Ukategorisert

Stakkars Jan Åsheim Solli

Skribenten syns synd på Jan Åsheim Solli. Han må tilbringe noen måneder i fengsel. Julen kommer til å bli en minneverdig tid for han. Mer enn en gang kommer han til å tenke tilbake på tiden i fengsel når han blir eldre. Jan Åsheim Sollis fengselsstraff er en skam for Norge. Det er en skam at vi fengsler folk som ikke vil følge den sosialdemokratiske malen som politikerne har staket ut for befolkningen.

Talvik-gutten er i følge Altaposten dømt til soning i Vadsø kretsfengsel i to og en halv måned. I tillegg kommer to ukers betinget fengsel. Han fikk en streng straff. Det verste er at hans sak kan fortsette når han en gang slipper ut av fengselet vinteren 2006. Denne saken kan ende med en ny dom, og han kan miste retten til å tjenestegjøre for Norge i en krigssituasjon. Å miste retten til å tjenestegjøre for Norge i en krigssituasjon er ikke en skandale. Hvem i all verden vil tjenestegjøre for landet som setter folk i fengsel for politiske overbevisninger?

Jan Åsheim Sollis sak og andre lignende saker bør være nok til at politikerne ser på verneplikten med nye øyne. Det har riktig nok skjedd store endringer de siste årene, men dette er ikke nok. Det har for de aller fleste blitt kortere militærtjeneste, mange færre må gjennomføre tjenesten, lengden på siviltjenesten er redusert og politiavhøret for å søke om siviltjenesten er tatt bort. Ordningene er blitt mye smidigere, men fortsatt er det mye som må gjøres. Jan Åsheim Solli fengselsstraff er et bevis for dette!

Jan Åsheim Solli kunne ha sluppet unna både verneplikten og fengselsstraff dersom han utnyttet systemet med løgn og fanteri, men han har vært ærlig og kanskje litt dårlig informert. Det straffes han for. To og en halv måned i Vadsø kretsfengsel er en straff som svir. Skribenten vet alt om dette fra tidligere erfaringer.

Liberaleren mener en avvikling av verneplikten ville ha vært rettferdig. Det ville ha betydd en likebehandling av alle, noe det ikke er i dag. Mange unge menn ville ha sluppet å ty til løgn for å slippe unna. I tillegg ville slike rettssaker som Solli har vært igjennom blitt historie.

Det bør være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. Unge menn blir kommandert til å ta en jobb, og hvis en ikke aksepterer kommanderingen havner en i fengsel. Verneplikten er regulært tvangsarbeid. Faktisk så ille at enhver fagforeningspamp, med rette, ville kalle det slavearbeid dersom medlemmene ble utsatt for dette.

Verneplikten er i tillegg utrolig upraktisk. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Folk bør jobbe med noe en kan eller liker veldig godt. Å kommandere ”alle” ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med menneskelige ressurser. Verneplikten er en formidabel sløsing. Det er ikke unaturlig at oppegående unge menn nekter et slikt system. Dessverre kan det ende med fengselsstraff, noe Jan Åsheim Solli har fått kjenne på kroppen. En skandale, en skandale for et land som kritiserer andre land for å fengsle folk for overbevisningsgrunner.

Skribenten vil til slutt ønske Jan Åsheim Solli en riktig god jul. Mange liberalister vil tenke på deg i løpet av høytiden. Lykke til og stå på!

Tags:

Mest lest

Arrangementer