Ukategorisert

Tortur er det naturlige alternativet

Bush sin motstand mot et forbud mot tortur har vakt oppmerksomhet. I en situasjon der hensikten helliger midlene er imidlertid tortur ikke så forkastelig.

La oss med en gang slå fast at Liberalerens mener tortur er et av de verste overgrepene mot mennesker. Det er imidlertid interessant å se hvordan tortur blir det naturlige alternativet for andre politiske retninger.

La oss anta følgende situasjon: En terrorist har plassert en bombe i en bygning der det jobber 50 mennesker. Dersom den ikke blir funnet, vil disse menneske bli drept i morgen kl. 12.00. Terroristen blir pågrepet og man har grunn til å anta at hun ikke frivillig vil gi fra seg opplysninger om hvor bomben er. Etterforskerne antar at det er 50% sjansen for at hun gir fra opplysningene dersom hun tortureres.

Den kyniske vurderinger som i slike tilfeller må gjøres av politiske, lovgivende myndigheter er hvorvidt det bør være tillatt å torturere i slike tilfeller. Ved å utsette et skyldig menneske for tortur, kan man kanskje redde 50 uskyldige.

Bildet kan kompliseres ved å legge inn flere antagelser. La oss anta at det ikke var snakk om en bygning med 50 arbeidere, men en med 5000 forretningsfolk. Eller en by med 500 000 innbyggere? La oss anta at det ikke var sikkert at vedkommende var skyldig, det var 50% sjanse for at hun var uskyldig? Eller la oss anta at vi visste at en av en gruppe på 10 var skyldige, men ikke hvem som var skyldig. Anta så at du er en av de uskyldige i denne gruppen…

Mennesker som er tilhenger av politikk – d.v.s. mennesker som mener at noen mennesker kan ofres helt eller delvis for andre menneskers skyld – må foreta en vurdering av om tortur er hensiktsmessig. Er de positive virkningene større enn de negative bieffektene?

I forbindelse med krigen mot terror og krigen i Irak har Bush og hans støttespillere foretatt den vurdering at det er akseptabelt å drepe og lemleste skyldige – og uskyldige – mennesker av hensyn til et større gode, i dette tilfellet et demokratisk og fritt Irak, samt bekjempelse av terrorisme. Poenget med denne artikkelen er ikke å kritisere denne vurderingen. Poenget er å påpeke at gitt denne vurderingen, så følger det langt på vei at også svært røffe avhørsmetoder er legitime midler for å oppnå det ønskede målet om å bekjempe terrorisme.

Heldigvis har en senator selv blitt utsatt for tortur (tolk det rett!) og i tillegg er tortur så politisk ukorrekt at Bush har valgt å unnvike fra sitt naturlige syn på tortur.

Den liberalistiske synet er at mennesker ikke er virkemidler som kan brukes i politiske prosesser. For å spissformulere det: Jeg aksepterer under ingen omstendigheter at andre mennesker ofrer mitt liv – eller en tøddel av det som er rettmessig mitt – uten mitt samtykke.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lasse K. Lien
Lasse K. Lien
16 years ago

Minner meg om en situasjon i statene jeg leste om for et års tid tilbake, hvor to kriminelle hadde kidnappet en jente. Kjæresten hennes skulle møte den ene av de på et gitt sted til et gitt tidspunkt og overlevere pengene. Hvis den ene ikke ga lyd fra seg til den andre kidnapperen innen en gitt tid, skulle han henrette jenta. Kjæresten kontaktet politiet, og de arresterte den første kidnapperen. For å hindre at jenta ble drept, slo de til han gjentatte ganger – og han røpte til slutt hvor jenta befant seg. På den måten unngikk man tap av… Read more »

Amerikanske tilstander
16 years ago

Bent Johan, mener du virkelig at det ikke spiller noen rolle om 500.000 mennesker dør bare en stakkers terrorist slipper å stå oppreist noen timer?

Vegard Nøtnæs
Vegard Nøtnæs
16 years ago

Til tidligere kommentatorer.

Mosfjell snakker om hensynet til den *uskyldige* mistenkte – som må kunne forvente å ikke bli torturert. Det som er på tale her, er å tillate tortur betinget av omstendigheter. Dere må da ha lært noe på skolen om antagelse av uskyld inntil det motsatte er bevist? Det rettsløse oppgulpet dere presterer her er heller skremmende. Tror dere regler for behandling av mistenkte er der for å verne de skyldige?

Til ‘Amerikanske Tilstander’ vil jeg anbefale som generell teknikk å lese artikkelen du kommenterer først. Det har en heldig virkning på forståelsen av innholdet.

Bent Mosfjell
16 years ago

Til Amerikanske tilstander: Det korte svaret er: «Nei, men så enkel er ikke verden.» Poenget med artikkelen var å nyansere bildet av tangegangen til de som støtter former for tortur. For venstreorienterte mennesker med stor tro på politikere, byråkrater og kollektivets evne til å gjøre det rette, ville et ja til tortur ikke være så overraskende. Bush passer etter min mening inn i denne kategorien. Det er mer overraskende at generelt statskritiske liberalister er like åpen for å gi staten slike myndigheter. Det er nemlig ikke slik at man bare kan si at kun uskyldige skal tortureres (eller overvåkes, ransakes… Read more »

Lasse K. Lien
Lasse K. Lien
16 years ago

«Dere må da ha lært noe på skolen om antagelse av uskyld inntil det motsatte er bevist?»

-Siden du sier «dere» anntar jeg du også henviser til min kommentar.
Hvis du leser gjennom igjen ser du at dette var kidnappere, og den ene møtte opp for å motta løsepenger.

At han var skyldig er det da liten tvil om?

Fra arkivet