Ukategorisert

Stakkars Jan Åsheim Solli

Skribenten syns synd på Jan Åsheim Solli. Han må tilbringe noen måneder i fengsel. Julen kommer til å bli en minneverdig tid for han. Mer enn en gang kommer han til å tenke tilbake på tiden i fengsel når han blir eldre. Jan Åsheim Sollis fengselsstraff er en skam for Norge. Det er en skam at vi fengsler folk som ikke vil følge den sosialdemokratiske malen som politikerne har staket ut for befolkningen.

Talvik-gutten er i følge Altaposten dømt til soning i Vadsø kretsfengsel i to og en halv måned. I tillegg kommer to ukers betinget fengsel. Han fikk en streng straff. Det verste er at hans sak kan fortsette når han en gang slipper ut av fengselet vinteren 2006. Denne saken kan ende med en ny dom, og han kan miste retten til å tjenestegjøre for Norge i en krigssituasjon. Å miste retten til å tjenestegjøre for Norge i en krigssituasjon er ikke en skandale. Hvem i all verden vil tjenestegjøre for landet som setter folk i fengsel for politiske overbevisninger?

Jan Åsheim Sollis sak og andre lignende saker bør være nok til at politikerne ser på verneplikten med nye øyne. Det har riktig nok skjedd store endringer de siste årene, men dette er ikke nok. Det har for de aller fleste blitt kortere militærtjeneste, mange færre må gjennomføre tjenesten, lengden på siviltjenesten er redusert og politiavhøret for å søke om siviltjenesten er tatt bort. Ordningene er blitt mye smidigere, men fortsatt er det mye som må gjøres. Jan Åsheim Solli fengselsstraff er et bevis for dette!

Jan Åsheim Solli kunne ha sluppet unna både verneplikten og fengselsstraff dersom han utnyttet systemet med løgn og fanteri, men han har vært ærlig og kanskje litt dårlig informert. Det straffes han for. To og en halv måned i Vadsø kretsfengsel er en straff som svir. Skribenten vet alt om dette fra tidligere erfaringer.

Liberaleren mener en avvikling av verneplikten ville ha vært rettferdig. Det ville ha betydd en likebehandling av alle, noe det ikke er i dag. Mange unge menn ville ha sluppet å ty til løgn for å slippe unna. I tillegg ville slike rettssaker som Solli har vært igjennom blitt historie.

Det bør være et grunnleggende prinsipp at den enkelte får lov til å takke ja eller nei til ethvert jobbtilbud. Verneplikten bryter helt grunnleggende med dette. Unge menn blir kommandert til å ta en jobb, og hvis en ikke aksepterer kommanderingen havner en i fengsel. Verneplikten er regulært tvangsarbeid. Faktisk så ille at enhver fagforeningspamp, med rette, ville kalle det slavearbeid dersom medlemmene ble utsatt for dette.

Verneplikten er i tillegg utrolig upraktisk. Effektivitet kommer ofte som følge av spesialisering. Folk bør jobbe med noe en kan eller liker veldig godt. Å kommandere ”alle” ut for å gjøre det samme utgjør en formidabel sløsing med menneskelige ressurser. Verneplikten er en formidabel sløsing. Det er ikke unaturlig at oppegående unge menn nekter et slikt system. Dessverre kan det ende med fengselsstraff, noe Jan Åsheim Solli har fått kjenne på kroppen. En skandale, en skandale for et land som kritiserer andre land for å fengsle folk for overbevisningsgrunner.

Skribenten vil til slutt ønske Jan Åsheim Solli en riktig god jul. Mange liberalister vil tenke på deg i løpet av høytiden. Lykke til og stå på!

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anders Pettersen
Anders Pettersen
16 years ago

Det blir uansett lenge til verneplikten forsvinner. Ikke noen av partiene på stortinget vil avvikle den.

OEK
OEK
16 years ago

Finnes det land i verden som vil innvilge nordmenn asyl for aa unnslippe denne formen for slaveri?

Harry Steen
16 years ago

Jeg kan snakke for meg selv, også straffet for militærnekting. Historien er som følger: Som 19 åring var jeg tre mnd i militæret, ville ikke nekte 100% før jeg hadde prøvd det, men etter disse tre mnd var jeg mere overbevist enn noen gang at jeg var militærnekter. Jeg ble kalt inn til politiavhør og saken kom opp, jeg ble dømt til 90 dagers betinget. Forsvarsmakten fortsatte å kalle meg inn, jeg ville gjerne ha en alternativ tjeneste, men det kunne jeg ikke få, da ble det ikke noe «straff» fikk jeg beskjed om. Nok ett politiavhør, og denne gangen… Read more »

Frode Grøtheim
16 years ago

Fy faen, tre måneder i fengsel for militærnekt. Verneplikten er totalt unødvendig og prinsippielt forkastelig. Generelt brukes det for øvrig alt for mye penger på forsvaret. 30 milliarder i året!? Så meget at det halve trolig kunne vært nok.

jan åsheim solli
jan åsheim solli
15 years ago

hallo!
etter en soning i vadsø kretsfengsel,i totalt 60 dager,har jeg igjen fått en ny innkalling til førstegangstjeneste.de planlegger å sende meg til stavanger,sjøforsvaret!!!
tilsynelatende tidlig i januar 2007!
syntes dette er rimelig, ..nei EKSTREMT SYKT!!!
hva mener dere om det???
tips/råd?
m.v.h. jan solli. -militær nekter.

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Det er vrient å mene noe nytt og eksepsjonelt i slike saker. Det er den enkeltes samvittighet som må råde grunnen. Selv oppfatter jeg din stillingstagen som heroisk og kan, om det har noen verdi, bare oppfordre deg til å stå løpet ut!

Som Pleym skriver i en annen tråd: Historien vil frikjenne deg!

Mats
Mats
15 years ago

Selv er jeg inkalt til tjeneste ved madla mars 2007, jeg akter å gjøre hva som helst for å komme bort derfra. Synes også det er forkastelig at man må lyve for å slippe dette.

GG
GG
14 years ago

Så i Dabladet at totalnekteren Solli ble dimmitert på Madla. Jeg forstår at han valgte denne fremgangsmåten og det kan vel også sies at det er helsemessinge grunner til dette. Å måtte inn i et system som allerede har ført til at man må i fengsel vil utvilsomt være en stor psykisk belastning.

Så jeg må få gratulere ham, selv om systemet med vilårlighet og urettferdighet med stor belastning på noen få utvalgte fortsetter som før. Fullstendig uakseptabelt.

Fra arkivet