Ukategorisert

Burde ha fått medhold

Rent prinsipielt er det ikke forskjell mellom førstegangstjenesten og sesjon. Derfor burde ikke militærnektere tvinges til å gjennomføre sesjonen. På prinsipielt grunnlag burde Adrian Bergmann fått medhold av Høyesterett, noe han dessverre ikke fikk.

Bergmann ble 31. desember 2004 dømt til 90 dagers betinget fengsel i Indre Follo tingrett for ikke å ha møtt til lovlig innkalt sesjon. 19-åringen er pasifist. Han hevdet at det prinsipielt ikke er forskjell mellom militær førstegangstjeneste og sesjon, og etterkom derfor ikke ordren om å møte til sesjon, skriver Aftenposten.

Som pasifist vil Adrian Bergmann få siviltjeneste, og sesjonen er ikke en del av denne tjenesten. Noen mener helt sikkert at det er unødvendig å nekte sesjonen ettersom dette kun er en eneste tvangsdag som staten har innført for alle som skal gjennomføre verneplikten. Skribenten er uenig i den påstanden. Tvang er tvang. Dessuten er sesjonen er forberedelse til den militære førstegangstjenesten, og pasifister bør slippe unna militær opplæring, også sesjonen.

Liberaleren har gjentatt til det kjedsommelige at det er på tide med et systemskifte for verneplikten. Saken til Adrian Bergmann har ikke fått oss til å endre mening. Opphør slavearbeidet, la verneplikten bli frivillig for alle som vil gjøre en arbeidsinnsats for Den norske stat.

Tags:

Mest lest

Arrangementer