidens forslag om privatisering og konkurranseutsetting er idelogisk motivert. Det kan vel være riktig, men er det noe bedre når man av ideologiske grunner hindrer konkurranse om en tjeneste – og fjerner valgfrihet for brukerne?

Sosialistenes motstand mot private skoler er en ren ideologisk motstand, der man ikke ønsker at private skal ha mulighet for å tilby tjenester innenfor sektoren utdannelse.

I Norge dominerer den offentlig eiede skolen totalt, spesielt på grunnskolenivå. En dobling av andelen elever i private skoler, fra 2 til 4% (!() fremstilles som en trusel mot offentlige skoler. Forstå det den som kan.

Hvis foreldre og elever var mer enn middels fornøyd med offentlig skole, ville det aldri oppstått noen efterspørsel efter private løsninger. Det vet sosialistene, men fremfor å skjerpe kravene til kvalitet på utdannelsen, kompetansen hos de ansatte, og standarden på undervisningsmateriell og bygninger, velger sosialistene den enkle løsningen; de forbyr det de ikke liker.

Det argumenteres også med at bare de rikes barn får gå på privatskole. Hvis sosialistene hadde innrømmet at privatskolenes undervisning har en kvalitet som er de offentlige skolene overlegen, kunne sosialistene fjernet egenandelen som man må betale i private skoler. Men det er jo greit å ha et fiendebilde å argumentere mot..
Foreldre hvis barn går i privatskole betaler skatt på linje med foreldrene som har sine barn i offentlig skole. Dermed kan det hevdes at så lenge staten garanterer barn og ungdom gratis skolegang (dvs. at det er skattebetalerne som får regningen) burde det ikke være noen egenandel i private skoler.

Noen av de beste skolene både i Norge og utlandet er private. Det gjelder både barneskoler og videregående skoler, men spesielt høyskoler og universiteter. Djupedal og resten av regjeringen vil helst ikke at barn og ungdom skal gå i private barneskoler eller videregående skoler – universiteter og høyskoler, derimot, er det helt greit å velge.

Forstå det den som kan.

Vi håper de som idag har søknader inne, og som rammes av Djupedals midlertidige lov, går til retten for å få sine søknader behandlet i henhold til eksisterende lov.

Grunnloven har forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. Djupedal vil gi en lov som ennå ikke er vedtatt, tilbakevirkende kraft.

Kunnskapsløshetsminister Djupedal bekrefter nok en gang at vi er vitne til amatørenes inntogsmarsj i regjeringskontorene

Fri og bevare oss alle.

Mest lest

Arrangementer