Ukategorisert

Hanoi Hilton gav forbud mot tortur

Den amerikanske krigsveteranen og republikaneren, senator John McCain har fått Kongressen med på et forbud mot tortur. Som president Bush støtter.

Egentlig burde det vært en selvfølge i det første moderne demokrati, som ble en inspirasjon for Europa da kravet om respekt for menneskets rettigheter og integritet, og kravet om medinnflydelse i styringen av staten ble reist også her.

Det var det ikke. I manualer kunne man lese om såkalt forsterkede avhørsmetoder, og beskrivelsen av disse fristet til sammenligning med metoder brukt av politiet og militære i land USA slett ikke vil bli sammenlignet med – men heller fremstå som et eksempel for. Innovative avhørsteknikker er et annet begrep som er brukt.

Det er ikke tilfeldig at krigshelten John McCain er den som førte an i kampen for det som i de fleste samfunn bygget på rettsstatsprinsipper er en selvfølge; at bruk av tortur hører diktaturer til.
McCain fløy bombetokter over nordlige deler av Vietnam inkludert hovedstaden Hanoi under Vietnam-krigen, til han ble skutt ned i sentrum av Hanoi. Han tilbragte 6 år som krigsfange, og satt i det beryktede fengselet som med fangers galgenhumor fikk kallenavnet «Hanoi Hilton». McCain ble torturert.

Jeg har selv besøkt Hanoi Hilton – som idag er museum – da jeg var i Vietnam i november 1997. Jeg er glad jeg ikke har erfaring med å bli torturert, men jeg forstår McCains kamp for at andre ikke skal oppleve det samme som ham, og for å si det med hans egne ord: «Ingen, uansett hvor onde de er, skal bli toturert. USA skal fremstå som et eksempel».

Og det er nettopp det jeg som liberalist ønsker at USA skal være; et eksempel. Et fyrtårn for mennneskerettigheter og demokrati. «A town upon the hill» som lyser til eksempel for resten av verden.

Tross alt er det i USAs uavhengighetserklæring at vi finner kjernen i liberalismen; menneskets medfødte rettigheter, begrunnelsen om at statsmakten er opprettet for å beskytte rettighetene, at representativt demokrati er opprettet for å «drifte» statsmakten og ivareta menneskenes interesser i hvordan deres retigheter blir beskyttet og deres penger blir brukt, og retten til å gjøre opprør hvis representantene misbruker sine fullmakter.

Mest lest

Arrangementer